1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zaharia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 5

  1. Și iarăși am ridicat ochii și am privit și iată un sul de carte care se înălța în zbor.
  2. și a grăit către mine, zicând: "Ce vezi tu?" Și am zis: "Văd un sul de carte care zboară, lung de douăzeci de coți și lat de zece".
  3. Și el mi-a tâlcuit: "Acesta este blestemul care se răspândește peste fața a tot pământul, căci orice fur va fi nimicit de aici și orice am care jură strâmb va fi pierdut.
  4. I-am dat drumul", zice Domnul Savaot, "și se va duce în casa furului și în casa celui care jură strâmb pe numele Meu și va rămâne în ea și va nimici lemnele și pietrele ei".
  5. Și îngerul care grăia cu mine a ieșit la iveală și mi-a zis: "Ridică ochii tăi și vezi: Ce este arătarea aceasta?"
  6. Atunci am grăit: "Ce este aceasta?" Și el mi-a răspuns: "Este efa care iese la iveală". Și a spus mai departe: "În ea se află fărădelegea a tot pământul!"
  7. Și iată că s-a ridicat un disc de plumb, iar o femeie stătea în mijlocul efei.
  8. Și el a tâlcuit: "Aceasta este fărădelegea!" Și el a aruncat-o în efă și a răsturnat lespedea de plumb deasupra ei.
  9. Și am ridicat ochii mei și am privit și iată că au ieșit două femei. Și vântul bătea în aripile lor, iar aripile lor erau ca de barză. Și ele au ridicat efa intre pământ și cer.
  10. Și am zis către îngerul oare grăia cu mine: "Încotro duc ele efa?"
  11. Atunci el mi-a răspuns: "Ele merg să-i zidească o casă în pământul Șinear și Acad și să o așeze acolo la locul ei".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro