1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zaharia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 2

  1. Și am ridicat ochii mei și am privit, și iată patru coarne.
  2. Atunci am zis îngerului care grăia cu mine: "Ce sunt acestea?" Și el mi-a răspuns: "Acestea sunt coarnele care au împrăștiat pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul".
  3. Apoi Domnul m-a făcut să văd patru făurari.
  4. Și am întrebat: "Ce vor să facă aceștia?" Și El a răspuns: "Acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, încât nimeni n-a îndrăznit să ridice capul. Iar ei au venit ca să doboare la pământ coarnele acelor neamuri care și-au ridicat cornul împotriva țării lui Iuda, pentru a o risipi".
  5. Și am ridicat ochii, m-am uitat și iată un om cu o funie de măsurat în mână. Și i-am zis: "Încotro ai pornit?"
  6. Și el mi-a răspuns: "Să măsor Ierusalimul, ca să văd care este lungimea și lățimea lui!"
  7. Și iată că s-a arătat îngerul care grăia cu mine și alt înger a ieșit în întâmpinarea lui.
  8. Și ița grăit, zicând: "Aleargă și spune tânărului acestuia: Ierusalimul va fi locuit ca un oraș deschis, atât de mare va fi mulțimea de oameni și de dobitoace înăuntrul lui.
  9. Și Eu voi fi pentru el un zid de foc de jur împrejurul lui", zice Domnul, "și voi fi slava lui în mijlocul lui".
  10. "Sculați, sculați și fugiți din țara de la miazănoapte", zice Domnul, "că v-am împrăștiat în cele patru vânturi ale cerului;
  11. Fugi, Sioane, și te izbăvește, tu care locuiești la fiica Babilonului.
  12. Căci așa zice Domnul Savaot: "Pentru slava Sa, El m-a trimis la neamurile care v-au jefuit pe voi; căci cel care se atinge de voi se atinge de lumina ochiului Lui!
  13. Căci iată că Eu rotesc mâna Mea peste ei și ei vor fi pradă pentru cei care au fost robii lor, ca să vă dați seama că Domnul Savaot m-a trimis.
  14. Bucură-te și te veselește, fiica Sionului, căci iată Eu vin să locuiesc în mijlocul tău", zice Domnul.
  15. "Și multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea și Îmi vor fi Mie popor și voi locui în mijlocul tău, ca să știi că Domnul Savaot m-a trimis la tine.
  16. Și va lua Domnul ca moștenire a Sa pe Iuda, în țara cea sfântă, și va alege încă o dată Ierusalimul.
  17. Să tacă tot trupul înaintea Domnului, căci El S-a ridicat din locașul Său cel sfânt".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro