1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zaharia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 6

  1. Și am ridicat iarăși ochii mei și m-am uitat. Și iată că ieșeau patru care dintre doi munți și munții erau de aramă.
  2. La carul cel dintâi erau înhămați cai roșii, iar la carul cel de-al doilea erau înhămați cai negri.
  3. La cel de-al treilea car erau înhămați cai albi, iar la cel de-al patrulea, cai bălțați, puternici.
  4. Și mi-am luat îndemnul și am zis către îngerul care grăia cu mine: "Ce sunt acestea, domnul meu?"
  5. Atunci mi-a răspuns îngerul și mi-a zis: "Acestea sunt cele patru vânturi ale cerului, care ies după ce s-au înfățișat înaintea Stăpânului a tot pământul.
  6. Caii roșii înaintează spre țara de la răsărit; cei negri înaintează spre țara de la miazănoapte; cei albi înaintează spre țara de la apus, și cei bălțați înaintează spre țara de la miazăzi.
  7. Puternici, ei înaintau nerăbdători să străbată pământul. El le-a zis: "Plecați și cutreierați pământul!" Și ei au cutreierat pământul.
  8. Și a strigat către mine și mi-a grăit, zicând: "Iată, cei ce se îndreaptă către ținutul cel de miazănoapte au potolit Duhul Meu în țara de la miazănoapte".
  9. Și a fost cuvântul Domnului către mine și mi-a zis:
  10. "Tu vei primi darurile celor întorși din robie, de la Heldai, Tobia și Iedaia, și în aceeași zi mergi în casa lui Ioșia, fiul lui Sofonie, care a sosit din Babilon.
  11. Și vei lua argint și aur și vei face o cunună și o vei pune pe capul lui Iosua marele preot, feciorul lui Ioțadoc.
  12. Și-i vei zice lui în acest chip: "Așa grăiește Domnul Savaot: Iată un om care va fi chemat Odraslă; acesta va odrăsli și va zidi templul Domnului.
  13. Și acesta va rezidi templul Domnului. El va purta semnele regale și va stăpâni și va domni pe tronul lui și un preot va fi la dreapta lui. Între ei doi va fi o pace desăvârșită.
  14. Și cununa va fi pentru Heldai, Tobia și Iedaia și pentru Ioșia, fiul lui Sofonie, ca aducere aminte în templul Domnului.
  15. Și oameni de la mari depărtări vor veni și vor zidi la templul Domnului, și atunci voi veți ști că Domnul Savaot m-a trimis către voi. Și aceasta se va întâmpla, dacă voi veți asculta cu credincioșie de glasul Domnului Dumnezeului vostru!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro