1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zaharia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 14

  1. Iată că vine ziua Domnului, când se vor împărți prăzile tale în mijlocul tău.
  2. Și voi aduna toate neamurile pentru război împotriva Ierusalimului, și cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile necinstite. Atunci jumătate din cetate va fi dusă în robie, iar restul poporului Meu nu va fi stârpit din cetate.
  3. Atunci Domnul va ieși la luptă și se va război împotriva acestor popoare, ca în vreme de luptă, ca în vreme de război.
  4. Și în vremea aceea se vor sprijini picioarele Lui pe Muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului, la răsărit; iar Muntele Măslinilor se va crăpa în două de la răsărit la apus și se va face o vale foarte mare și jumătate din munte se va da înapoi către miazănoapte și cealaltă jumătate către miazăzi.
  5. Și voi veți alerga prin valea munților Mei, căci valea munților se va întinde până la locul unde Eu voi da izbăvire. Și veți alerga cum ați alergat de frica cutremurului, în vremea domniei lui Ozia, regele lui Iuda. Atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu El.
  6. În vremea aceea nu va mai fi lumină, ci frig și ger.
  7. Va fi o zi deosebită pe care Domnul singur o știe; nu va fi nici zi și nici noapte, ci în vremea serii va fi lumină.
  8. Iar în ziua aceea vor izvorî din Ierusalim ape vii: jumătate se vor îndrepta către marea cea de la răsărit, iar cealaltă jumătate către marea cea de la apus. Și așa va fi și vara și iarna.
  9. Și va fi Domnul Împărat peste tot pământul; în vremea aceea va fi Domnul unul singur și tot așa și numele Său unul singur.
  10. Țara întreagă va fi prefăcută în câmpie de la Gheba și până la Rimon, spre miazăzi de Ierusalim. Și Ierusalimul va fi înălțat și va fi locuit pe locul unde se află el, de la poarta lui Veniamin și până la locul porții dintâi, adică până la poarta din colț, și de la turnul lui Hananeel până la teascurile regelui.
  11. Și vor locui în el, și nu va mai fi acolo blestem, ci Ierusalimul va fi locuit în siguranță.
  12. Dar iată care va fi prăpădul cu care Domnul va lovi toate popoarele care s-au războit cu Ierusalimul: trupul dușmanului va putrezi stând în picioare, ochii în orbitele lor și limba în gură.
  13. În ziua aceea va fi de la Domnul mare spaimă printre ei și fiecare va apuca de mână pe aproapele său și își vor ridica mâna unii împotriva altora.
  14. Și Iuda va lupta împotriva Ierusalimului, și bogățiile tuturor neamurilor din jur, aur, argint și veșminte fără număr vor fi strânse la un loc.
  15. Și la fel cu acest prăpăd va fi prăpădul care va lovi calul, catârul, cămila, asinul și toate dobitoacele care vor fi în acele tabere.
  16. Și toți cei care vor fi rămas cu viață dintre neamurile acelea care veniseră să lupte împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine Împăratului, Domnul Savaot, și să prăznuiască sărbătoarea corturilor.
  17. Iar cele din neamurile pământului care nu se vor sui să se închine în Ierusalim, Împăratului, Domnul Savaot, nu vor avea parte de ploaie.
  18. Și dacă neamul Egiptului nu se va sui și nu va veni, nu numai că ei nu vor avea parte de ploaie, ci va veni peste ei prăpădul cu care Domnul va lovi neamurile care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor.
  19. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui în Ierusalim să prăznuiască sărbătoarea corturilor.
  20. În ziua aceea va fi (scris) pe clopoțeii cailor: "Sfânt lui Dumnezeu!" Și vor fi căldările în templul Domnului ca năstrapele înaintea jertfelnicului.
  21. Și orice căldare din Ierusalim și din Iuda va fi sfântă Domnului Savaot. Și vor veni toți cei ce vor să jertfească și le vor lua și vor fierbe carne și nu va mai fi nici un neguțător, în ziua aceea, în templul Domnului Savaot.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro