1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zaharia

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 9

  1. Proorocie. Cuvântul Domnului împotriva țării Hadrac și către Damasc, cetatea sa, căci Domnul are ochii Săi asupra oamenilor și asupra tuturor semințiilor lui Israel;
  2. De asemenea și către Hamat, care se învecinează cu Damascul, către Tir și către Sidon, cu toată înțelepciunea lor.
  3. Tirul și-a zidit întărituri și a strâns argint ca pulberea și aur ca tina de pe ulițe.
  4. Dar iată că Domnul îl va cuceri și va prăvăli în mare puterea lui și el va fi mistuit prin foc.
  5. Ascalonul va vedea și se va înspăimânta, Gaza va fi cuprinsă de dureri năprasnice și Ecronul la fel, căci nădejdea lui s-a prăbușit. Și nu va mai fi rege în Gaza și Ascalonul pustiu va rămâne nelocuit.
  6. Cel de alt neam va locui în Așdod! Și trufia filisteanului o voi nimici,
  7. Și îi voi scoate sângele din gură și urâciunile dintre dinții lui. Va fi și el un rest pentru Dumnezeul nostru și va fi ca o familie în Iuda, iar Ecronul va fi ca Iebusitul.
  8. Și Mă voi așeza ca strajă împrejurul Casei Mele, ca nimeni dintre cei ce vin și pleacă și ca nici un asupritor să nu mai vină asupra ei, căci Eu văd acum aceasta cu ochii Mei.
  9. Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept și biruitor; smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei.
  10. El va nimici carele din Efraim, caii din Ierusalim și arcul de război va fi frânt. El va vesti pacea popoarelor și împărăția Lui se va întinde de la o mare până la cealaltă mare și de la Eufrat până la marginile pământului.
  11. Iar pentru tine, pentru sângele legământului tău, voi da drumul robilor tăi din fântâna fără apă.
  12. La tine, fiica Sionului, se vor întoarce robii care așteaptă. Pentru zilele surghiunului tău, chiar astăzi îți vestesc: Îți voi răsplăti îndoit.
  13. Căci am întins pe Iuda ca pe un arc și pe Efraim îl pun săgeată pe coardă. Și voi ațâța pe fiii tăi, Sioane, împotriva fiilor tăi, Iavane (Grecia), și te voi preface în sabie de viteaz.
  14. Și Domnul Se va arăta deasupra lor și săgeata Lui va țâșni ca fulgerul și Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiță și va înainta în vijelia de la miazăzi.
  15. Domnul Savaot îi va ocroti și ei vor sfâșia și vor călca în picioare pietrele de praștie și vor bea sângele ca pe vin. Și vor fi plini ca o cupă de jertfă, ca și coarnele jertfelnicului.
  16. Și în ziua aceea îi va izbăvi Domnul Dumnezeul lor; ca pe o turmă va paște El pe poporul Său, și ei vor fi ca niște pietre de diademă, strălucind în țara Sa.
  17. Ce fericire și ce belșug va fi atunci! Grâul va veseli pe flăcăii lui și vinul pe fecioarele lui!
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro