1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 20

  1. După ce s-a potolit agitația, Paul i-a chemat pe discipoli, le-a dat îndemnuri și, luându-și rămas bun, a plecat în călătorie spre Macedonia.
  2. Străbătând acele regiuni, a dat și acestora multe îndemnuri și a ajuns în Grecia.
  3. Acolo a rămas trei luni. Când era gata să se îmbarce spre Siria, iudeii i-au întins o cursă. Atunci el s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia.
  4. L-au însoțit: Sopatros, fiul lui Piros din Bereea, Aristarh și Secundus din Tesalonic, Gaius din Derbe și Timotei, Tihic și Trofim din Asia.
  5. Aceștia au mers înainte și ne-au așteptat la Troas.
  6. Noi, după ce s-au împlinit zilele Azimelor, ne-am îmbarcat de la Filipi și, după cinci zile, am ajuns la ei, la Troas, unde am rămas șapte zile.
  7. În prima zi a săptămânii eram adunați ca să frângem pâinea. Paul, care trebuia să plece a doua zi, le vorbea. El și-a prelungit predica până la miezul nopții.
  8. În camera de sus, unde eram adunați, erau multe lumini aprinse.
  9. Un tânăr, cu numele Eutich, care stătea pe fereastră, a fost cuprins de un somn adânc în timp ce Paul continua să vorbească. Doborât de somn, a căzut de la al treilea etaj și a fost ridicat mort.
  10. Atunci, Paul a coborât, s-a aplecat peste el și, luându-l în brațe, a spus: "Nu vă tulburați pentru că sufletul lui este în el".
  11. A urcat din nou, a frânt pâinea și a mâncat, apoi a predicat îndelung, până în zori. După aceea a plecat.
  12. Iar pe copil l-au dus viu, spre marea lor consolare.
  13. Iar noi, luând-o înainte pe mare, am navigat spre Assos, de unde trebuia să-l luăm pe Paul, căci așa hotărâse, voind să meargă pe uscat.
  14. Când s-a întâlnit cu noi la Assos, luându-l cu noi, ne-am dus la Mitilene.
  15. De acolo, ne-am îmbarcat, iar a doua zi am ajuns în dreptul [insulei] Chios, iar în ziua următoare am sosit la Samos și o zi mai târziu am ajuns la Milet.
  16. Paul se hotărâse să treacă pe lângă Efes, întrucât nu avea timp să întârzie în Asia. De fapt, se grăbea să ajungă la Ierusalim, dacă ar fi fost posibil, de ziua Rusaliilor.
  17. De la Milet a trimis la Efes ca să-i cheme pe prezbiterii Bisericii.
  18. Când aceștia au ajuns la el, le-a zis: "Voi știți cum m-am purtat cu voi tot timpul, din prima zi în care am pus piciorul în Asia,
  19. slujindu-l pe Dumnezeu cu toată umilința, vărsând lacrimi și suportând încercările pe care mi le-au cauzat cursele iudeilor;
  20. că nu m-am sustras de la nimic ca să vă vestesc cele folositoare și v-am învățat în public și prin case,
  21. am dat mărturie înaintea iudeilor și a grecilor ca să se convertească la Dumnezeu și să creadă în Domnul nostru Isus.
  22. Și iată că acum, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără ca să știu ce mi se va întâmpla acolo,
  23. decât doar că Duhul Sfânt îmi mărturisește din cetate în cetate și-mi spune că mă așteaptă lanțuri și necazuri.
  24. Dar eu nu pun nici un preț pe viața mea, numai să duc la capăt alergarea mea și slujirea pe care am primit-o de la Domnul Isus, aceea de a da mărturie despre vestea cea bună a harului lui Dumnezeu.
  25. Și acum, iată, eu știu că voi toți pe la care am trecut predicând evanghelia împărăției nu-mi veți mai vedea fața.
  26. De aceea, dau mărturie astăzi în fața voastră: eu sunt curat de sângele tuturor,
  27. căci nu m-am dat înapoi să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.
  28. Vegheați asupra voastră și asupra întregii turme peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu pe care și-a dobândit-o prin sângele propriului Fiu.
  29. Eu știu că după plecarea mea vor intra printre voi lupi hrăpăreți care nu vor cruța turma.
  30. Chiar și dintre voi se vor ridica oameni care vor răspândi învățături înșelătoare ca să-i atragă pe discipoli după ei.
  31. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, noaptea și ziua, nu am încetat să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi.
  32. Iar acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântului harului său, care are puterea să clădească și să dea moștenirea tuturor celor care au fost sfințiți.
  33. Nu am râvnit nici argintul, nici aurul, nici haina nimănui;
  34. dar voi știți că pentru trebuințele mele și ale celor care erau cu mine au slujit aceste mâini.
  35. V-am arătat în toate privințele că muncind astfel trebuie să-i ajutați pe cei slabi, amintindu-vă de cuvintele Domnului Isus. Căci el spunea: «Este mai mare fericire a da decât a primi»".
  36. După ce a spus acestea, a îngenuncheat și s-a rugat împreună cu ei toți.
  37. Atunci toți au izbucnit în plâns, îl îmbrățișau și îl sărutau.
  38. Erau întristați mai ales pentru cuvântul pe care li-l spusese că nu vor mai vedea fața lui. Apoi l-au însoțit până la corabie.

  Călătoria lui Paul în Grecia

  Capitolul 20

  1 După ce s-a potolit agitația, Paul i-a chemat pe discipoli, le-a dat îndemnuri și, luându-și rămas bun, a plecat în călătorie spre Macedonia. 2 Străbătând acele regiuni, a dat și acestora multe îndemnuri și a ajuns în Grecia. 3 Acolo a rămas trei luni. Când era gata să se îmbarce spre Siria, iudeii i-au întins o cursă. Atunci el s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. 4 L-au însoțit a: Sopatros, fiul lui Piros din Bereea, Aristarh și Secundus din Tesalonic, Gaius din Derbe și Timotei, Tihic și Trofim din Asia. 5 Aceștia au mers înainte și ne-au așteptat la Troas. 6 Noi, după ce s-au împlinit zilele Azimelor, ne-am îmbarcat de la Filipi și, după cinci zile, am ajuns la ei, la Troas, unde am rămas șapte zile.

  Paul învie un mort la Troas

      7 În prima zi a săptămânii eram adunați ca să frângem pâinea. Paul, care trebuia să plece a doua zi, le vorbea. El și-a prelungit predica până la miezul nopții. 8 În camera de sus, unde eram adunați, erau multe lumini aprinse. 9 Un tânăr, cu numele Eutich, care stătea pe fereastră, a fost cuprins de un somn adânc în timp ce Paul continua să vorbească. Doborât de somn, a căzut de la al treilea etaj și a fost ridicat mort. 10 Atunci, Paul a coborât, s-a aplecat peste el și, luându-l în brațe, a spus: "Nu vă tulburați pentru că sufletul lui este în el". 11 A urcat din nou, a frânt pâinea și a mâncat, apoi a predicat îndelung, până în zori. După aceea a plecat. 12 Iar pe copil l-au dus viu, spre marea lor consolare.

  Călătoria de la Troas la Milet

      13 Iar noi, luând-o înainte pe mare, am navigat spre Assos b, de unde trebuia să-l luăm pe Paul, căci așa hotărâse, voind să meargă pe uscat. 14 Când s-a întâlnit cu noi la Assos, luându-l cu noi, ne-am dus la Mitilene c. 15 De acolo, ne-am îmbarcat, iar a doua zi am ajuns în dreptul [insulei] Chios d, iar în ziua următoare am sosit la Samos e și o zi mai târziu am ajuns la Milet f. 16 Paul se hotărâse să treacă pe lângă Efes, întrucât nu avea timp să întârzie în Asia. De fapt, se grăbea să ajungă la Ierusalim, dacă ar fi fost posibil, de ziua Rusaliilor.

  Discursul lui Paul către prezbiterii din Efes

      17 De la Milet a trimis la Efes ca să-i cheme pe prezbiterii Bisericii. 18 Când aceștia au ajuns la el, le-a zis: "Voi știți cum m-am purtat cu voi tot timpul, din prima zi în care am pus piciorul în Asia, 19 slujindu-l pe Dumnezeu cu toată umilința, vărsând lacrimi și suportând încercările pe care mi le-au cauzat cursele iudeilor; 20 că nu m-am sustras de la nimic ca să vă vestesc cele folositoare și v-am învățat în public și prin case, 21 am dat mărturie înaintea iudeilor și a grecilor ca să se convertească la Dumnezeu și să creadă în Domnul nostru Isus g. 22 Și iată că acum, împins h de Duhul, mă duc la Ierusalim fără ca să știu ce mi se va întâmpla acolo, 23 decât doar că Duhul Sfânt îmi mărturisește din cetate în cetate și-mi spune că mă așteaptă lanțuri și necazuri. 24 Dar eu nu pun nici un preț pe viața mea, numai să duc la capăt alergarea mea și slujirea pe care am primit-o de la Domnul Isus, aceea de a da mărturie despre vestea cea bună a harului lui Dumnezeu.
       25 Și acum, iată, eu știu că voi toți pe la care am trecut predicând evanghelia împărăției nu-mi veți mai vedea fața. 26 De aceea, dau mărturie astăzi în fața voastră: eu sunt curat de sângele tuturor, 27 căci nu m-am dat înapoi să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. 28 Vegheați asupra voastră și asupra întregii turme peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu i pe care și-a dobândit-o prin sângele propriului Fiu j. 29 Eu știu că după plecarea mea vor intra printre voi lupi hrăpăreți care nu vor cruța turma. 30 Chiar și dintre voi se vor ridica oameni care vor răspândi învățături înșelătoare ca să-i atragă pe discipoli după ei. 31 De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, noaptea și ziua, nu am încetat să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi. 32 Iar acum vă încredințez lui Dumnezeu k și cuvântului harului său, care are puterea să clădească și să dea moștenirea tuturor celor care au fost sfințiți. 33 Nu am râvnit nici argintul, nici aurul, nici haina nimănui; 34 dar voi știți că pentru trebuințele mele și ale celor care erau cu mine au slujit aceste mâini. 35 V-am arătat în toate privințele că muncind astfel trebuie să-i ajutați pe cei slabi, amintindu-vă de cuvintele Domnului Isus. Căci el spunea: «Este mai mare fericire a da decât a primi»".
       36 După ce a spus acestea, a îngenuncheat și s-a rugat împreună cu ei toți. 37 Atunci toți au izbucnit în plâns, îl îmbrățișau și îl sărutau. 38 Erau întristați mai ales pentru cuvântul pe care li-l spusese că nu vor mai vedea fața lui. Apoi l-au însoțit până la corabie.

   

  Note de subsol


  a Unele manuscrise adaugă: până în Asia.
  b Assos este oraş-port la Marea Egee, aflat pe capul Lekton, la 35 km sud de Troas. Azi se cheamă Behramkale.
  c Mitilene este portul insulei Lesbos, insulă din Marea Egee, lângă coasta turcă; aparţine Greciei. Circulaţia navală în această zonă era foarte anevoioasă în antichitate, din cauza vântului şi a coastelor stâncoase.
  d Chios este insulă grecească lângă coasta asiatică a Turciei, în dreptul oraşului Smirna.
  e Majoritatea codicelor bizantine adaugă: şi după ce ne-am oprit la Troghylion... Samos este o insulă în Marea Egee, aparţinând Greciei. Se află foarte aproape de litoralul turc, cam în dreptul oraşului Efes.
  f Milet este un vechi oraş comercial, la vărsarea râului Menandru în mare, la 60 km sud de Efes.
  g Unele manuscrise adaugă: Cristos.
  h Lit: legat.
  i Multe manuscrise vechi au: Biserica Domnului, o altă serie de manuscrise au: Biserica Domnului şi a lui Dumnezeu.
  j Deşi textul original apare în forma: prin propriul său sânge, împreună cu multe traduceri moderne (BJ, RSV, TEV etc.), am introdus: propriului Fiu, pentru uşurarea sensului.
  k Unele manuscrise au: Domnului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro