1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 22

  1. "Voi, frați și părinți, ascultați acum cuvântul de apărare pe care vi-l adresez".
  2. Când au auzit ei că le vorbește în limba ebraică, au făcut și mai mare tăcere. Atunci el a zis:
  3. "Eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar crescut în cetatea aceasta la picioarele lui Gamaliel, educat întocmai după legea părinților, devenind zelos pentru Dumnezeu așa cum sunteți voi toți astăzi.
  4. Am persecutat calea aceasta până la moarte, legând și aruncând în închisoare bărbați și femei,
  5. așa cum dă mărturie și marele preot și sfatul bătrânilor de la care am primit scrisori către frații din Damasc. Mergeam ca să-i aduc legați pe cei de acolo la Ierusalim, ca să fie pedepsiți.
  6. Dar, în timp ce mergeam și mă apropiam de Damasc, pe la amiază, deodată m-a învăluit, ca un fulger, o lumină mare din ceruri.
  7. Am căzut la pământ și am auzit un glas care-mi spunea: «Saul, Saul, de ce mă persecuți?»
  8. Atunci eu am răspuns: «Cine ești, Doamne?» El mi-a zis: «Eu sunt Isus Nazarineanul pe care tu îl persecuți».
  9. Cei care erau cu mine au văzut lumina, dar nu au auzit glasul care-mi vorbea.
  10. Eu i-am zis: «Ce să fac, Doamne?» Atunci Domnul mi-a spus: «Ridică-te și du-te la Damasc. Acolo ți se va spune ceea ce a fost hotărât să faci».
  11. Dar, pentru că nu puteam vedea din cauza strălucirii acelei lumini, cei care erau cu mine m-au dus de mână și am ajuns la Damasc.
  12. Un oarecare Anania, bărbat evlavios, credincios Legii, stimat de toți iudeii care locuiesc acolo,
  13. a venit la mine și, stând înaintea mea, mi-a zis: «Frate Saul, recapătă-ți vederea!» Iar eu chiar în clipa aceea, l-am putut vedea.
  14. Atunci el mi-a zis: «Dumnezeul părinților noștri te-a ales de mai înainte ca să cunoști voința lui, să-l vezi pe Cel Drept și să auzi glas din gura lui,
  15. căci vei fi martorul lui înaintea tuturor oamenilor despre cele ce ai văzut și auzit.
  16. Și acum de ce întârzii? Ridică-te, primește botezul și spală-ți păcatele, invocând numele lui».
  17. Când m-am întors la Ierusalim și mă rugam în templu, mi s-a întâmplat să fiu răpit în extaz
  18. și să-l văd pe el care-mi zicea: «Grăbește-te și ieși repede din Ierusalim pentru că nu vor primi mărturia despre mine».
  19. Eu i-am zis: «Doamne, ei știu că eu îi aruncam în închisoare și-i legam prin sinagogi pe cei care cred în tine,
  20. iar când era vărsat sângele lui Ștefan, martirul tău, eram și eu acolo, aprobând și păzind hainele celor care îl ucideau».
  21. Atunci el mi-a zis: «Mergi, pentru că vreau să te trimit departe, între păgâni»".
  22. Până la cuvântul acesta l-au ascultat. Dar unii dintre ei au început să strige: "Să piară de pe pământ unul ca acesta, căci nu este vrednic să trăiască!"
  23. Și, strigând, își sfâșiau hainele și aruncau praf în aer.
  24. Atunci tribunul a poruncit să fie dus în fortăreață și să fie interogat sub lovituri de bici, ca să afle pentru ce motiv strigau astfel împotriva lui.
  25. În timp ce îl legau, Paul i-a spus centurionului care stătea acolo: "Vă este permis să biciuiți un cetățean roman care n-a fost judecat?"
  26. Când a auzit acestea, centurionul a mers la tribun și i-a dat de știre, spunând: "Ce ai de gând să faci? Acest om este cetățean roman".
  27. Tribunul s-a apropiat și i-a zis: "Spune-mi, ești roman?" El a răspuns: "Da".
  28. Atunci tribunul i-a zis: "Eu am cumpărat cetățenia aceasta cu mare preț". Dar Paul i-a spus: "Eu o am prin naștere".
  29. Și, îndată, cei care trebuiau să-l interogheze s-au îndepărtat, iar tribunul s-a speriat, aflând că este roman, iar el îl legase.
  30. În ziua următoare, voind să știe cu exactitate din ce cauză era acuzat de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se întrunească arhiereii și tot Sinedriul. Apoi l-a dus pe Paul și l-a înfățișat înaintea lor.

  Discursul lui Paul înaintea evreilor

  Capitolul 22

  1 "Voi, frați și părinți, ascultați acum cuvântul de apărare pe care vi-l adresez". 2 Când au auzit ei că le vorbește în limba ebraică, au făcut și mai mare tăcere. Atunci el a zis: 3 "Eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar crescut în cetatea aceasta la picioarele lui Gamaliel, educat întocmai după legea părinților, devenind zelos pentru Dumnezeu așa cum sunteți voi toți astăzi. 4 Am persecutat calea aceasta până la moarte, legând și aruncând în închisoare bărbați și femei, 5 așa cum dă mărturie și marele preot și sfatul bătrânilor de la care am primit scrisori către frații din Damasc. Mergeam ca să-i aduc legați pe cei de acolo la Ierusalim, ca să fie pedepsiți.
       6 Dar, în timp ce mergeam și mă apropiam de Damasc, pe la amiază, deodată m-a învăluit, ca un fulger, o lumină mare din ceruri. 7 Am căzut la pământ și am auzit un glas care-mi spunea: «Saul, Saul, de ce mă persecuți?» 8 Atunci eu am răspuns: «Cine ești, Doamne?» El mi-a zis: «Eu sunt Isus Nazarineanul pe care tu îl persecuți». 9 Cei care erau cu mine au văzut lumina a, dar nu au auzit glasul care-mi vorbea. 10 Eu i-am zis: «Ce să fac, Doamne?» Atunci Domnul mi-a spus: «Ridică-te și du-te la Damasc. Acolo ți se va spune ceea ce a fost hotărât să faci». 11 Dar, pentru că nu puteam vedea din cauza strălucirii acelei lumini, cei care erau cu mine m-au dus de mână și am ajuns la Damasc.
       12 Un oarecare Anania, bărbat evlavios, credincios Legii, stimat de toți iudeii care locuiesc acolo b, 13 a venit la mine și, stând înaintea mea, mi-a zis: «Frate Saul, recapătă-ți vederea!» Iar eu chiar în clipa aceea, l c-am putut vedea. 14 Atunci el mi-a zis: «Dumnezeul părinților noștri te-a ales de mai înainte ca să cunoști voința lui, să-l vezi pe Cel Drept și să auzi glas din gura lui, 15 căci vei fi martorul lui înaintea tuturor oamenilor despre cele ce ai văzut și auzit. 16 Și acum de ce întârzii? Ridică-te, primește botezul și spală-ți păcatele, invocând numele lui».
       17 Când m-am întors la Ierusalim și mă rugam în templu, mi s-a întâmplat să fiu răpit în extaz 18 și să-l văd pe el care-mi zicea: «Grăbește-te și ieși repede din Ierusalim pentru că nu vor primi mărturia despre mine». 19 Eu i-am zis: «Doamne, ei știu că eu îi aruncam în închisoare și-i legam prin sinagogi pe cei care cred în tine, 20 iar când era vărsat sângele lui Ștefan, martirul tău, eram și eu acolo, aprobând și păzind hainele celor care îl ucideau». 21 Atunci el mi-a zis: «Mergi, pentru că vreau să te trimit departe, între păgâni»".

  Paul se declară cetățean roman

      22 Până la cuvântul acesta l-au ascultat. Dar unii dintre ei au început să strige: "Să piară de pe pământ unul ca acesta, căci nu este vrednic să trăiască!" 23 Și, strigând, își sfâșiau hainele și aruncau praf în aer. 24 Atunci tribunul a poruncit să fie dus în fortăreață și să fie interogat sub lovituri de bici, ca să afle pentru ce motiv strigau astfel împotriva lui.
       25 În timp ce îl legau, Paul i-a spus centurionului care stătea acolo: "Vă este permis să biciuiți un cetățean roman care n-a fost judecat?" 26 Când a auzit acestea, centurionul a mers la tribun și i-a dat de știre, spunând: "Ce ai de gând să faci? Acest om este cetățean roman". 27 Tribunul s-a apropiat și i-a zis: "Spune-mi, ești roman?" El a răspuns: "Da". 28 Atunci tribunul i-a zis: "Eu am cumpărat cetățenia aceasta cu mare preț". Dar Paul i-a spus: "Eu o am prin naștere". 29 Și, îndată, cei care trebuiau să-l interogheze s-au îndepărtat, iar tribunul s-a speriat, aflând că este roman, iar el îl legase.

  Paul înaintea Sinedriului

      30 În ziua următoare, voind să știe cu exactitate din ce cauză era acuzat de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se întrunească arhiereii și tot Sinedriul. Apoi l-a dus pe Paul și l-a înfățișat înaintea lor.

   

  Note de subsol


  a Unele manuscrise adaugă aici: şi au fost cuprinşi de frică.
  b În loc de: acolo, mai multe manuscrise au: în Damasc.
  c Complementul direct (l) lipseşte în câteva manuscrise vechi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro