1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 8

  1. Și Saul era de acord cu uciderea lui. În ziua aceea a început o mare persecuție împotriva Bisericii din Ierusalim și toți, în afară de apostoli, s-au împrăștiat prin ținuturile Iudeii și ale Samariei.
  2. Niște oameni evlavioși l-au înmormântat pe Ștefan și l-au jelit mult.
  3. Iar Saul pustia Biserica, intrând prin case, târând bărbați și femei și aruncându-i în închisoare.
  4. Așadar, cei care se împrăștiaseră, treceau din loc în loc vestind cuvântul.
  5. Filip, coborând în cetatea Samariei, a început să li-l predice pe Cristos.
  6. Mulțimile ascultau cu atenție într-un cuget cele spuse de Filip, auzind și văzând semnele pe care le făcea,
  7. căci din mulți care erau posedați, ieșeau duhurile necurate strigând cu glas puternic, iar mulți paralizați și șchiopi erau vindecați,
  8. astfel încât o mare bucurie a cuprins cetatea aceea.
  9. Dar era deja de mult în cetate un om cu numele Simon, care făcea vrăji și fermeca poporul Samariei spunând despre sine că este un [om] însemnat.
  10. Toți, de la cel mai mic la cel mai mare, îl ascultau cu atenție, spunând: "Aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea numită «Mare»".
  11. Îl ascultau cu atenție pentru că mult timp i-a încântat cu magia lui.
  12. Dar când l-au crezut pe Filip care predica vestea cea bună despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Isus Cristos, bărbați și femei primeau botezul.
  13. Chiar și Simon a crezut și, după ce a fost botezat, se ținea de Filip și era uimit văzând semnele și minunile mari care se făceau.
  14. Apostolii care erau în Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru și pe Ioan,
  15. care au coborât acolo și s-au rugat pentru ei ca să-l primească pe Duhul Sfânt.
  16. Căci nu se coborâse încă peste nici unul dintre ei, ci au fost botezați numai în numele Domnului Isus.
  17. Atunci și-au pus mâinile peste ei și l-au primit pe Duhul Sfânt.
  18. Dar când a văzut Simon că prin impunerea mâinilor apostolilor este dat Duhul, le-a oferit bani,
  19. spunând: "Dați-mi și mie puterea aceasta, ca peste oricine îmi pun mâinile, să-l primească pe Duhul Sfânt".
  20. Dar Petru i-a spus: "Să piară banii tăi împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani!
  21. Tu nu ai nici parte, nici drept la lucrul acesta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu.
  22. Așadar, întoarce-ți gândul tău de la acest rău și roagă-te Domnului ca să ți se ierte, de e cu putință, gândul inimii tale.
  23. Căci văd că ești plin de fiere amară și [prins] în lațul nelegiuirii".
  24. Simon i-a răspuns: "Rugați-vă voi pentru mine la Domnul ca să nu mi se întâmple nimic din ceea ce ați spus".
  25. Atunci ei, după ce au dat mărturie și au predicat cuvântul Domnului, întorcându-se la Ierusalim, vesteau evanghelia în multe sate ale samaritenilor.
  26. Un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip spunând: "Ridică-te și mergi spre miazăzi, pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza, care este pustiu".
  27. Iar el, ridicându-se, s-a dus. Și iată că un bărbat etiopian, eunuc, demnitar al reginei Candace a etiopienilor, care era administratorul întregului tezaur, fusese la Ierusalim ca să se închine.
  28. Se întorcea acum, așezat în carul său, și citea din profetul Isaia.
  29. Duhul i-a spus lui Filip: "Du-te și apropie-te de carul acela".
  30. Atunci Filip a alergat și l-a auzit [pe eunuc] citind din profetul Isaia. El l-a întrebat: "Înțelegi ce citești?"
  31. El i-a răspuns: "Cum aș putea, dacă nimeni nu mă îndrumă?" Și l-a rugat pe Filip să se urce și să se așeze lângă el.
  32. Fragmentul din Scriptură, pe care îl citea, era acesta: Ca o oaie a fost dus la înjunghiere și ca un miel fără glas înaintea celui care îl tunde, așa nu și-a deschis gura.
  33. Pentru umilința lui, judecata i-a fost anulată; cine ar putea număra descendența lui? Căci viața lui a fost luată de pe pământ.
  34. Eunucul i-a răspuns lui Filip și i-a zis: "Despre cine vorbește profetul aici: despre el însuși sau despre un altul?"
  35. Atunci, deschizându-și gura, Filip a început de la Scriptura aceasta să-i anunțe vestea cea bună despre Isus.
  36. Și în timp ce își continuau drumul, au ajuns la o apă, iar eunucul a zis: "Iată, apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?"
  37. .
  38. A poruncit să stea carul, au coborât amândoi în apă, și Filip și eunucul, și l-a botezat.
  39. Dar când au ieșit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și eunucul nu l-a mai văzut, dar și-a urmat drumul plin de bucurie.
  40. Iar Filip, dintr-o dată, s-a aflat la Azot și cutreiera toate cetățile predicând evanghelia, până când a ajuns la Cezareea.

  Capitolul 8

  1 Și Saul era de acord cu uciderea lui. În ziua aceea a început o mare persecuție împotriva Bisericii din Ierusalim și toți, în afară de apostoli, s-au împrăștiat prin ținuturile Iudeii și ale Samariei. 2 Niște oameni evlavioși l-au înmormântat pe Ștefan și l-au jelit mult. 3 Iar Saul pustia Biserica, intrând prin case, târând bărbați și femei și aruncându-i în închisoare.

  Misiunea lui Filip în Samaria

      4 Așadar, cei care se împrăștiaseră, treceau din loc în loc vestind cuvântul. 5 Filip, coborând în cetatea Samariei, a început să li-l predice pe Cristos. 6 Mulțimile ascultau cu atenție într-un cuget cele spuse de Filip, auzind și văzând semnele pe care le făcea, 7 căci din mulți care erau posedați, ieșeau duhurile necurate strigând cu glas puternic, iar mulți paralizați și șchiopi erau vindecați, 8 astfel încât o mare bucurie a cuprins cetatea aceea.

  Vrăjitorul Simon

      9 Dar era deja de mult în cetate un om cu numele Simon, care făcea vrăji și fermeca poporul Samariei spunând despre sine că este un [om] însemnat. 10 Toți, de la cel mai mic la cel mai mare, îl ascultau cu atenție, spunând: "Aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea numită «Mare»" a. 11 Îl ascultau cu atenție pentru că mult timp i-a încântat cu magia lui. 12 Dar când l-au crezut pe Filip care predica vestea cea bună despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Isus Cristos, bărbați și femei primeau botezul. 13 Chiar și Simon a crezut și, după ce a fost botezat, se ținea de Filip și era uimit văzând semnele și minunile mari care se făceau.
       14 Apostolii care erau în Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, 15 care au coborât acolo și s-au rugat pentru ei ca să-l primească pe Duhul Sfânt. 16 Căci nu se coborâse încă peste nici unul dintre ei, ci au fost botezați numai în numele Domnului Isus. 17 Atunci și-au pus mâinile peste ei și l-au primit pe Duhul Sfânt.
       18 Dar când a văzut Simon că prin impunerea mâinilor apostolilor este dat Duhul b, le-a oferit bani, 19 spunând: "Dați-mi și mie puterea aceasta, ca peste oricine îmi pun mâinile, să-l primească pe Duhul Sfânt". 20 Dar Petru i-a spus: "Să piară banii tăi împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu bani! 21 Tu nu ai nici parte, nici drept la lucrul acesta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. 22 Așadar, întoarce-ți gândul tău de la acest rău și roagă-te Domnului ca să ți se ierte, de e cu putință, gândul inimii tale. 23 Căci văd că ești plin de fiere amară și [prins] în lațul nelegiuirii". 24 Simon i-a răspuns: "Rugați-vă voi pentru mine la Domnul ca să nu mi se întâmple nimic din ceea ce ați spus".
       25 Atunci ei, după ce au dat mărturie și au predicat cuvântul Domnului, întorcându-se la Ierusalim, vesteau evanghelia în multe sate ale samaritenilor.

  Filip botează pe trezorierul curții etiopiene

      26 Un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip spunând: "Ridică-te și mergi spre miazăzi c, pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza d, care este pustiu". 27 Iar el, ridicându-se, s-a dus. Și iată că un bărbat etiopian, eunuc, demnitar al reginei Candace e a etiopienilor, care era administratorul întregului tezaur, fusese la Ierusalim ca să se închine. 28 Se întorcea acum, așezat în carul său, și citea din profetul Isaia. 29 Duhul i-a spus lui Filip: "Du-te și apropie-te de carul acela". 30 Atunci Filip a alergat și l-a auzit [pe eunuc] citind din profetul Isaia. El l-a întrebat: "Înțelegi ce citești?" 31 El i-a răspuns: "Cum aș putea, dacă nimeni nu mă îndrumă?" Și l-a rugat pe Filip să se urce și să se așeze lângă el. 32 Fragmentul din Scriptură, pe care îl citea, era acesta:
      Ca o oaie a fost dus la înjunghiere
      și ca un miel fără glas
      înaintea celui care îl tunde,
      așa nu și-a deschis gura.

  33     Pentru umilința lui, judecata i-a fost anulată;
      cine ar putea număra descendența
   f lui?
      Căci viața lui a fost luată de pe pământ
  .
       34 Eunucul i-a răspuns lui Filip și i-a zis: "Despre cine vorbește profetul aici: despre el însuși sau despre un altul?" 35 Atunci, deschizându-și gura, Filip a început de la Scriptura aceasta să-i anunțe vestea cea bună despre Isus. 36 Și în timp ce își continuau drumul, au ajuns la o apă g, iar eunucul a zis: "Iată, apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?" 37  h. 38 A poruncit să stea carul, au coborât amândoi în apă, și Filip și eunucul, și l-a botezat. 39 Dar când au ieșit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și eunucul nu l-a mai văzut, dar și-a urmat drumul plin de bucurie. 40 Iar Filip, dintr-o dată, s-a aflat la Azot i și cutreiera toate cetățile predicând evanghelia, până când a ajuns la Cezareea j.

   

  Note de subsol


  a Expresia este greu de interpretat şi bibliştii nu au ajuns la o soluţie satisfăcătoare. Se pare că ar fi o exclamaţie de uimire în faţa puterii oculte cu care acţiona Simon.
  b Multe manuscrise adaugă: Sfânt.
  c Termenul tradus prin miazăzi poate însemna şi "timpul amiezii". Aici, însoţit de o prepoziţie de direcţie, indică sudul. Totuşi unii mai traduc cu: amiază, pentru a justifica menţiunea că drumul era pustiu.
  d Gaza, veche cetate filisteană, a fost distrusă în anul 95 î.C. de Alexandru Ianeu, apoi reconstruită de Irod. Se situa pe drumul comercial principal care leagă Asia de Egipt.
  e Candace nu este un nume de persoană, ci un titlu aplicat reginei în regatul Meroe, de pe Nil, în Sudanul actual. Acest titlu este cumva asemănător cu cel de faraon dat conducătorilor Egiptului antic.
  f Autorul nu-l citează exact pe Isaia; intenţia lui este aceea de a pune în evidenţă învierea lui Isus şi creşterea numărului creştinilor.
  g Termenul grec hydor poate indica un râu (Mc 1,10; Mt 3,16), piscină (Iac 5,3) sau lac (Lc 8,24). După tradiţie, Fântâna lui Filip s-ar afla la Ain Dihweh, pe drumul dintre Hebron şi Ierusalim.
  h Câteva manuscrise introduc v. 37: Atunci Filip i-a spus: "Dacă crezi din toată inima, vei fi mântuit". Iar el a răspuns: "Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu". Nu apare în manuscrisele vechi, până în sec. al VI-lea.
  i Azot, este forma greacă a numelui localităţii Ashdod, una dintre cele cinci cetăţi principale ale filistenilor. Se află la 32 km sud de Tel Aviv, pe ţărmul mării, fiind al doilea port important în Palestina.
  j Cezareea, este o cetate situată la 50 km nord de Tel Aviv şi 30 km sud de Haifa. Era capitala politică a Palestinei, unde îşi avea reşedinţa procuratorul roman. A fost construită în 19-9 î.C. de Irod. Mai este numită Cezareea Maritimă pentru a se distinge de Cezareea lui Filip.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro