1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 24

  1. După cinci zile, a coborât marele preot Anania, împreună cu unii bătrâni și cu un retor, numit Tertulus, și s-au înfățișat la procurator, acuzându-l pe Paul.
  2. Chemându-l, Tertulus a început să-l acuze, spunând: "Datorită ție ne bucurăm de multă pace și datorită grijii tale s-au îmbunătățit multe pentru poporul acesta.
  3. Noi mărturisim aceasta în orice mod și pretutindeni cu toată recunoștința, preamărite Felix.
  4. Dar ca să nu te rețin prea mult, te rog, în bunătatea ta, să ne asculți câteva momente.
  5. Ne-am dat seama că omul acesta este ca o ciumă, căci stârnește răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, fiind capul ereziei nazarinenilor.
  6. A încercat chiar să profaneze templul, dar noi l-am prins.
  7. .
  8. Tu însuți, interogându-l, vei putea afla toate aceste lucruri de care îl acuzăm noi".
  9. I s-au alăturat și iudeii, susținând că așa este.
  10. Când guvernatorul i-a făcut semn să vorbească, Paul a răspuns: "Fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul acestui popor, mă voi apăra cu încredere.
  11. Cum ai putut afla, nu sunt mai mult de douăsprezece zile de când am urcat la Ierusalim să mă închin.
  12. Și nici în templu, nici în sinagogi, nici într-o cetate nu m-au găsit certându-mă sau provocând răscularea mulțimii.
  13. De fapt, nici n-ar putea să-ți dovedească lucrurile de care mă acuză acum.
  14. Totuși îți mărturisesc că îl cinstesc pe Dumnezeul părinților după calea pe care ei o numesc erezie, crezând tot ceea ce este scris în Lege și în Profeți,
  15. având aceeași speranță în Dumnezeu, pe care o au și ei, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți.
  16. De aceea, mă străduiesc să am întotdeauna o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.
  17. După mai mulți ani, am venit să aduc ajutoare neamului meu și [să ofer] sacrificii.
  18. În timp ce făceam aceasta, nu în mijlocul mulțimii și nici în zarvă, m-au găsit purificat în templu
  19. câțiva iudei din Asia. Aceștia ar fi trebuit să vină la tine și să mă acuze dacă ar fi avut ceva împotriva mea,
  20. sau să spună ei înșiși dacă au găsit vreo nelegiuire când am stat în fața Sinedriului,
  21. în afară de acest singur cuvânt pe care l-am strigat în timp ce stăteam înaintea lor: «Pentru învierea morților sunt eu astăzi judecat înaintea voastră»".
  22. Felix, care cunoștea amănunțit calea, i-a amânat spunând: "Când va coborî tribunul Lisias, voi lua o hotărâre în privința cazului vostru".
  23. A poruncit centurionului ca [Paul] să fie ținut sub pază, dar să aibă libertate și să nu fie împiedicat nimeni dintre ai lui ca să-i slujească.
  24. După câteva zile, a venit Felix cu soția lui, Drusila, care era evreică. L-a chemat pe Paul și l-a ascultat vorbind despre credința în Isus Cristos.
  25. Dar, pe când vorbea el despre dreptate, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix a fost cuprins de frică și i-a răspuns: "Acum du-te! Te voi mai chema când voi avea timp".
  26. El spera, totodată, că va obține bani de la Paul. De aceea îl chema deseori ca să stea de vorbă cu el.
  27. După ce s-au împlinit doi ani, lui Felix i-a urmat Porcius Festus. Felix, care voia să facă pe placul iudeilor, l-a lăsat pe Paul în închisoare.

  Iudeii îl acuză pe Paul în fața lui Felix

  Capitolul 24

  1 După cinci zile, a coborât marele preot Anania, împreună cu unii bătrâni și cu un retor, numit Tertulus, și s-au înfățișat la procurator, acuzându-l pe Paul. 2 Chemându-l, Tertulus a început să-l acuze, spunând: "Datorită ție ne bucurăm de multă pace și datorită grijii tale s-au îmbunătățit multe pentru poporul acesta. 3 Noi mărturisim aceasta în orice mod și pretutindeni cu toată recunoștința, preamărite Felix. 4 Dar ca să nu te rețin prea mult, te rog, în bunătatea ta, să ne asculți câteva momente. 5 Ne-am dat seama că omul acesta este ca o ciumă, căci stârnește răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, fiind capul ereziei nazarinenilor. 6 A încercat chiar să profaneze templul, dar noi l-am prins. 7  a. 8 Tu însuți, interogându-l, vei putea afla toate aceste lucruri de care îl acuzăm noi". 9 I s-au alăturat și iudeii, susținând că așa este.

  Discursul de apărare al lui Paul

      10 Când guvernatorul i-a făcut semn să vorbească, Paul a răspuns: "Fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul acestui popor, mă voi apăra cu încredere. 11 Cum ai putut afla, nu sunt mai mult de douăsprezece zile de când am urcat la Ierusalim să mă închin. 12 Și nici în templu, nici în sinagogi, nici într-o cetate nu m-au găsit certându-mă sau provocând răscularea mulțimii. 13 De fapt, nici n-ar putea să-ți dovedească lucrurile de care mă acuză acum. 14 Totuși îți mărturisesc că îl cinstesc pe Dumnezeul părinților după calea pe care ei o numesc erezie, crezând tot ceea ce este scris în Lege și în Profeți, 15 având aceeași speranță în Dumnezeu, pe care o au și ei, că va fi o înviere b a celor drepți și a celor nedrepți. 16 De aceea, mă străduiesc să am întotdeauna o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.
       17 După mai mulți ani, am venit să aduc ajutoare c neamului meu și [să ofer] sacrificii. 18 În timp ce făceam aceasta, nu în mijlocul mulțimii și nici în zarvă, m-au găsit purificat în templu 19 câțiva iudei din Asia. Aceștia ar fi trebuit să vină la tine și să mă acuze dacă ar fi avut ceva împotriva mea, 20 sau să spună ei înșiși dacă au găsit d vreo nelegiuire când am stat în fața Sinedriului, 21 în afară de acest singur cuvânt pe care l-am strigat în timp ce stăteam înaintea lor: «Pentru învierea morților sunt eu astăzi judecat înaintea voastră»".

  Paul este întemnițat la Cezareea

      22 Felix, care cunoștea amănunțit calea, i-a amânat spunând: "Când va coborî tribunul Lisias, voi lua o hotărâre în privința cazului vostru". 23 A poruncit centurionului ca [Paul] să fie ținut sub pază, dar să aibă libertate și să nu fie împiedicat nimeni dintre ai lui ca să-i slujească.
       24 După câteva zile, a venit Felix cu soția lui, Drusila e, care era evreică. L-a chemat pe Paul și l-a ascultat vorbind despre credința în Isus Cristos f. 25 Dar, pe când vorbea el despre dreptate, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix a fost cuprins de frică și i-a răspuns: "Acum du-te! Te voi mai chema când voi avea timp". 26 El spera, totodată, că va obține bani de la Paul. De aceea îl chema deseori ca să stea de vorbă cu el.
       27 După ce s-au împlinit doi ani, lui Felix i-a urmat Porcius Festus g. Felix, care voia să facă pe placul iudeilor, l-a lăsat pe Paul în închisoare.

   

  Note de subsol


  a O serie de manuscrise continuă aici astfel: ...şi voiam să-l judecăm (var. ucidem) după legea noastră, 7 dar a venit tribunul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu forţa 8 şi a poruncit acuzatorilor săi să vină la tine.
  b Câteva manuscrise introduc aici: a morţilor.
  c Paul făcuse colecte în bani în comunităţile din Grecia şi Asia pentru comunitatea creştină din Ierusalim.
  d Unele manuscrise adaugă: în mine.
  e Drusila era a treia soţie a lui Felix, sora mai mică a Berenicei, fiica regelui Agripa I.
  f Există multe variante în manuscrise: Cristos Isus; Isus Cristos; Cristos.
  g Porcius Festus a fost guvernator roman în Palestina între anii 60-62. Făcea parte dintr-o familie de patricieni. Activitatea lui în Palestina se remarcă prin efortul de aplanare a conflictului dintre zeloţi şi romani. Ca funcţionar a fost un om cinstit şi de încredere.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro