1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea lui Iosua Navi

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 11

  1. Cum a auzit de aceasta, Iabin, regele Hațorului, a trimis la Iobab, regele Madonului, la regele Șimronului și la regele Acșafului;
  2. La regii cei de la miazănoapte; din munți, de pe podiș, de la miazăzi de Chinerot, în câmpie și în ținutul Dor, la apus;
  3. La Canaaneii din răsărit, de pe malul mării; la Amorei, la Hetei, la Ferezei, la Iebuseii din munți și la Heveii de sub Hermon, în pământul Mițpa.
  4. Și au ieșit aceștia împreună cu regii lor, popor mult la număr, ca nisipul de la marginea mării, și cai și care de război foarte multe.
  5. Și s-au adunat toți regii aceștia și au tăbărât împreună la apele Merom, ca să se lupte cu Israel.
  6. Domnul însă a zis: "Nu te teme de fața lor, căci mâine pe vremea aceasta îi voi da pe toți aceia fiilor lui Israel ca să-i ucidă; cailor lor să le tai vinele picioarelor, iar carele să le arzi cu foc".
  7. Atunci Iosua împreună cu tot poporul bun de luptă a ieșit fără de veste înaintea lor, la apele Merom și a năvălit în munți asupra lor.
  8. Și i-a dat pe ei Domnul în mâinile lui Israel și i-a lovit și i-a urmărit până la Sidonul cel Mare, până la Misrefot-Maim și până în valea Mițpa, la răsărit, și i-a ucis până n-a scăpat nimeni.
  9. Și a făcut Iosua cu ei cum îi zisese Domnul: cailor lor le-a tăiat vinele picioarelor și carele lor le-a ars cu foc.
  10. Tot atunci întorcându-se, Iosua a luat Hațorul și pe regele lui l-a omorât cu sabia. Hațorul fusese până atunci capul tuturor regatelor acestora.
  11. Și a ucis toată suflarea din acesta cu sabia, dând toate pieirii; și n-a rămas nici un suflet, iar Hațorul l-a ars cu foc.
  12. Astfel a luat Iosua toate cetățile regatelor acestora și pe toți regii lor i-a ucis cu sabia, dându-i pieirii, cum poruncise Moise, sluga Domnului.
  13. Iar cetățile cele întărite nu le-a ars Israel, afară de Hațor, pe care l-a ars Iosua.
  14. Toată prada cetăților acestora și toate vitele le-au luat fiii lui Israel pentru ei, iar pe oameni i-au ucis cu sabia, i-au dat blestemului și n-au lăsat din ei nici un suflet.
  15. Precum poruncise Domnul lui Moise, sluga Sa, și cum poruncise și Moise lui Iosua, așa a făcut Iosua: nu s-a abătut de la nimic, nici de la un cuvânt din câte poruncise Domnul lui Moise.
  16. Și așa a luat Iosua toată țara aceea de sus și tot ținutul Negheb, tot ținutul Goșen și ținuturile de jos, șesul și muntele lui Israel și locurile joase de pe lângă munte,
  17. De la Muntele Pele, care se întinde spre Seir, până la Baal-Gad din valea Libanului, la poalele Hermonului; a luat pe toți regii lor și i-a lovit și i-a ucis.
  18. Dar Iosua a purtat multă vreme război cu toți regii aceștia.
  19. Și n-a fost cetate pe care să n-o fi luat cu fiii lui Israel; toate le-au luat cu război, afară de Ghibeon în care locuiau Heveii;
  20. Căci așa a fost de la Domnul, ca să-și învârtoșeze inima lor și să întâmpine pe Israel cu război, ca să fie dați pieirii și ca să nu găsească milă, ci să fie nimiciți, cum poruncise Domnul lui Moise.
  21. Apoi a venit Iosua în vremea aceea și a lovit pe toți Anachimii de la munte, din Hebron, din Debir, din Anab, din toți munții lui Iuda și din toți munții lui Israel și i-a dat Iosua nimicirii împreună cu cetățile lor.
  22. Și n-a rămas niciunul din Anachimi în pământul fiilor lui Israel, ci numai în Gaza, în Gat și în Așdod au rămas din ei.
  23. Așa a luat Iosua tot pământul, cum poruncise Domnul lui Moise și l-a dat Iosua de moștenire lui Israel, împărțindu-l între semințiile lor. Și s-a liniștit pământul de război.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro