1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea lui Iosua Navi

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 21

  1. Căpeteniile familiilor Leviților au venit la Eleazar preotul și către Iosua, fiul lui Navi, și la căpeteniile semințiilor fiilor lui Israel,
  2. Și au vorbit cu ei în Șilo, în pământul Canaanului și au zis: "Domnul a poruncit prin Moise să ni se dea cetăți pentru locuit și împrejurimile lor pentru vitele noastre".
  3. Și au dat fiii lui Israel Leviților din părțile lor, după porunca Domnului, următoarele cetăți cu împrejurimile lor:
  4. Și s-au tras sorți pentru familia lui Cahat și Leviții, fiii lui Aaron preotul, au primit prin sorți treisprezece cetăți din seminția lui Iuda și din seminția lui Simeon și din seminția lui Veniamin.
  5. Iar celorlalți fii ai lui Cahat le-au căzut la sorți zece cetăți din familiile seminției lui Efraim și din seminția lui Dan și de la jumătate din seminția lui Manase.
  6. Fiilor lui Gherșon li s-au cuvenit prin sorți treisprezece cetăți de la familiile seminției lui Isahar și de la seminția lui Așer și de la seminția lui Neftali și de la jumătate din seminția lui Manase, în Vasan.
  7. Iar fiilor lui Merari, după familiile lor, le-au căzut la sorți douăsprezece cetăți din seminția lui Ruben și din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon.
  8. Și au dat fiii lui Israel cetățile acestea cu împrejurimile lor prin sorți, cum poruncise Domnul prin Moise.
  9. Din seminția fiilor lui Iuda și din seminția fiilor lui Veniamin și din seminția fiilor lui Simeon au dat cetățile următoare, care se numesc pe nume:
  10. Fiilor lui Aaron din familia lui Cahat dintre fiii lui Levi, fiindcă sorțul lor a fost întâiul,
  11. Li s-a dat: Chiriat-Arba, a tatălui lui Enac, sau Hebronul, în munții lui Iuda și locurile dimprejurul ei;
  12. Iar țarina cetății acesteia și satele ei s-au dat ca moșie lui Caleb, fiul lui Iefone.
  13. Și astfel fiilor lui Aaron preotul li s-a dat cetatea cea de scăpare a ucigașilor, Hebronul, și împrejurimile ei, Libna și împrejurimile ei.
  14. Iatirul și împrejurimile lui, Eștemoa și împrejurimile ei;
  15. Holonul și împrejurimile lui, Debirul și împrejurimile;
  16. Ainul și împrejurimile lui, Iuta și împrejurimile ei, Bet-Semeșul și împrejurimile lui: nouă cetăți din aceste două seminții.
  17. Iar din seminția lui Veniamin: Ghibeonul și împrejurimile lui, Gheba cu împrejurimile ei,
  18. Anatotul cu împrejurimile lui, Almonul cu împrejurimile lui: patru cetăți.
  19. Cetățile care au căzut la sorți pentru preoți, fiii lui Aaron, au fost toate treisprezece cu împrejurimile lor.
  20. Iar celorlalți din familiile fiilor lui Cahat, Leviților, le-a căzut la sorți cetăți în pământul lui Efraim.
  21. Și li s-a dat cetatea de scăpare pentru ucigași, Sichemul cu împrejurimile lui în muntele lui Efraim, Ghezerul cu împrejurimile lui,
  22. Chibțaimul cu împrejurimile lui, Bet-Horonul cu împrejurimile lui: patru cetăți.
  23. Din seminția lui Dan le-au căzut: Elteche și împrejurimile lui, Ghibetonul și împrejurimile lui;
  24. Aialonul și împrejurimile lui, Gat-Rimonul și împrejurimile lui: patru cetăți.
  25. Din jumătatea seminției lui Manase: Taanacul și împrejurimile lui, Gat-Rimonul și împrejurimile lui: două cetăți.
  26. Toate cetățile cu împrejurimile lor căzute la sorți celorlalți fii ai lui Cahat au fost zece.
  27. Iar fiilor lui Gherșon din familiile Leviților li s-au dat: două cetăți în Vasan, din jumătatea seminției lui Manase, și anume: Golanul, cetatea de scăpare pentru ucigași, cu împrejurimile lui, și Beștra cu împrejurimile ei;
  28. Patru cetăți în seminția lui Isahar: Chișionul cu împrejurimile lui, Dabrat cu împrejurimile lui,
  29. Iarmutul cu împrejurimile lui și En-Ganimul cu împrejurimile lui;
  30. Patru cetăți în seminția lui Așer: Mișalul cu împrejurimile lui, Abdonul cu împrejurimile lui,
  31. Helcatul cu împrejurimile lui și Rehobul cu împrejurimile lui;
  32. Trei cetăți din seminția lui Neftali: Chedeșul Galileii, cetate pentru scăparea ucigașilor, cu împrejurimile ei, Hamot-Dorul cu împrejurimile lui și Cartanul cu împrejurimile lui.
  33. Toate cetățile căzute la sorți fiilor lui Gherșon, după familiile lor, au fost treisprezece cetăți cu împrejurimile lor.
  34. Celorlalți leviți din fiii lui Merari li s-au dat patru cetăți din seminția lui Zabulon: Iocneamul cu împrejurimile lui,
  35. Carta cu împrejurimile ei, Dimna cu împrejurimile ei și Nahalalul cu împrejurimile lui;
  36. Patru cetăți de cealaltă parte de Iordan, în fața Ierihonului, în seminția lui Ruben: Bețerul, cetate de scăpare pentru ucigași, cu împrejurimile lui, în pustiul Miso, Iahța și împrejurimile ei,
  37. Chedemotul și împrejurimile lui și Mefaatul cu împrejurimile lui.
  38. În seminția lui Gad li s-au dat cetățile de scăpare pentru ucigași: Ramot-Galaadul cu împrejurimile lui, Mahanaimul cu împrejurimile lui,
  39. Heșbonul cu împrejurimile lui și Iazerul cu împrejurimile lui.
  40. Cetățile ieșite la sorți pentru familiile de Leviți din neamul lui Merari, după familiile lor, au fost douăsprezece.
  41. Iar toate cetățile date Leviților între fiii lui Israel au fost patruzeci și opt de cetăți cu împrejurimile lor. Fiecare din aceste cetăți își avea împrejurimile ei de jur împrejur; așa erau toate cetățile acestea.
  42. După ce a sfârșit Iosua împărțirea țării prin sorți, fiii lui Israel au dat parte lui Iosua după porunca Domnului; și i-au dat cetatea pe care a cerut-o el: Timnat-Serah, în muntele Efraim, și a zidit Iosua cetatea pe care a cerut-o și a locuit în ea. Și a luat Iosua cuțitele cele de piatră, cele cu care tăiase împrejur pe fiii lui Israel, care se născuseră pe cale în pustiu, căci în pustiu nu fuseseră tăiați împrejur, și le-a pus în Timnat-Serah.
  43. Astfel a dat Domnul lui Israel toată țara, pe care jurase să o dea părinților lor și au primit-o ei moștenire și s-au așezat în ea.
  44. Și le-a dat Domnul liniște și odihnă din toate părțile, cum jurase părinților lor, și nimeni dintre toți vrăjmașii lor n-a putut sta împotriva lor, ci pe toți vrăjmașii lor i-a dat Domnul în mâinile lor.
  45. Și n-a rămas neîmplinit nici un cuvânt din toate cuvintele cele bune pe care le vorbise Domnul casei lui Israel: toate s-au împlinit.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro