1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea lui Iosua Navi

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 12

  1. Iată regii pe care i-au bătut fiii lui Israel și al căror pământ l-au luat tot de moștenire dincolo de Iordan, spre răsăritul soarelui, de la râul Arnon până la muntele Hermon și tot șesul dinspre răsărit:
  2. Sihon, regele Amoreilor, care locuia în Heșbon și domnea de la Aroerul cel de pe malul râului Arnon, de la mijlocul râului și peste jumătate din Galaad, până la râul Iaboc, care este hotarul Amoniților,
  3. Peste șes până lângă marea Chineretului, spre răsărit și până la marea șesului, până la Marea Sărată, spre răsărit, pe calea către Bet-Ieșimot, iar spre miazăzi peste locurile ce se întindeau pe la poalele muntelui Fazga;
  4. Vecinul său Og, regele Vasanului, cel din urmă din Refaim, care locuia în Aștarot și Edrea
  5. Și care stăpânea muntele Hermon și Salca și tot Vasanul, până la hotarul Gheșurului și al Maacului și jumătate din Galaad, până la hotarul lui Sihon, regele Heșbonului.
  6. Pe aceștia Moise, sluga Domnului, și fiii lui Israel i-au ucis și a dat Moise, sluga Domnului, pământul lor de moștenire semințiilor lui Ruben și Gad și la jumătate din seminția lui Manase.
  7. Iată acum și regii din tara Amoreilor, pe care i-a bătut Iosua și fiii lui Israel dincoace de Iordan, spre apus de la Baal-Gad, din valea Libanului, până la Pele, muntele care se întinde spre Seir; și pământul l-a dat Iosua semințiilor lui Israel de moștenire, după cum le-au căzut sorții,
  8. La munte sau la loc șes, la câmpie sau la locurile de sub munți, în pustiu și la miazăzi și care fusese al Heteilor, Amoreilor, Canaaneilor, Ferezeilor, Heveilor și Iebuseilor:
  9. Un rege al Ierihonului, un rege al cetății Ai, care e aproape de Betel;
  10. Un rege al Ierusalimului, un rege al Hebronului;
  11. Un rege al Iarmutului, un rege al Lachișului;
  12. Un rege al Eglonului, un rege al Ghezerului;
  13. Un rege al Debirului, un rege al Ghederului;
  14. Un rege al Hormei, un rege al Aradului;
  15. Un rege al Libnei, un rege al Adulamului;
  16. Un rege al Machedei; un rege al Betelului;
  17. Un rege al Tapuahului, un rege al Heferului;
  18. Un rege al Afecului, un rege al Șaronului;
  19. Un rege al Madonului, un rege al Hațorului;
  20. Un rege al Șimron-Meronului, un rege al Acșafului;
  21. Un rege al Taanacului, un rege al Meghidonului;
  22. Un rege al Chedeșului, un rege al Iocneamului de lângă Carmel;
  23. Un rege al Dorului de lângă Nafat-Dor, un rege al Goimului din Ghilgal;
  24. Un rege al Tirței. De toți treizeci și unu de regi.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro