1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea lui Iosua Navi

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 20

  1. Și a zis Domnul către Iosua:
  2. "Spune fiilor lui Israel: Faceți-vă orașe de scăpare cum v-am zis Eu prin Moise,
  3. Ca să poată scăpa acolo ucigașul care a ucis om din greșeală, fără precugetare; și să fie orașele acestea loc de scăpare pentru cel ce a ucis, ca să nu moară de mâna celui ce răzbună sângele vărsat, înainte de a se înfățișa înaintea obștii la judecată.
  4. Și cine va fugi în una din cetățile acestea să stea la poarta cetății și să spună pricina sa în auzul bătrânilor cetății și ei îl vor primi în cetate și-i vor da loc, ca să trăiască la ei.
  5. Și când va alerga după el cel ce răzbună sângele, atunci ei nu trebuie să-l dea pe ucigaș în mâinile lui, pentru că el a ucis fără să vrea pe aproapele său, neavând pe dânsul ură cu o zi sau cu două mai înainte.
  6. Să trăiască el în cetatea aceasta până ce se va înfățișa înaintea obștii la judecată, până va muri arhiereul care va fi în acele zile. Apoi să se întoarcă ucigașul și să sa ducă în cetatea sa și la casa sa, în cetatea de unde a fugit".
  7. Și au rânduit Chedeșul în Galileea, în muntele Neftalimului; Sichemul în muntele Efraim și Chiriat-Arba sau Hebronul, în muntele lui Iuda.
  8. Peste Iordan, în fața lerihonului, spre răsărit, au rânduit: Bețerul în pustiu, la șes, în seminția lui Ruben; Ramot în Galaad, în seminția lui Gad; și Golan în Vasan, în seminția lui Manase.
  9. Aceste cetăți le-au rânduit pentru toți fiii lui Israel și pentru străinii care trăiesc printre ei, ca să fugă acolo cel ce va ucide om din greșeală, ca să nu moară de mâna celui ce răzbună sângele vărsat, până nu se va înfățișa înaintea obștii la judecată.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro