1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea lui Iosua Navi

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 9

  1. Auzind acestea toți regii Amoreilor, cei de peste Iordan, cei din munte și de la șes, cei de pe tot malul mării celei mari și cei din apropierea Libanului: Heteii, Amoreii, Ghergheseii, Canaaneii, Ferezeii, Heveii și Ibuseii,
  2. S-au adunat împreună ca să se te toți cu Iosua și cu Israel. Iar locuitorii Ghibeonului, auzind a făcut Iosua cu Ierihonul și cu Ai, au pus la cale un vicleșug, căci s-au dus și au strâns merinde de drum și au pus pe asinii lor saci vechi cu pâine și vin în burdufuri vechi, rupte și cârpite
  3. Și în picioarele lor încălțăminte și sandale vechi și peticite, iar pe ei haine rele; pâinea lor de drum era uscată, mucedă și sfărâmată.
  4. Așa au venit ei la Iosua în tabăra Israeliților de la Ghilgal și au zis către el și către toți Israeliții: "Noi am venit dintr-o țară foarte depărtată; încheiați dar legământ cu noi".
  5. Fiii lui Israel însă au zis către Hevei: "Poate că locuiți aproape de noi? Cum să încheiem legământ cu voi?"
  6. Iar ei au zis către Iosua: "Noi suntem robii tăi". Iosua le-a zis: "Cine sunteți voi și de unde ați venit?"
  7. Și ei au răspuns: "Robii tăi au venit dintr-o țară foarte depărtată, în numele Domnului Dumnezeului tău, că am auzit de numele Lui și de câte a făcut El în Egipt
  8. Și de câte a făcut El celor doi regi ai Amoreilor, care erau dincolo de Iordan, lui Sihon, regele Heșbonului și lui Og, regele Vasanului, care locuia în Aștarot și Edrea.
  9. Și auzind acestea, bătrânii noștri și toți locuitorii țării noastre ne-au grăit și au zis: Luați-vă merinde de drum și duceți-vă în întâmpinarea lor și le spuneți: Noi suntem robii voștri. încheiați dar legământ cu noi!
  10. Pâinile acestea erau calde în ziua când am plecat să venim la voi, iar acum iată s-au uscat și s-au mucezit.
  11. Aceste burdufuri de vin, pe care le-am umplut noi, iată-le s-au învechit; și îmbrăcămintea noastră și încălțămintea noastră s-au tocit de drumul cel foarte lung".
  12. Căpeteniile Israeliților au luat din merindele lor, dar n-au întrebat pe Domnul.
  13. Și a făcut Iosua pace cu ei și a încheiat cu ei legământ, ca să nu fie uciși, iar căpeteniile obștii s-au legat față de ei cu jurământ.
  14. La trei zile însă, după ce au încheiat legământ cu dânșii, au auzit că sunt aproape de ei și că trăiesc în ținuturile cuvenite lor,
  15. Căci fiii lui Israel, plecând la drum, a treia zi au ajuns la cetățile lor; iar cetățile lor erau Ghibeonul, Chefira, Beerot și Chiriat-Iearim.
  16. Iar Iosua și fiii lui Israel nu i-au ucis, pentru că toate căpeteniile obștii li se juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel. De aceea toată obștea lui Israel a început a cârti împotriva căpeteniilor.
  17. și toate căpeteniile au zis către întreaga obște: "Noi ne-am jurat lor pe Domnul Dumnezeul lui Israel și de aceea nu ne putem atinge de ei.
  18. Dar iată ce le vom face: să-i robim și să-i păstrăm în viață, ca să nu ne ajungă. mânia pentru jurământul cu care ne-am jurat lor".
  19. Și le-au mai zis căpeteniile: "Lăsați-i să trăiască, dar să taie lemne și să care apă la toată obștea". Și toată obștea a făcut cum au zis căpeteniile.
  20. Și i-a chemat Iosua și le-a zis: "Pentru ce m-ați amăgit, spunând: Suntem tare departe de tine; voi însă sunteți dintre cei ce locuiesc în ținuturile cuvenite nouă.
  21. De aceea blestemați să fiți! Să nu încetați de a fi în robie, ca tăietori de lemne și cărători de apă pentru casa Dumnezeului meu".
  22. Iar ei au răspuns lui Iosua și au zis: "Ni s-a vestit nouă câte a poruncit Domnul Dumnezeul tău lui Moise, slugii Sale, ca să vă dea toată țara aceasta, iar pe noi și pe toți locuitorii pământului acestuia să ne piardă de la fața voastră; și, înfricoșându-ne foarte tare de voi pentru viața noastră, am făcut fapta aceasta.
  23. Și acum iată suntem sub mâna voastră; faceți cu noi cum veți socoti și cum vi se pare mai drept".
  24. Și a făcut cu ei așa: i-a izbăvit Iosua în ziua aceea din mâinile fiilor lui Israel și nu i-a ucis.
  25. Dar din ziua aceea i-a pus Iosua tăietori de lemne și cărători de apă pentru obște și pentru jertfelnicul Domnului. De aceea locuitorii Ghibeonului s-au făcut tăietori de lemne și cărători de apă pentru jertfelnicul lui Dumnezeu până în ziua de astăzi, la locul pe care avea să-l aleagă Domnul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro