1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Cartea lui Iosua Navi

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 23

  1. Trecând multă vreme, după ce Domnul Dumnezeu a odihnit pe Israel, scutindu-l de toți vrăjmașii lui din toate părțile, Iosua a ajuns bătrân și înaintat în vârstă.
  2. Atunci a chemat Iosua pe toți fiii lui Israel; pe bătrânii lor, căpeteniile lor, pe judecătorii lor și pe mai-marii oștilor lor și le-a zis: "Eu am îmbătrânit și sunt înaintat în vârstă;
  3. Voi ați văzut ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru înaintea feței voastre cu toate aceste popoare, căci Domnul Dumnezeul vostru Însuși S-a luptat pentru voi.
  4. Iată eu v-am împărțit prin sorți popoarele acestea ce au mai rămas în moștenirea semințiilor voastre, toate popoarele pe care eu le-am nimicit de la Iordan până la Marea cea Mare de la apusul soarelui.
  5. Domnul Dumnezeul vostru Însuși le va alunga de la fața voastră până vor pieri; și va trimite asupra lor fiare sălbatice până le va stârpi pe ele și pe regii lor de la fața voastră, și le va nimici înaintea voastră, ca să primiți de moștenire țara lor, cum v-a grăit Domnul Dumnezeu.
  6. De aceea siliți-vă să pliniți întocmai și să păziți cele scrise în cartea legii lui Moise, neabătându-vă de la ea nici la dreapta, nici la stânga.
  7. Să nu intrați în legătură cu aceste popoare care au mai rămas printre voi, să nu pomeniți numele dumnezeilor lor, să nu vă plecați înaintea lor, nici să le slujiți, sau să vă închinați lor;
  8. Ci vă lipiți de Domnul Dumnezeul vostru, cum ați făcut până în ziua de astăzi.
  9. Domnul a alungat de la voi popoarele mari și tari și nimeni nu s-a putut împotrivi până astăzi;
  10. Unul din voi a alungat mii, căci Însuși Domnul Dumnezeul vostru S-a luptat pentru voi, cum v-a grăit.
  11. De aceea siliți-vă să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru.
  12. Iar de vă veți întoarce și vă veți alătura la popoarele acestea rămase și veți intra în înrudire cu ele și veți merge la ele și ele vor veni la voi,
  13. Atunci să știți că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai alunga de la voi popoarele acestea, ci ele vor fi pentru voi laț și mreajă, bici pentru spinările voastre și spin pentru ochii voștri, până veți fi stârpiți din această tară bună pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru.
  14. Iată eu astăzi plec în calea în care merg toți pământenii, iar voi să recunoașteți cu toată inima voastră și cu tot sufletul vostru că n-a rămas zadarnic nici un cuvânt din toate cuvintele bune pe care le-a rostit pentru voi Domnul Dumnezeul vostru: toate s-au împlinit pentru voi și nici un cuvânt n-a rămas neîmplinit.
  15. Dar după cum s-a împlinit cu voi tot cuvântul bun pe care l-a grăit Domnul Dumnezeul vostru, tot așa va împlini Domnul asupra voastră și tot cuvântul rău până vă va stârpi din această țară bogată pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru.
  16. De veți călca așezământul Domnului Dumnezeului vostru, pe care l-a încheiat El cu voi și vă veți duce să slujiți la alți dumnezei și să vă închinați lor, se va aprinde asupra voastră mânia Domnului și veți pieri curând din țara aceasta bogată pe care v-a dat-o Domnul".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro