1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 24

  1. Iar ei le-au povestit cele de pe drum şi cum l-au recunoscut la frângerea pâinii.
  1. Pe când vorbeau ei acestea, el a stat în mijlocul lor şi le-a spus: "Pace vouă!"
  1. Speriaţi şi cuprinşi de teamă, credeau că văd un duh,
  1. dar el le-a spus: "De ce v-aţi tulburat şi de ce se ridică aceste gânduri în inima voastră?
  1. Priviţi mâinile şi picioarele mele căci sunt eu însumi. Pipăiţi-mă şi vedeţi: duhul nu are carne şi oase, cum mă vedeţi pe mine că am".
  1. Şi, spunând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele.
  1. Însă pentru că ei, de bucurie, încă nu credeau şi se mirau, le-a spus: "Aveţi aici ceva de mâncare?"
  1. Ei i-au dat o bucată de peşte fript.
  1. Luând-o, a mâncat-o înaintea lor.
  1. Apoi le-a spus: "Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus când încă eram cu voi; că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi".
  1. Atunci le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile
  1. şi le-a spus: "Aşa este scris: Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi a treia zi
  1. şi să fie predicată convertirea în numele lui spre iertarea păcatelor la toate popoarele. Începând din Ierusalim,
  1. voi veţi fi martorii acestor lucruri.

IX. ÎNVIEREA LUI ISUS

Mormântul gol
(Mt 28,1-8; Mc 16,1-8; In 20,1-13)

Capitolul 24

35 Iar ei le-au povestit cele de pe drum şi cum l-au recunoscut la frângerea pâinii.

Isus apare apostolilor
(In 20,19-23)
    36 Pe când vorbeau ei acestea, el a stat în mijlocul lor şi le-a spus: "Pace vouă!" d 37 Speriaţi şi cuprinşi de teamă, credeau că văd un duh, 38 dar el le-a spus: "De ce v-aţi tulburat şi de ce se ridică aceste gânduri în inima voastră? 39 Priviţi mâinile şi picioarele mele căci sunt eu însumi. Pipăiţi-mă şi vedeţi: duhul nu are carne şi oase, cum mă vedeţi pe mine că am". 40 Şi, spunând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele e. 41 Însă pentru că ei, de bucurie, încă nu credeau şi se mirau, le-a spus: "Aveţi aici ceva de mâncare?" 42 Ei i-au dat o bucată de peşte fript. 43 Luând-o, a mâncat-o înaintea lor.

Ultimele învăţături ale lui Isus

    44 Apoi le-a spus: "Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus când încă eram cu voi; că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise, în Profeţi şi în Psalmi". 45 Atunci le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile 46 şi le-a spus: "Aşa este scris: Cristos trebuia să sufere şi să învie din morţi a treia zi 47 şi să fie predicată convertirea în numele lui spre iertarea păcatelor la toate popoarele. Începând f din Ierusalim, 48 voi veţi fi martorii acestor lucruri.

 

Note de subsol


d Unele manuscrise adaugă: Eu sunt, nu vă temeţi! Alte câteva omit: Pace vouă!
e Unele manuscrise omit versetul în întregime.
f Participiul se găseşte în majoritatea manuscriselor la masculin plural, acordându-se cu "voi" din v. 48. Puţine manuscrise au forma de neutru singular, referindu-se la verbul din propoziţia precedentă "să fie predicată".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro