1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 20

  1. Într-una din zile, pe când învăța poporul în templu predicând vestea cea bună, au venit arhiereii și cărturarii, împreună cu bătrânii,
  2. și i-au spus: "Spune-ne cu ce putere faci acestea sau cine este acela care ți-a dat această putere?"
  3. Atunci el le-a răspuns: "Vă voi pune și eu o întrebare. Spuneți-mi:
  4. botezul lui Ioan era din ceruri sau de la oameni?"
  5. Ei însă discutau între ei, spunând: "Dacă spunem: «Din ceruri», el va spune: «De ce nu ați crezut în el?»
  6. Iar dacă spunem: «De la oameni», tot poporul ne va ucide cu pietre pentru că ei sunt convinși că Ioan este un profet".
  7. Și au răspuns că nu știu de unde era.
  8. Iar Isus le-a spus: "Nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea".
  9. Atunci a început să spună mulțimii această parabolă: "Un om a plantat o vie, a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat într-o călătorie pe un timp îndelungat.
  10. La timpul cuvenit, a trimis un servitor la viticultori ca să-i dea din rodul viei; dar viticultorii, după ce l-au bătut, l-au trimis cu mâinile goale.
  11. A mai trimis și un alt servitor, dar ei l-au bătut și pe acesta, l-au batjocorit și l-au trimis cu mâinile goale.
  12. A trimis un al treilea, dar ei l-au bătut până la sânge și l-au alungat.
  13. Atunci stăpânul viei a spus: «Ce voi face? Îl voi trimite pe fiul meu cel iubit, poate pe el îl vor respecta».
  14. Însă viticultorii, văzându-l, au spus unii către alții: «Acesta este moștenitorul, să-l ucidem pentru ca moștenirea lui să fie a noastră!»
  15. Și, scoțându-l afară din vie, l-au ucis. Ce le va face oare stăpânul viei?
  16. Va veni și-i va ucide pe viticultorii aceia, iar via o va da altora". Auzind ei acestea, au zis: "Să nu se întâmple!"
  17. Iar el, privindu-i, le-a spus: "Atunci ce înseamnă ceea ce s-a scris: Piatra pe care au aruncat-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară?
  18. Oricine cade pe piatra aceea se va zdrobi, iar peste oricine cade ea va fi zdrobit".
  19. Cărturarii și arhiereii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, căci înțeleseseră că pentru ei spusese parabola aceasta, dar se temeau de popor.
  20. Și, urmărindu-l cu atenție, au trimis spioni, care se prezentau ca fiind drepți, ca să-l prindă cu vreun cuvânt și să-l dea pe mâna autorității și a puterii guvernatorului.
  21. Ei l-au întrebat: "Învățătorule, știm că vorbești și înveți cu dreptate și nu ții cont de înfățișare, ci înveți calea lui Dumnezeu după adevăr.
  22. Ne este permis sau nu să dăm tribut cezarului?"
  23. El însă, cunoscând viclenia lor, le-a spus:
  24. "Arătați-mi un dinar. Ale cui sunt imaginea și inscripția?" Ei au răspuns: "Ale cezarului".
  25. Atunci le-a spus: "Dați-i, așadar, cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu".
  26. Astfel, nu l-au putut prinde cu nici un cuvânt în fața poporului, ci, uimiți de răspunsul lui, au tăcut.
  27. Apoi au venit la el unii dintre saducei, care spun că nu este înviere, și l-au întrebat:
  28. "Învățătorule, Moise a scris: dacă cineva are un frate însurat care moare fără să aibă copii, fratele lui să ia femeia și să ridice urmași fratelui său.
  29. Erau deci șapte frați. Primul, însurându-se, a murit fără copii.
  30. Cel de-al doilea
  31. și cel de-al treilea au luat-o de soție. Și toți cei șapte au murit și nu au lăsat copii.
  32. În cele din urmă, a murit și femeia.
  33. Așadar, la înviere, cui îi va fi femeia soție? Pentru că toți șapte au avut-o de soție".
  34. Isus le-a răspuns: "Fiii lumii acesteia se însoară și se mărită;
  35. însă cei considerați vrednici de lumea cealaltă și de învierea din morți nu se vor însura și nici nu se vor mărita,
  36. pentru că nu mai pot de acum să moară; sunt asemenea îngerilor și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii.
  37. Iar că morții învie, o arată și Moise în textul despre rug, când îl numește pe Domnul: Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob.
  38. Însă Dumnezeu nu este al celor morți, ci al celor vii, întrucât toți trăiesc pentru el".
  39. Unii dintre cărturari i-au răspuns: "Învățătorule, bine ai vorbit!"
  40. Și nu mai îndrăzneau să-l întrebe nimic.
  41. Dar el le-a zis: "Cum spun ei că Cristos este Fiul lui David?
  42. Pentru că însuși David spune în cartea Psalmilor: Domnul a spus Domnului meu: așază-te la dreapta mea
  43. până când voi pune pe dușmanii tăi sub picioarele tale.
  44. Așadar, David îl numește Domn; cum poate fi fiul său?"
  45. În timp ce tot poporul îl asculta, le-a spus discipolilor:
  46. "Păziți-vă de cărturarii cărora le place să se plimbe în haine lungi, care doresc să fie salutați prin piețe, să ocupe primele locuri în sinagogi și locurile de onoare la ospețe.
  47. Ei mănâncă avuțiile văduvelor și se prefac că se roagă îndelung. Ei vor primi o condamnare mai aspră".

  Autoritatea lui Isus
  (Mt 21,23-27; Mc 11,27-33)

  Capitolul 20

  1 Într-una din zile, pe când învăța poporul în templu predicând vestea cea bună, au venit arhiereii și cărturarii, împreună cu bătrânii, 2 și i-au spus: "Spune-ne cu ce putere faci acestea sau cine este acela care ți-a dat această putere?" 3 Atunci el le-a răspuns: "Vă voi pune și eu o întrebare. Spuneți-mi: 4 botezul lui Ioan era din ceruri sau de la oameni?" 5 Ei însă discutau între ei, spunând: "Dacă spunem: «Din ceruri», el va spune: «De ce nu ați crezut în el?» 6 Iar dacă spunem: «De la oameni», tot poporul ne va ucide cu pietre pentru că ei sunt convinși că Ioan este un profet". 7 Și au răspuns că nu știu de unde era. 8 Iar Isus le-a spus: "Nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea".

  Parabola viticultorilor ucigași
  (Mt 21,33-46; Mc 12,1-12)
      9 Atunci a început să spună mulțimii această parabolă: "Un om a plantat o vie, a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat într-o călătorie pe un timp îndelungat. 10 La timpul cuvenit, a trimis un servitor la viticultori ca să-i dea din rodul viei; dar viticultorii, după ce l-au bătut, l-au trimis cu mâinile goale. 11 A mai trimis și un alt servitor, dar ei l-au bătut și pe acesta, l-au batjocorit și l-au trimis cu mâinile goale. 12 A trimis un al treilea, dar ei l-au bătut până la sânge și l-au alungat. 13 Atunci stăpânul viei a spus: «Ce voi face? Îl voi trimite pe fiul meu cel iubit, poate pe el îl vor respecta». 14 Însă viticultorii, văzându-l, au spus unii către alții: «Acesta este moștenitorul, să-l ucidem pentru ca moștenirea lui să fie a noastră!» 15 Și, scoțându-l afară din vie, l-au ucis. Ce le va face oare stăpânul viei? 16 Va veni și-i va ucide pe viticultorii aceia, iar via o va da altora". Auzind ei acestea, au zis: "Să nu se întâmple!" 17 Iar el, privindu-i, le-a spus: "Atunci ce înseamnă ceea ce s-a scris:
      Piatra pe care au aruncat-o constructorii,
      aceasta a devenit piatră unghiulară
  ?
  18 Oricine cade pe piatra aceea se va zdrobi, iar peste oricine cade ea va fi zdrobit". 19 Cărturarii și arhiereii căutau să pună mâna pe el chiar în ceasul acela, căci înțeleseseră că pentru ei spusese parabola aceasta, dar se temeau de popor.

  Tributul cuvenit împăratului
  (Mt 22,15-22; Mc 12,13-17)
      20 Și, urmărindu-l cu atenție, au trimis spioni, care se prezentau ca fiind drepți, ca să-l prindă cu vreun cuvânt și să-l dea pe mâna autorității și a puterii guvernatorului. 21 Ei l-au întrebat: "Învățătorule, știm că vorbești și înveți cu dreptate și nu ții cont de înfățișare, ci înveți calea lui Dumnezeu după adevăr. 22 Ne este permis sau nu să dăm tribut cezarului?" 23 El însă, cunoscând viclenia lor, le-a spus: 24 "Arătați-mi un dinar. Ale cui sunt imaginea și inscripția?" Ei au răspuns: "Ale cezarului". 25 Atunci le-a spus: "Dați-i, așadar, cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu". 26 Astfel, nu l-au putut prinde cu nici un cuvânt în fața poporului, ci, uimiți de răspunsul lui, au tăcut.

  Saduceii și învierea
  (Mt 22,23-33; Mc 12,18-27)
      27 Apoi au venit la el unii dintre saducei, care spun că nu este înviere, și l-au întrebat: 28 "Învățătorule, Moise a scris: dacă cineva are un frate însurat care moare fără să aibă copii, fratele lui să ia femeia și să ridice urmași fratelui său. 29 Erau deci șapte frați. Primul, însurându-se, a murit fără copii. 30 Cel de-al doilea 31 și cel de-al treilea au luat-o de soție. Și toți cei șapte au murit și nu au lăsat copii. 32 În cele din urmă, a murit și femeia. 33 Așadar, la înviere, cui îi va fi femeia soție? Pentru că toți șapte au avut-o de soție". 34 Isus le-a răspuns: "Fiii lumii acesteia se însoară și se mărită; 35 însă cei considerați vrednici de lumea cealaltă și de învierea din morți nu se vor însura și nici nu se vor mărita, 36 pentru că nu mai pot de acum să moară; sunt asemenea îngerilor și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. 37 Iar că morții învie, o arată și Moise în textul despre rug, când îl numește pe Domnul: Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. 38 Însă Dumnezeu nu este al celor morți, ci al celor vii, întrucât toți trăiesc pentru el". 39 Unii dintre cărturari i-au răspuns: "Învățătorule, bine ai vorbit!" 40 Și nu mai îndrăzneau să-l întrebe nimic.

  Originea lui Mesia
  (Mt 22,41-45; Mc 12,35-37)
      41 Dar el le-a zis: "Cum spun ei că Cristos este Fiul lui David? 42 Pentru că însuși David spune în cartea Psalmilor:
      Domnul a spus Domnului meu:
      așază-te la dreapta mea

  43    până când voi pune pe dușmanii tăi
      sub picioarele tale a.
  44 Așadar, David îl numește Domn; cum poate fi fiul său?"

  Ipocrizia cărturarilor
  (Mt 23,6-7; Mc 12,38-40)
      45 În timp ce tot poporul îl asculta, le-a spus discipolilor: 46 "Păziți-vă de cărturarii cărora le place să se plimbe în haine lungi, care doresc să fie salutați prin piețe, să ocupe primele locuri în sinagogi și locurile de onoare la ospețe. 47 Ei mănâncă avuțiile văduvelor și se prefac că se roagă îndelung. Ei vor primi o condamnare mai aspră".

   

  Note de subsol


  a Lit.: scăunel sub picioarele tale; imaginea reprezintă supunerea totală a inamicului: piciorul învingătorului peste capul celui învins.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro