1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 21

  1. Ridicându-și privirea, i-a văzut pe bogații care își puneau darurile în caseta pentru ofrande.
  2. A văzut și o văduvă săracă punând acolo două monede mici.
  3. Și a spus: "Vă spun, cu adevărat această văduvă săracă a pus mai mult decât toți,
  4. pentru că toți aceștia au oferit lui Dumnezeu din surplusul lor, pe când ea, din sărăcia ei, a oferit tot ce avea la viața ei".
  5. Iar unora, care vorbeau despre templu că este ornat cu pietre frumoase și daruri votive, le-a spus:
  6. "Cât despre lucrurile acestea pe care le admirați, vor veni zile în care nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată".
  7. Ei l-au întrebat: "Învățătorule, când vor fi acestea și care va fi semnul că ele se vor întâmpla?"
  8. El le-a zis: "Fiți atenți să nu fiți înșelați căci vor veni mulți în numele meu, spunând: «Eu sunt!» și: «Timpul este aproape». Nu vă luați după ei.
  9. Când veți auzi despre războaie și revolte, nu vă temeți, căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, însă nu va fi îndată sfârșitul".
  10. Apoi le spunea: "Se va ridica un popor împotriva altui popor și un imperiu împotriva altui imperiu.
  11. Vor fi cutremure mari și, în diferite locuri, foamete și epidemii; vor fi fapte înfricoșătoare și semne mari din cer.
  12. Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi și vă vor persecuta; vă vor purta prin sinagogi și închisori, vă vor duce în fața regilor și guvernanților din cauza numelui meu.
  13. Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie.
  14. Întipăriți-vă în minte: să nu vă preocupați cum vă veți apăra,
  15. căci eu vă voi da grai și înțelepciune cărora nici unul dintre dușmanii voștri nu le va putea rezista și nici răspunde.
  16. Veți fi trădați de părinți, de frați, de rude și prieteni și vor ucide pe unii dintre voi;
  17. veți fi dușmăniți de toți din cauza numelui meu.
  18. Dar nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde.
  19. Prin statornicia voastră vă veți mântui sufletele.
  20. Când veți vedea Ierusalimul încercuit de armate, atunci să știți că s-a apropiat devastarea lui.
  21. Cei din Iudeea să fugă în munți, iar cei care se află în el să alerge afară; cei care sunt pe câmp să nu intre în el,
  22. pentru că acestea sunt zilele răzbunării ca să se împlinească toate cele scrise.
  23. Vai de cele însărcinate și de cele care alăptează în zilele acelea, căci va fi mare dezastru pe pământ și urgie peste acest popor.
  24. Și vor cădea sub ascuțișul sabiei și vor fi făcuți sclavii tuturor popoarelor, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de către păgâni, până se vor împlini timpurile păgânilor.
  25. Și vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării și al valurilor.
  26. Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în așteptarea celor ce se vor întâmpla în lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite.
  27. Și atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere și cu mare glorie.
  28. Când vor începe să se întâmple acestea, sculați-vă și ridicați-vă capul pentru că se apropie eliberarea voastră".
  29. Și le-a zis o parabolă: "Uitați-vă la smochin și la toți copacii.
  30. De îndată ce vedeți că înmuguresc, vă dați singuri seama că vara este deja aproape.
  31. La fel și voi, când veți vedea că acestea se împlinesc, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape.
  32. Adevăr vă spun: nu va trece generația aceasta până când nu se vor fi împlinit toate.
  33. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.
  34. Aveți grijă de voi înșivă ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beție și grijile vieții, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neașteptate,
  35. ca un laț; căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe fața întregului pământ.
  36. Vegheați, așadar, în orice moment și rugați-vă ca să puteți scăpa de toate cele ce se vor petrece și să stați în picioare în fața Fiului Omului!"
  37. În fiecare zi învăța în templu, iar noaptea ieșea și o petrecea pe Muntele numit al Măslinilor.
  38. Și tot poporul venea dis-de-dimineață la el, în templu, ca să-l asculte.

  Ofranda văduvei
  (Mc 12,41-44)

  Capitolul 21

  1 Ridicându-și privirea, i-a văzut pe bogații care își puneau darurile în caseta pentru ofrande a. 2 A văzut și o văduvă săracă punând acolo două monede mici b. 3 Și a spus: "Vă spun, cu adevărat această văduvă săracă a pus mai mult decât toți, 4 pentru că toți aceștia au oferit lui Dumnezeu din surplusul lor, pe când ea, din sărăcia ei, a oferit tot ce avea la viața ei".


  VI. DISCURSUL ESCATOLOGIC

  Anunțarea distrugerii templului
  (Mt 24,1-3; Mc 13,1-4)
      5 Iar unora, care vorbeau despre templu că este ornat cu pietre frumoase și daruri votive c, le-a spus: 6 "Cât despre lucrurile acestea pe care le admirați, vor veni zile în care nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată". 7 Ei l-au întrebat: "Învățătorule, când vor fi acestea și care va fi semnul că ele se vor întâmpla?"

  Semnele sfârșitului
  (Mt 10,17-22; 24,4-14; Mc 13,5-13)
      8 El le-a zis: "Fiți atenți să nu fiți înșelați căci vor veni mulți în numele meu, spunând: «Eu sunt!» și: «Timpul este aproape». Nu vă luați după ei. 9 Când veți auzi despre războaie și revolte, nu vă temeți, căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, însă nu va fi îndată sfârșitul". 10 Apoi le spunea: "Se va ridica un popor împotriva altui popor și un imperiu împotriva altui imperiu. 11 Vor fi cutremure mari și, în diferite locuri, foamete și epidemii; vor fi fapte înfricoșătoare și semne mari din cer.
       12 Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi și vă vor persecuta; vă vor purta prin sinagogi și închisori, vă vor duce în fața regilor și guvernanților din cauza numelui meu. 13 Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie. 14 Întipăriți-vă în minte: să nu vă preocupați cum vă veți apăra, 15 căci eu vă voi da grai și înțelepciune cărora nici unul dintre dușmanii voștri nu le va putea rezista și nici răspunde. 16 Veți fi trădați de părinți, de frați, de rude și prieteni și vor ucide pe unii dintre voi; 17 veți fi dușmăniți de toți din cauza numelui meu. 18 Dar nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. 19 Prin statornicia voastră vă veți mântui sufletele.

  Distrugerea Ierusalimului
  (Mt 24,15-21; Mc 13,14-23)
      20 Când veți vedea Ierusalimul încercuit de armate, atunci să știți că s-a apropiat devastarea lui. 21 Cei din Iudeea să fugă în munți, iar cei care se află în el să alerge afară; cei care sunt pe câmp să nu intre în el, 22 pentru că acestea sunt zilele răzbunării ca să se împlinească toate cele scrise. 23 Vai de cele însărcinate și de cele care alăptează în zilele acelea, căci va fi mare dezastru pe pământ și urgie peste acest popor. 24 Și vor cădea sub ascuțișul sabiei și vor fi făcuți sclavii tuturor popoarelor, iar Ierusalimul va fi călcat în picioare de către păgâni, până se vor împlini timpurile păgânilor d.

  Venirea Fiului Omului
  (Mt 24,29-31; Mc 13,24-27)
      25 Și vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării și al valurilor. 26 Oamenilor li se va tăia răsuflarea de groază în așteptarea celor ce se vor întâmpla în lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite. 27 Și atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere și cu mare glorie. 28 Când vor începe să se întâmple acestea, sculați-vă și ridicați-vă capul pentru că se apropie eliberarea voastră".

  Parabola smochinului
  (Mt 24,32-35; Mc 13,28-31)
      29 Și le-a zis o parabolă: "Uitați-vă la smochin și la toți copacii. 30 De îndată ce vedeți că înmuguresc, vă dați singuri seama că vara este deja aproape. 31 La fel și voi, când veți vedea că acestea se împlinesc, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. 32 Adevăr vă spun: nu va trece generația aceasta până când nu se vor fi împlinit toate. 33 Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.

  Îndemn la veghere

      34 Aveți grijă de voi înșivă ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beție și grijile vieții, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neașteptate, 35 ca un laț; căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe fața întregului pământ. 36 Vegheați, așadar, în orice moment și rugați-vă ca să puteți scăpa de toate cele ce se vor petrece și să stați în picioare în fața Fiului Omului!"
       37 În fiecare zi învăța în templu, iar noaptea ieșea și o petrecea pe Muntele numit al Măslinilor. 38 Și tot poporul venea dis-de-dimineață la el, în templu, ca să-l asculte.

   

  Note de subsol


  a Lit.: camera tezaurului, menţionată deja în Neh 12,44. Taxele şi ofrandele pentru templu erau colectate, după mărturia lui Iosif Flaviu, în curtea femeilor, prin treisprezece casete pe care erau înscrise diferitele tipuri de oferte: "Shekeli noi", "Shekeli vechi", "Ofrande de păsări", "Păsări pentru arderi de tot", "Lemn", "Tămâie", "Caseta milei" şi încă şase casete cu inscripţia: "Ofrande de bunăvoie".
  b Lit.: duo lepta. Un lepton este o monedă din cupru valorând 1/128 dinari.
  c Familiile bogate, conducătorii poporului şi unii pelerini ofereau, din evlavie pentru templu, daruri scumpe expuse pe pereţii interiori: tapiserii fine din Babilon, bijuterii din aur etc. Iosif Flaviu menţionează viţa de vie din aur care atârna în vestibulul Sfintei, având ciorchini de mărimea unui om.
  d Expresie proprie lui Luca; probabil se referă la perioada dintre cucerirea Ierusalimului de către Titus (70 d.C.) şi înfrângerea ultimei rezistenţe a evreilor condusă de Bar Kochba în anul 135 d.C.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro