1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 11

  1. Isus se afla într-un loc oarecare și se ruga. Când a terminat, unul dintre discipolii săi i-a spus: "Doamne, învață-ne să ne rugăm așa cum Ioan i-a învățat pe discipolii lui".
  2. Atunci le-a zis: "Când vă rugați, spuneți: Tată, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta.
  3. Dă-ne nouă în fiecare zi pâinea cea de toate zilele
  4. și iartă-ne păcatele noastre pentru că și noi iertăm oricui ne greșește; și nu ne duce în ispită".
  5. Apoi le-a spus: "Dacă unul dintre voi are un prieten și merge la el la miezul nopții și-i spune: «Prietene, împrumută-mi trei pâini
  6. pentru că un prieten al meu a sosit la mine dintr-o călătorie și nu am ce să-i pun înainte»,
  7. dacă celălalt dinăuntru îi răspunde: «Nu mă deranja; ușa este deja închisă și copiii sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau»,
  8. vă spun, chiar dacă nu se va scula să-i dea pentru că îi este prieten, pentru insistența lui se va scula și-i va da ceea ce-i trebuie.
  9. De aceea și eu vă spun: Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide.
  10. Căci oricine cere, primește; cine caută, găsește; iar celui care bate, i se va deschide.
  11. Care tată dintre voi, dacă fiul îi cere un pește, îi va da în loc de pește un șarpe,
  12. sau dacă îi cere un ou, îi va da un scorpion?
  13. Așadar, dacă voi, răi cum sunteți, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri îl va da pe Duhul Sfânt celor care i-l cer?"
  14. Isus a scos un diavol și acesta era mut; îndată ce a ieșit diavolul, mutul a început să vorbească, iar mulțimile se mirau.
  15. Însă unii dintre ei spuneau: "Cu Beelzebul, căpetenia diavolilor, îi scoate pe diavoli".
  16. Alții, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri.
  17. Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus: "Orice împărăție dezbinată în ea însăși se ruinează și se prăbușește casă peste casă.
  18. Deci, dacă Satana este dezbinat în el însuși, cum va dura împărăția lui? Voi ziceți că eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul.
  19. Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voștri.
  20. Însă, dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi.
  21. Când un om puternic, bine înarmat, își păzește casa, averea lui este în siguranță;
  22. dar, dacă vine unul mai puternic decât el și îl învinge, îi ia armele în care se încredea și împarte prada.
  23. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu adună cu mine, risipește.
  24. Când duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă. Negăsind-o, își zice: «Mă voi întoarce la casa mea din care am ieșit».
  25. Venind, o găsește măturată și pusă în ordine.
  26. Atunci merge și aduce cu el alte șapte duhuri mai rele decât el și, intrând, locuiesc acolo, iar starea de pe urmă a omului aceluia devine mai rea decât cea dintâi".
  27. În timp ce spunea acestea, o femeie din mulțime și-a ridicat vocea și a spus: "Fericit sânul care te-a purtat și pieptul la care ai supt!"
  28. Dar el a zis: "Mai degrabă, fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păstrează!"
  29. Pe când mulțimea se îngrămădea în jurul lui, [Isus] a început să le spună: "Această generație este o generație rea; cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona.
  30. Căci așa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot așa va fi Fiul Omului pentru această generație.
  31. Regina din Sud se va ridica la judecată cu oamenii acestei generații și-i va condamna pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon și, iată, aici este unul mai mare decât Solomon.
  32. Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generația aceasta și o vor condamna pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona și, iată, aici este unul mai mare decât Iona.
  33. Nimeni, după ce a aprins o candelă, nu o pune într-un loc ascuns sau sub obroc, ci pe un candelabru, pentru ca cei care intră să vadă lumina.
  34. Candela trupului tău este ochiul. Când ochiul tău este limpede, tot trupul tău este luminos, însă dacă ochiul tău este rău, trupul tău este întunecos.
  35. Vezi deci ca lumina care este în tine să nu fie întuneric.
  36. Așadar, dacă trupul tău este luminos în întregime, fără nici o parte întunecată, va fi luminat totul, ca atunci când candela te luminează cu strălucirea ei".
  37. Pe când vorbea, un fariseu l-a invitat să ia masa la el. El a intrat și s-a așezat la masă.
  38. Văzându-l, fariseul s-a mirat că nu s-a spălat înainte de masă.
  39. Atunci, Domnul i-a spus: "Voi, fariseii, curățați exteriorul paharului și al farfuriei, dar în interiorul vostru sunteți hrăpăreți și răutăcioși.
  40. Nebunilor! Oare cel care a făcut exteriorul n-a făcut și interiorul?
  41. De aceea, dați de pomană cele din interior și, iată, toate vor fi curate pentru voi.
  42. Dar vai vouă, fariseilor, pentru că dați zeciuială din mentă, din rută și din toate ierburile, dar lăsați la o parte dreptatea și iubirea lui Dumnezeu: acestea trebuia să le faceți, iar pe acelea să nu le neglijați.
  43. Vai vouă, fariseilor! Vă plac primul loc în sinagogi și saluturile în piețe.
  44. Vai vouă, pentru că sunteți ca mormintele care nu se văd și oamenii calcă pe deasupra fără să știe".
  45. Unul dintre învățații Legii i-a răspuns: "Învățătorule, vorbind astfel, ne jignești și pe noi!"
  46. El i-a zis: "Vai și vouă, învățați ai Legii, pentru că îi încărcați pe oameni cu poveri greu de purtat, dar voi nici măcar cu un deget nu atingeți aceste poveri.
  47. Vai vouă, pentru că ridicați monumente profeților pe care i-au ucis părinții voștri.
  48. Astfel, sunteți martori și consimțiți la faptele părinților voștri, pentru că ei i-au ucis, iar voi le zidiți mormintele.
  49. Tocmai de aceea Înțelepciunea lui Dumnezeu a spus: Le voi trimite profeți și apostoli, dar vor fi uciși și persecutați de ei,
  50. ca să se ceară cont acestei generații de sângele tuturor profeților vărsat de la crearea lumii,
  51. de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și sanctuar. Da, vă spun, se va cere cont de la generația aceasta.
  52. Vai vouă, învățați ai Legii, care ați luat cheia cunoașterii! Voi nu ați intrat, iar pe cei care voiau să intre i-ați împiedicat".
  53. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să i se împotrivească cu înverșunare și să-l constrângă să vorbească despre multe lucruri,
  54. întinzându-i curse ca să prindă ceva din gura lui.

  Tatăl nostru
  (Mt 6,9-13)

  Capitolul 11

  1 Isus se afla într-un loc oarecare și se ruga. Când a terminat, unul dintre discipolii săi i-a spus: "Doamne, învață-ne să ne rugăm așa cum Ioan i-a învățat pe discipolii lui". 2 Atunci le-a zis: "Când vă rugați, spuneți:
      Tată, sfințească-se numele tău,
      vie împărăția ta.
  3    Dă-ne nouă în fiecare zi
      pâinea cea de toate zilele a
  4    și iartă-ne păcatele noastre
      pentru că și noi iertăm oricui ne greșește;
      și nu ne duce în ispită".

  Parabola prietenului insistent

      5 Apoi le-a spus: "Dacă unul dintre voi are un prieten și merge la el la miezul nopții și-i spune: «Prietene, împrumută-mi trei pâini 6 pentru că un prieten al meu a sosit la mine dintr-o călătorie și nu am ce să-i pun înainte», 7 dacă celălalt dinăuntru îi răspunde: «Nu mă deranja; ușa este deja închisă și copiii sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau», 8 vă spun, chiar dacă nu se va scula să-i dea pentru că îi este prieten, pentru insistența lui se va scula și-i va da ceea ce-i trebuie.

  Puterea rugăciunii
  (Mt 7,7-11)
      9 De aceea și eu vă spun: Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide. 10 Căci oricine cere, primește; cine caută, găsește; iar celui care bate, i se va deschide. 11 Care tată dintre voi, dacă fiul îi cere un pește, îi va da în loc de pește un șarpe, 12 sau dacă îi cere un ou, îi va da un scorpion? 13 Așadar, dacă voi, răi cum sunteți, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri îl va da pe Duhul Sfânt celor care i-l cer?"

  Isus și Beelzebul
  (Mt 12,22-30; Mc 3,22-27)
      14 Isus a scos un diavol și acesta era mut; b îndată ce a ieșit diavolul, mutul a început să vorbească, iar mulțimile se mirau. 15 Însă unii dintre ei spuneau: "Cu Beelzebul c, căpetenia diavolilor, îi scoate pe diavoli". 16 Alții, ispitindu-l, cereau de la el un semn din ceruri. 17 Dar el, cunoscând gândurile lor, le-a spus: "Orice împărăție dezbinată în ea însăși se ruinează și se prăbușește casă peste casă. 18 Deci, dacă Satana este dezbinat în el însuși, cum va dura împărăția lui? Voi ziceți că eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul. 19 Dar dacă eu îi scot pe diavoli cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? Pentru aceasta ei vor fi judecătorii voștri. 20 Însă, dacă eu îi scot pe diavoli cu degetul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. 21 Când un om puternic, bine înarmat, își păzește casa, averea lui este în siguranță; 22 dar, dacă vine unul mai puternic decât el și îl învinge, îi ia armele în care se încredea și împarte prada.
       23 Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu adună cu mine, risipește.

  Revenirea duhului necurat
  (Mt 12,43-45)
      24 Când duhul necurat iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând odihnă. Negăsind-o, își zice: «Mă voi întoarce la casa mea din care am ieșit». 25 Venind, o găsește măturată și pusă în ordine. 26 Atunci merge și aduce cu el alte șapte duhuri mai rele decât el și, intrând, locuiesc acolo, iar starea de pe urmă a omului aceluia devine mai rea decât cea dintâi".

  Adevărata fericire

      27 În timp ce spunea acestea, o femeie din mulțime și-a ridicat vocea și a spus: "Fericit sânul care te-a purtat și pieptul la care ai supt!" 28 Dar el a zis: "Mai degrabă, fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păstrează!"

  Semnul lui Iona
  (Mt 12,38-42)
      29 Pe când mulțimea se îngrămădea în jurul lui, [Isus] a început să le spună: "Această generație este o generație rea; cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona. 30 Căci așa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni, tot așa va fi Fiul Omului pentru această generație.
       31 Regina din Sud d se va ridica la judecată cu oamenii acestei generații și-i va condamna pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon și, iată, aici este unul mai mare decât Solomon. 32 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată cu generația aceasta și o vor condamna pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona și, iată, aici este unul mai mare decât Iona.

  Lumina trupului
  (Mt 6,22-23)
      33 Nimeni, după ce a aprins o candelă, nu o pune într-un loc ascuns sau sub obroc, ci pe un candelabru, pentru ca cei care intră să vadă lumina. 34 Candela trupului tău este ochiul. Când ochiul tău este limpede, tot trupul tău este luminos, însă dacă ochiul tău este rău, trupul tău este întunecos. 35 Vezi deci ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. 36 Așadar, dacă trupul tău este luminos în întregime, fără nici o parte întunecată, va fi luminat totul, ca atunci când candela te luminează cu strălucirea ei".

  Denunțarea fariseilor și cărturarilor
  (Mt 23,1-36; Mc 12,38-40; Lc 20,45-47)
      37 Pe când vorbea, un fariseu l-a invitat să ia masa la el. El a intrat și s-a așezat la masă. 38 Văzându-l, fariseul s-a mirat că nu s-a spălat înainte de masă. 39 Atunci, Domnul i-a spus: "Voi, fariseii, curățați exteriorul paharului și al farfuriei, dar în interiorul vostru sunteți hrăpăreți și răutăcioși. 40 Nebunilor! Oare cel care a făcut exteriorul n-a făcut și interiorul? 41 De aceea, dați de pomană cele din interior și, iată, toate vor fi curate pentru voi. 42 Dar vai vouă, fariseilor, pentru că dați zeciuială din mentă, din rută și din toate ierburile, dar lăsați la o parte dreptatea și iubirea lui Dumnezeu: acestea trebuia să le faceți, iar pe acelea să nu le neglijați. 43 Vai vouă, fariseilor! Vă plac primul loc în sinagogi și saluturile în piețe. 44 Vai vouă, pentru că sunteți ca mormintele care nu se văd și oamenii calcă pe deasupra fără să știe" e.
       45 Unul dintre învățații Legii i-a răspuns: "Învățătorule, vorbind astfel, ne jignești și pe noi!" 46 El i-a zis: "Vai și vouă, învățați ai Legii, pentru că îi încărcați pe oameni cu poveri greu de purtat, dar voi nici măcar cu un deget nu atingeți aceste poveri. 47 Vai vouă, pentru că ridicați monumente profeților pe care i-au ucis părinții voștri. 48 Astfel, sunteți martori și consimțiți la faptele părinților voștri, pentru că ei i-au ucis, iar voi le zidiți mormintele. 49 Tocmai de aceea Înțelepciunea lui Dumnezeu a spus: Le voi trimite profeți și apostoli, dar vor fi uciși și persecutați de ei, 50 ca să se ceară cont acestei generații de sângele tuturor profeților vărsat de la crearea lumii, 51 de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia f, ucis între altar și sanctuar. Da, vă spun, se va cere cont de la generația aceasta. 52 Vai vouă, învățați ai Legii, care ați luat cheia cunoașterii! Voi nu ați intrat, iar pe cei care voiau să intre i-ați împiedicat".
       53 După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să i se împotrivească cu înverșunare și să-l constrângă să vorbească despre multe lucruri, 54 întinzându-i curse ca să prindă ceva din gura lui.

   

  Note de subsol


  a Termenul grec epiousion, care determină pâinea, are înţeles neclar întrucât nu se întâlneşte nici în literatura greacă şi nici în vorbirea obişnuită până în sec. al V-lea d.C. A fost construit de evanghelişti şi poate avea următoarele sensuri: 1) care vine, de mâine; 2) necesar pentru subzistenţă; 3) de fiecare zi.
  b Boala este atribuită aici de evanghelist diavolului însuşi la fel ca în 13,11.16.
  c Este numele dat Satanei şi poate să aibă următoarele semnificaţii: 1) "Stăpânul gunoaielor" după etimologia ebraică; 2) "Stăpânul muştelor" după etimologia aramaică; 3) "Stăpânul duşmăniei". Termenul este o defăimare cacofonică şi polemică a numelui zeităţii păgâne Baal-Zebub (2Rg 1,2) cinstită de popoarele siro-feniciene.
  d Referinţă la regina din Sheba (1Rg 10,1-13).
  e În Talmud se spune: contactul cu un cadavru îl face pe un evreu să devină impur, o impuritate legală extrem de gravă, asemănătoare cu aceea când se atinge un lepros. Monumentul sau grămada de pietre puse pe mormânt erau date cu var în ultima lună a anului liturgic. Culoarea albă trebuia să indice: "Nu vă apropiaţi!" Mormântul nesemnalizat expunea în mod sigur la impuritate, cu atât mai mult cu cât la evrei existau cimitire propriu-zise numai pentru străinii şi săracii care nu-şi puteau permite să cumpere un mormânt. Mormintele puteau fi plasate oriunde, cu condiţia să fie la o distanţă de 25 m de un centru locuit.
  f Moartea violentă a lui Abel şi a lui Zaharia reprezintă totalitatea crimelor săvârşite în istoria poporului ales. Numele lor sunt menţionate la începutul (Gen 4,8) şi la sfârşitul (2Cr 24,20) arcului de timp descris de textul ebraic al VT.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro