1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 5

  1. Pe când mulțimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, iar el stătea lângă lacul Genezaret,
  2. a văzut două bărci trase la mal, iar pescarii, coborâți din ele, spălau năvoadele.
  3. Suindu-se într-una din bărci, care era a lui Simon, l-a rugat s-o îndepărteze puțin de la mal. Așezându-se, învăța mulțimile din barcă.
  4. Când a terminat de vorbit, i-a spus lui Simon: "Înaintează în larg și aruncați-vă năvoadele pentru pescuit!"
  5. Răspunzând, Simon i-a spus: "Învățătorule, toată noaptea ne-am chinuit, dar nu am prins nimic. Însă la cuvântul tău, voi arunca năvoadele".
  6. Și, făcând aceasta, au prins așa o mare mulțime de pești încât li se rupeau năvoadele.
  7. Atunci au făcut semne însoțitorilor lor din cealaltă barcă să vină pentru a-i ajuta. Ei au venit și au umplut amândouă bărcile încât erau gata să se scufunde.
  8. Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus spunând: "Îndepărtează-te de mine, Doamne, căci sunt un om păcătos".
  9. Pentru că îl cuprinsese teama pe el și pe toți care erau cu el pentru pescuirea pe care au făcut-o,
  10. la fel și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau însoțitorii lui Simon. Însă Isus i-a spus lui Simon: "Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni".
  11. După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe el.
  12. Pe când se afla într-una dintre cetăți, un om plin de lepră, văzându-l pe Isus, a căzut cu fața la pământ și l-a rugat spunând: "Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți".
  13. Întinzându-și mâna, l-a atins spunându-i: "Vreau. Fii curățat!" Îndată lepra l-a părăsit.
  14. Atunci, el i-a poruncit să nu spună nimănui, ci "mergând, arată-te preotului și adu jertfă pentru curățarea ta, după cum a poruncit Moise, ca să fie mărturie pentru ceilalți".
  15. Vestea despre el se răspândea din ce în ce mai mult și mari mulțimi se adunau ca să-l asculte și să fie vindecate de bolile lor.
  16. Însă el se retrăgea în locuri pustii și se ruga.
  17. Într-una din zile, pe când învăța, ședeau și unii farisei și învățați ai Legii care veniseră din toate satele Galileii și Iudeii și din Ierusalim; iar puterea Domnului era cu el ca să vindece.
  18. Și iată, câțiva bărbați purtau pe un pat un om care era paralizat și încercau să-l aducă la el și să-l pună înaintea lui.
  19. Și, negăsind pe unde să-l ducă până la el din cauza mulțimii, urcându-se pe acoperiș, l-au lăsat printre olane cu patul până în mijloc, în fața lui Isus.
  20. Văzând credința lor, a zis: "Omule, păcatele îți sunt iertate!"
  21. Cărturarii și fariseii au început să se întrebe: "Cine este acesta care rostește blasfemii? Cine poate să ierte păcatele în afară de singur Dumnezeu?"
  22. Dar Isus, cunoscând gândurile lor, răspunzând, le-a zis: "La ce vă gândiți în inimile voastre?
  23. Ce este mai ușor: a spune «Păcatele îți sunt iertate!» sau a spune «Ridică-te și umblă!»?
  24. Însă ca să știți că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ - i-a spus omului paralizat - îți zic ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă".
  25. Și îndată s-a ridicat înaintea lor, a luat patul pe care zăcuse și s-a dus acasă, preamărindu-l pe Dumnezeu.
  26. Uluirea i-a cuprins pe toți și-l preamăreau pe Dumnezeu și spuneau plini de teamă: "Astăzi am văzut lucruri minunate".
  27. După acestea, a ieșit și a văzut un vameș, cu numele de Levi, care stătea la postul lui de vamă, și i-a spus: "Urmează-mă!"
  28. Părăsind toate, s-a ridicat și l-a urmat.
  29. Iar Levi a făcut pentru el un mare ospăț în casa lui. Se afla acolo o mare mulțime de vameși și alții care ședeau cu ei la masă.
  30. Fariseii și cărturarii lor murmurau împotriva discipolilor lui, zicând: "De ce mâncați și beți împreună cu vameșii și păcătoșii?"
  31. Dar Isus, răspunzându-le, a zis: "Nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci bolnavii;
  32. nu am venit să-i chem la convertire pe cei drepți, ci pe cei păcătoși".
  33. Însă aceștia i-au spus: "Discipolii lui Ioan postesc adesea și fac rugăciuni, la fel și cei ai fariseilor, dar ai tăi mănâncă și beau".
  34. Isus le-a spus: "Puteți oare să-i faceți pe nuntași să postească, atât timp cât mirele este cu ei?
  35. Vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei. În zilele acelea vor posti".
  36. Apoi le-a zis o parabolă: "Nimeni nu rupe o bucată dintr-o haină nouă ca s-o pună la o haină veche, altfel o va rupe pe cea nouă și bucata din cea nouă nu se va potrivi la cea veche.
  37. Tot așa, nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi, altfel vinul nou va sparge burdufurile: vinul se varsă, iar burdufurile se strică.
  38. Dimpotrivă, vinul nou trebuie pus în burdufuri noi.
  39. Nimeni, după ce a băut vin vechi, nu vrea vin nou, pentru că spune: «Cel vechi e mai bun!»"

  Pescuirea minunată. Cei dintâi discipoli
  (Mt 4,18-22; Mc 1,16-20)

  Capitolul 5

  1 Pe când mulțimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, iar el stătea lângă lacul Genezaret, 2 a văzut două bărci trase la mal, iar pescarii, coborâți din ele, spălau năvoadele. 3 Suindu-se într-una din bărci, care era a lui Simon, l-a rugat s-o îndepărteze puțin de la mal. Așezându-se, învăța mulțimile din barcă.
       4 Când a terminat de vorbit, i-a spus lui Simon: "Înaintează în larg și aruncați-vă năvoadele pentru pescuit!" 5 Răspunzând, Simon i-a spus: "Învățătorule, toată noaptea ne-am chinuit, dar nu am prins nimic. Însă la cuvântul tău, voi arunca năvoadele". 6 Și, făcând aceasta, au prins așa o mare mulțime de pești încât li se rupeau năvoadele. 7 Atunci au făcut semne însoțitorilor lor din cealaltă barcă să vină pentru a-i ajuta. Ei au venit și au umplut amândouă bărcile încât erau gata să se scufunde. 8 Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus spunând: "Îndepărtează-te de mine, Doamne, căci sunt un om păcătos". 9 Pentru că îl cuprinsese teama pe el și pe toți care erau cu el pentru pescuirea pe care au făcut-o, 10 la fel și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau însoțitorii lui Simon. Însă Isus i-a spus lui Simon: "Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni". 11 După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe el.

  Vindecarea unui lepros
  (Mt 8,1-4; Mc 1,40-45)
      12 Pe când se afla într-una dintre cetăți, un om plin de lepră, văzându-l pe Isus, a căzut cu fața la pământ și l-a rugat spunând: "Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți". 13 Întinzându-și mâna, l-a atins spunându-i: "Vreau. Fii curățat!" Îndată lepra l-a părăsit. 14 Atunci, el i-a poruncit să nu spună nimănui, ci "mergând, arată-te preotului și adu jertfă pentru curățarea ta a, după cum a poruncit Moise, ca să fie mărturie b pentru ceilalți". 15 Vestea despre el se răspândea din ce în ce mai mult și mari mulțimi se adunau ca să-l asculte și să fie vindecate de bolile lor. 16 Însă el se retrăgea în locuri pustii și se ruga.

  Vindecarea unui om paralizat
  (Mt 9,1-8; Mc 2,1-12)
      17 Într-una din zile, pe când învăța, ședeau și unii farisei și învățați ai Legii care veniseră din toate satele Galileii și Iudeii și din Ierusalim; iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. 18 Și iată, câțiva bărbați purtau pe un pat c un om care era paralizat și încercau să-l aducă la el și să-l pună înaintea lui. 19 Și, negăsind pe unde să-l ducă până la el din cauza mulțimii, urcându-se pe acoperiș, l-au lăsat printre olane d cu patul până în mijloc, în fața lui Isus.
       20 Văzând credința lor, a zis: "Omule, păcatele îți sunt iertate!" 21 Cărturarii și fariseii au început să se întrebe: "Cine este acesta care rostește blasfemii? Cine poate să ierte păcatele în afară de singur Dumnezeu?" 22 Dar Isus, cunoscând gândurile lor, răspunzând, le-a zis: "La ce vă gândiți în inimile voastre? 23 Ce este mai ușor: a spune «Păcatele îți sunt iertate!» sau a spune «Ridică-te și umblă!»? 24 Însă ca să știți că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ - i-a spus omului paralizat - îți zic ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă". 25 Și îndată s-a ridicat înaintea lor, a luat patul pe care zăcuse și s-a dus acasă, preamărindu-l pe Dumnezeu.
       26 Uluirea i-a cuprins pe toți și-l preamăreau pe Dumnezeu și spuneau plini de teamă: "Astăzi am văzut lucruri minunate".

  Chemarea lui Levi
  (Mt 9,9-13; Mc 2,13-17)
      27 După acestea, a ieșit și a văzut un vameș e, cu numele de Levi, care stătea la postul lui de vamă, și i-a spus: "Urmează-mă!" 28 Părăsind toate, s-a ridicat și l-a urmat. 29 Iar Levi a făcut pentru el un mare ospăț în casa lui. Se afla acolo o mare mulțime de vameși și alții care ședeau cu ei la masă. 30 Fariseii și cărturarii lor murmurau împotriva discipolilor lui, zicând: "De ce mâncați și beți împreună cu vameșii și păcătoșii?" 31 Dar Isus, răspunzându-le, a zis: "Nu cei sănătoși au nevoie de medic, ci bolnavii; 32 nu am venit să-i chem la convertire pe cei drepți, ci pe cei păcătoși".

  Discuții despre post
  (Mt 9,14-17; Mc 2,18-22)
      33 Însă aceștia i-au spus: "Discipolii lui Ioan postesc adesea și fac rugăciuni, la fel și cei ai fariseilor, dar ai tăi mănâncă și beau". 34 Isus le-a spus: "Puteți oare să-i faceți pe nuntași să postească, atât timp cât mirele este cu ei? 35 Vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei. În zilele acelea vor posti". 36 Apoi le-a zis o parabolă: "Nimeni nu rupe o bucată dintr-o haină nouă ca s-o pună la o haină veche, altfel o va rupe pe cea nouă și bucata din cea nouă nu se va potrivi la cea veche. 37 Tot așa, nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi, altfel vinul nou va sparge burdufurile: vinul se varsă, iar burdufurile se strică. 38 Dimpotrivă, vinul nou trebuie pus în burdufuri f noi. 39 Nimeni, după ce a băut vin vechi, nu vrea vin nou, pentru că spune: «Cel vechi e mai bun!»"

   

  Note de subsol


  a În Lev 14,4-7.10-20, se prescrie ca jertfă pentru curăţarea de lepră: două păsări vii, curate, lemn de cedru, aţă roşie răsucită şi isop; doi berbeci de un an, fără meteahnă, o oaie, o treime de efă de făină şi o măsură de untdelemn.
  b Mărturia este adusă pentru puterea lui Isus şi, în acelaşi timp, pentru ascultarea lui faţă de Lege. Ea este adresată nu numai preotului care trebuie să constate vindecarea (Lev 14,2-3), ci şi autorităţilor evreieşti, care căutau să-l învinuiască de nerespectarea Legii, şi vizează întreg poporul.
  c Luca preferă pat sau pătuţ faţă de targă la ceilalţi evanghelişti.
  d Acoperişul caselor obişnuite din Palestina era făcut din bârne de lemn puse peste pereţii de piatră sau lut. Aceste bârne erau acoperite cu stuf şi ramuri de spini şi cu un strat de pământ. În anotimpul ploios, acoperişul se putea înclina. Despre un astfel de acoperiş, care putea fi dat la o parte foarte uşor, vorbeşte Mc 2,4. Cititorii lui Luca nu-şi puteau imagina un astfel de acoperiş şi de aceea evanghelistul are în vedere o casă greco-romană.
  e Vameşii erau evrei responsabili cu colectarea taxelor indirecte pentru romani. În regiunile supuse prefecţilor şi guvernatorilor romani: Iudeea, Samaria, Idumeea, taxele directe erau strânse de perceptori angajaţi direct de către romani. Celelalte taxe erau adunate de un responsabil care era ajutat de vameşi. Ei plăteau în avans suma pe care o aşteptau romanii, după care puteau recupera suma plătită. Sistemul favoriza abuzurile şi necinstea. La Cafarnaum exista un asemenea post de vamă, întrucât pe aici trecea marele drum comercial de la Acro la Damasc.
  f Burduful este un recipient folosit în Palestina pentru apă, lapte şi vin, confecţionat din pielea netăbăcită a animalelor mici (de obicei capre); vezi Gen 21,15; Jud 4,19; Ios 9,4.13.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro