1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 22

  1. Se apropia sărbătoarea Azimelor, numită Paștele.
  2. Arhiereii și cărturarii căutau cum să-l omoare, dar se temeau de popor.
  3. Atunci Satana a intrat în Iuda, numit Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.
  4. El a mers și s-a înțeles cu arhiereii și comandanții gărzilor cum să-l dea pe mâna lor.
  5. Ei s-au bucurat și au căzut de acord să-i dea bani.
  6. El a consimțit și căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor, fără știrea mulțimii.
  7. A sosit, deci, ziua Azimelor în care trebuia jertfit Paștele.
  8. I-a trimis pe Petru și pe Ioan, spunându-le: "Mergeți și pregătiți Paștele ca să mâncăm".
  9. Ei i-au zis: "Unde vrei să pregătim?"
  10. El le-a răspuns: "Iată, când veți intra în cetate, veți întâlni un om ducând un urcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra
  11. și spuneți stăpânului casei: Învățătorul zice: «Unde este camera în care să mănânc Paștele cu discipolii mei?»
  12. Iar el vă va arăta o încăpere mare, la etaj, aranjată; acolo să pregătiți".
  13. Mergând deci, au găsit așa cum le-a spus și au pregătit Paștele.
  14. Când a venit ceasul, s-a așezat la masă împreună cu apostolii.
  15. Și le-a spus: "Atât de mult am dorit să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de pătimirea mea.
  16. Căci vă spun că nu-l voi mai mânca până când nu se va împlini în împărăția lui Dumnezeu".
  17. Și, luând potirul, a mulțumit și a spus: "Luați acesta și împărțiți între voi!
  18. Căci vă spun că nu voi mai bea de acum din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu".
  19. Și, luând pâinea, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o, spunând: "Acesta este trupul meu dăruit pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea".
  20. La fel a făcut cu potirul, după cină, zicând: "Acest potir este noua alianță în sângele meu, vărsat pentru voi.
  21. Dar iată, mâna celui care mă va vinde este cu mine pe masă,
  22. căci Fiul Omului merge după cum a fost hotărât, dar vai acelui om prin care este trădat!"
  23. Atunci ei au început să se întrebe unii pe alții, care dintre ei ar fi cel ce o va face.
  24. S-a iscat între ei o neînțegere: care dintre ei ar putea fi socotit cel mai mare.
  25. Dar el le-a zis: "Regii popoarelor domină peste ele, iar cei care-și exercită autoritatea asupra lor sunt numiți binefăcători.
  26. Însă voi nu faceți așa, dar cel mai mare dintre voi să devină ca cel mai tânăr, iar cel care conduce, ca cel care slujește.
  27. Căci cine este mai mare: cel care stă la masă sau cel care servește? Oare nu cel care stă la masă? Însă eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește.
  28. Voi sunteți cei care ați rămas cu mine în încercările mele.
  29. Și eu rânduiesc pentru voi o împărăție, așa cum Tatăl a rânduit pentru mine;
  30. ca să mâncați și să beți la masă cu mine în împărăția mea și să vă așezați pe tronuri ca să judecați cele douăsprezece triburi ale lui Israel.
  31. Simon, Simon, iată, Satana a pretins ca să vă cearnă ca pe grâu;
  32. eu însă m-am rugat pentru tine, ca să nu piară credința ta; iar tu, când te vei fi întors, întărește-i pe frații tăi".
  33. El i-a spus: "Doamne, sunt gata să merg cu tine și la închisoare și la moarte".
  34. Dar el i-a zis: "Îți spun ție, Petre, că astăzi nu va cânta cocoșul până când vei nega de trei ori că mă cunoști".
  35. Apoi le-a spus: "Când v-am trimis fără pungă, desagă și încălțăminte, ați dus oare lipsă de ceva?" I-au răspuns: "De nimic".
  36. El le-a zis: "Acum, însă, cine are pungă s-o ia; la fel și desaga, iar cine nu are sabie să-și vândă mantia și să cumpere.
  37. Căci vă spun că trebuie să se împlinească în mine ceea ce este scris: A fost socotit în rândul celor nelegiuiți. Într-adevăr, ceea ce este scris despre mine este gata să se împlinească".
  38. Dar ei i-au spus: "Doamne, iată aici două săbii". Iar el le-a spus: "E destul!"
  39. Apoi a ieșit și a mers, ca de obicei, pe Muntele Măslinilor, iar discipolii îl urmau.
  40. Ajungând în acel loc, le-a spus: "Rugați-vă, ca să nu intrați în ispită!"
  41. El s-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și, îngenunchind, se ruga:
  42. "Tată, dacă vrei, îndepărtează potirul acesta de la mine, dar nu voința mea, ci a ta să se facă!"
  43. Atunci i s-a arătat un înger din cer care l-a întărit.
  44. Și, intrând în agonie, se ruga și mai stăruitor, iar sudoarea lui, care cădea pe pământ, s-a făcut ca picăturile de sânge.
  45. Când s-a ridicat de la rugăciune, a venit la discipoli și i-a găsit dormind din cauza tristeții
  46. și le-a zis: "De ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu intrați în ispită!"
  47. Pe când mai vorbea încă, iată o mulțime, iar în fruntea ei venea cel numit Iuda, unul dintre cei doisprezece. Apropiindu-se de Isus, l-a sărutat.
  48. Dar Isus i-a spus: "Iuda, cu un sărut îl trădezi pe Fiul Omului?"
  49. Cei care erau cu el, văzând ce avea să se întâmple, au spus: "Doamne, să lovim cu sabia?"
  50. Și unul dintre ei l-a lovit pe servitorul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă.
  51. Dar Isus a răspuns: "Încetați! Până aici!" Și, atingând urechea, l-a vindecat.
  52. Apoi Isus a spus arhiereilor, gărzilor templului și bătrânilor care au venit împotriva lui: "Ați ieșit cu săbii și cu ciomege ca împotriva unui tâlhar?
  53. Când eram cu voi zi de zi în templu, nu ați pus mâinile pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului".
  54. După ce l-au prins, l-au luat și l-au dus în casa marelui preot, iar Petru îl urma de departe.
  55. Și, aprinzând un foc în mijlocul curții, s-au așezat de jur împrejur. Petru s-a așezat printre ei.
  56. O servitoare, văzându-l așezat lângă foc, l-a fixat cu privirea și a spus: "Și acesta era cu el!"
  57. Dar el a negat, zicând: "Femeie, nu-l cunosc".
  58. După puțin timp, un altul l-a văzut și i-a zis: "Și tu ești dintre ei". Dar Petru a zis: "Omule, nu sunt".
  59. După vreo oră, un altul insista, spunând: "Cu adevărat și acesta era cu el, căci este galileean".
  60. Însă Petru i-a zis: "Omule, nu știu ce spui". Și îndată, pe când încă mai vorbea, a cântat cocoșul.
  61. Iar Domnul, întorcându-se, l-a privit fix pe Petru. Petru și-a amintit de cuvântul Domnului, care îi spusese: "Înainte de a fi cântat astăzi cocoșul, mă vei renega de trei ori".
  62. Și, ieșind afară, a plâns amar.
  63. Iar oamenii care-l păzeau îl batjocorau și-l loveau
  64. și, legându-l la ochi, îl întrebau: "Profețește-ne cine te-a lovit?"
  65. Și spuneau multe alte cuvinte de batjocură împotriva lui.
  66. Când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii și cărturarii și l-au adus la Sinedriul lor.
  67. Și au zis: "Dacă tu ești Cristos, spune-ne!" El le-a spus: "Chiar dacă v-aș spune, nu m-ați crede,
  68. iar dacă v-aș întreba, nu mi-ați răspunde.
  69. De acum însă, Fiul Omului va fi așezat la dreapta puterii lui Dumnezeu".
  70. Atunci toți au spus: "Tu ești deci Fiul lui Dumnezeu?" El le-a răspuns: "Voi spuneți că eu sunt!"
  71. Atunci ei au zis: "Ce nevoie mai avem de mărturie? Căci noi înșine am auzit-o din gura lui".

  VII. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS
  Complotul împotriva lui Isus
  (Mt 26,1-5.14-16; Mc 14,1-2.10-11; In 11,47-53)

  Capitolul 22

  1 Se apropia sărbătoarea Azimelor, numită Paștele a. 2 Arhiereii și cărturarii căutau cum să-l omoare, dar se temeau de popor.
       3 Atunci Satana a intrat în Iuda, numit Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. 4 El a mers și s-a înțeles cu arhiereii și comandanții gărzilor b cum să-l dea pe mâna lor. 5 Ei s-au bucurat și au căzut de acord să-i dea bani. 6 El a consimțit și căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor, fără știrea mulțimii.

  Pregătirea cinei pascale
  (Mt 26,17-19; Mc 14,12-16; In 13,21-30)
      7 A sosit, deci, ziua Azimelor în care trebuia jertfit Paștele c. 8 I-a trimis pe Petru și pe Ioan, spunându-le: "Mergeți și pregătiți Paștele ca să mâncăm". 9 Ei i-au zis: "Unde vrei să pregătim?" 10 El le-a răspuns: "Iată, când veți intra în cetate, veți întâlni un om ducând un urcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra 11 și spuneți stăpânului casei: Învățătorul zice: «Unde este camera în care să mănânc Paștele cu discipolii mei?» 12 Iar el vă va arăta o încăpere mare, la etaj, aranjată; acolo să pregătiți". 13 Mergând deci, au găsit așa cum le-a spus și au pregătit Paștele.

  Cina de Paști

      14 Când a venit ceasul, s-a așezat la masă împreună cu apostolii. 15 Și le-a spus: "Atât de mult am dorit să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de pătimirea mea. 16 Căci vă spun că nu-l voi mai mânca până când nu se va împlini în împărăția lui Dumnezeu". 17 Și, luând potirul, a mulțumit și a spus: "Luați acesta și împărțiți între voi! 18 Căci vă spun că nu voi mai bea de acum din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu".

  Instituirea Euharistiei
  (Mt 26,26-28; Mc 14,22-24; 1Cor 11,23-25)
      19 Și, luând pâinea, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o, spunând: "Acesta este trupul meu dăruit pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea". 20 La fel a făcut cu potirul, după cină, zicând: "Acest potir este noua alianță în sângele meu, vărsat pentru voi d.

  Anunțarea trădării lui Iuda
  (Mt 26,20-25; Mc 14,17-21; In 13,21-30)
      21 Dar iată, mâna celui care mă va vinde este cu mine pe masă, 22 căci Fiul Omului merge după cum a fost hotărât, dar vai acelui om prin care este trădat!" 23 Atunci ei au început să se întrebe unii pe alții, care dintre ei ar fi cel ce o va face.

  Cine este mai mare trebuie să slujească
  (Mt 20,25-28; Mc 10,42-45)
      24 S-a iscat între ei o neînțegere: care dintre ei ar putea fi socotit cel mai mare. 25 Dar el le-a zis: "Regii popoarelor domină peste ele, iar cei care-și exercită autoritatea asupra lor sunt numiți binefăcători. 26 Însă voi nu faceți așa, dar cel mai mare dintre voi să devină ca cel mai tânăr, iar cel care conduce, ca cel care slujește. 27 Căci cine este mai mare: cel care stă la masă sau cel care servește? Oare nu cel care stă la masă? Însă eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește.

  Răsplata promisă apostolilor

      28 Voi sunteți cei care ați rămas cu mine în încercările mele. 29 Și eu rânduiesc pentru voi o împărăție, așa cum Tatăl a rânduit pentru mine; 30 ca să mâncați și să beți la masă cu mine în împărăția mea și să vă așezați pe tronuri ca să judecați cele douăsprezece triburi ale lui Israel.

  Prezicerea renegării lui Petru
  (Mt 26,31-35; Mc 14,27-31; In 13,36-38)
      31 Simon, Simon, iată, Satana a pretins ca să vă cearnă ca pe grâu; 32 eu însă m-am rugat pentru tine, ca să nu piară credința ta; iar tu, când te vei fi întors, întărește-i pe frații tăi". 33 El i-a spus: "Doamne, sunt gata să merg cu tine și la închisoare și la moarte". 34 Dar el i-a zis: "Îți spun ție, Petre, că astăzi nu va cânta cocoșul până când vei nega de trei ori că mă cunoști".

  Îndemnuri pentru timpul încercării

      35 Apoi le-a spus: "Când v-am trimis fără pungă, desagă și încălțăminte, ați dus oare lipsă de ceva?" I-au răspuns: "De nimic". 36 El le-a zis: "Acum, însă, cine are pungă s-o ia; la fel și desaga, iar cine nu are sabie să-și vândă mantia și să cumpere. 37 Căci vă spun că trebuie să se împlinească în mine ceea ce este scris: A fost socotit în rândul celor nelegiuiți. Într-adevăr, ceea ce este scris despre mine este gata să se împlinească". 38 Dar ei i-au spus: "Doamne, iată aici două săbii". Iar el le-a spus: "E destul!"

  Isus pe Muntele Măslinilor
  (Mt 26,36-46; Mc 14,32-42)
      39 Apoi a ieșit și a mers, ca de obicei, pe Muntele Măslinilor, iar discipolii îl urmau. 40 Ajungând în acel loc, le-a spus: "Rugați-vă, ca să nu intrați în ispită!" 41 El s-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și, îngenunchind, se ruga: 42 "Tată, dacă vrei, îndepărtează potirul e acesta de la mine, dar nu voința mea, ci a ta să se facă!" 43 Atunci i s-a arătat un înger din cer care l-a întărit. 44 Și, intrând în agonie f, se ruga și mai stăruitor, iar sudoarea lui, care cădea pe pământ, s-a făcut ca picăturile de sânge g. 45 Când s-a ridicat de la rugăciune, a venit la discipoli și i-a găsit dormind din cauza tristeții 46 și le-a zis: "De ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu intrați în ispită!"

  Arestarea lui Isus
  (Mt 26,47-56; Mc 14,43-50; In 18,3-11)
      47 Pe când mai vorbea încă, iată o mulțime, iar în fruntea ei venea cel numit Iuda, unul dintre cei doisprezece. Apropiindu-se de Isus, l-a sărutat. 48 Dar Isus i-a spus: "Iuda, cu un sărut îl trădezi pe Fiul Omului?" 49 Cei care erau cu el, văzând ce avea să se întâmple, au spus: "Doamne, să lovim cu sabia?" 50 Și unul dintre ei l-a lovit pe servitorul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. 51 Dar Isus a răspuns: "Încetați! Până aici!" Și, atingând urechea, l-a vindecat. 52 Apoi Isus a spus arhiereilor, gărzilor templului și bătrânilor care au venit împotriva lui: "Ați ieșit cu săbii și cu ciomege ca împotriva unui tâlhar? 53 Când eram cu voi zi de zi în templu, nu ați pus mâinile pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului".

  Renegarea lui Petru
  (Mt 26,69-75; Mc 14,66-72; In 18,15-18.25-27)
      54 După ce l-au prins, l-au luat și l-au dus în casa marelui preot, iar Petru îl urma de departe. 55 Și, aprinzând un foc în mijlocul curții, s-au așezat de jur împrejur. Petru s-a așezat printre ei. 56 O servitoare, văzându-l așezat lângă foc, l-a fixat cu privirea și a spus: "Și acesta era cu el!" 57 Dar el a negat, zicând: "Femeie, nu-l cunosc". 58 După puțin timp, un altul l-a văzut și i-a zis: "Și tu ești dintre ei". Dar Petru a zis: "Omule, nu sunt". 59 După vreo oră, un altul insista, spunând: "Cu adevărat și acesta era cu el, căci este galileean". 60 Însă Petru i-a zis: "Omule, nu știu ce spui". Și îndată, pe când încă mai vorbea, a cântat cocoșul. 61 Iar Domnul, întorcându-se, l-a privit fix pe Petru. Petru și-a amintit de cuvântul Domnului, care îi spusese: "Înainte de a fi cântat astăzi cocoșul, mă vei renega de trei ori". 62 Și, ieșind afară, a plâns amar h.

  Isus este batjocorit
  (Mt 26,67-68; Mc 14,65)
      63 Iar oamenii care-l păzeau îl batjocorau și-l loveau 64 și, legându-l la ochi, îl întrebau: "Profețește-ne cine te-a lovit?" 65 Și spuneau multe alte cuvinte de batjocură împotriva lui.

  Isus înaintea Sinedriului
  (Mt 26,57-68; Mc 14,53-65; In 18,13-24)
      66 Când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii și cărturarii și l-au adus la Sinedriul i lor. 67 Și au zis: "Dacă tu ești Cristos, spune-ne!" El le-a spus: "Chiar dacă v-aș spune, nu m-ați crede, 68 iar dacă v-aș întreba, nu mi-ați răspunde j. 69 De acum însă, Fiul Omului va fi așezat la dreapta puterii lui Dumnezeu". 70 Atunci toți au spus: "Tu ești deci Fiul lui Dumnezeu?" El le-a răspuns: "Voi spuneți că eu sunt!" 71 Atunci ei au zis: "Ce nevoie mai avem de mărturie? Căci noi înșine am auzit-o din gura lui".

   

  Note de subsol


  a Sunt, de fapt, două sărbători care se celebrează împreună.
  b Erau ofiţeri inferiori, probabil leviţi, sub comanda directă a comandantului templului.
  c Mielul de Paşti.
  d Unele manuscrise omit v. 19b-20: "...dăruit pentru voi. Faceţi aceasta în amintirea mea". 20 La fel a făcut cu potirul, după cină, zicând: "Acest potir este noua alianţă în sângele meu, vărsat pentru voi".
  e Ideea unui "potir al destinului" este reflectată în "potirul morţii", care se găseşte în Targumul lui Ieremia referitor la Gen 4,23. Expresia aceasta arată repulsia naturală a lui Isus faţă de destinul care-l aşteaptă. Nicăieri în tradiţia evanghelică umanitatea lui Isus nu este atât de evidentă ca aici. Chinul şi moartea sunt şi rămân rele. Chiar şi Isus, în mod spontan, le respinge. Isus nu ascunde acest sentiment, ci îl exprimă în mod deschis lui Dumnezeu. Nu este totuşi învins de frică şi nelinişte, ci se adresează lui Dumnezeu în rugăciune.
  f Termenul grec agonia se găseşte numai aici în NT şi exprimă, în primul rând, efortul sufletului pentru a ajunge la victorie. Este cunoscut şi în sensul de stare psihică, asociată cu o teamă sau nelinişte, provocată de un obstacol necunoscut sau de o experienţă nouă.
  g Unele manuscrise transferă v. 43-44 după Mt 26,39. Alte câteva manuscrise le omit.
  h Câteva manuscrise omit acest verset.
  i Lit.: synedrion - era cea mai înaltă instituţie judecătorească la evrei, avându-şi originea în convocarea celor 70 de bătrâni realizată de Moise în Num 11,10-24. După exil, a fost reorganizat de Esdra. Preşedintele Sinedriului era întotdeauna marele preot. A încetat să mai existe după distrugerea templului (70 d.C.).
  j Unele manuscrise adaugă: şi nici nu m-aţi lăsa liber.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro