1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 6

  1. Într-o zi de sâmbătă, trecea printre lanuri de grâu, iar discipolii lui rupeau spice, le frecau în palmă și le mâncau.
  2. Însă unii dintre farisei au spus: "De ce faceți ceea ce nu este permis sâmbăta?"
  3. Isus le-a răspuns: "Nu ați citit ce a făcut David când era flămând, el și cei care erau cu el,
  4. când a intrat în casa lui Dumnezeu și, luând pâinile ofrandei, pe care nu aveau voie să le mănânce decât numai preoții, a mâncat și a dat și celor ce erau cu el?"
  5. Și le-a spus: "Fiul Omului este stăpânul sâmbetei".
  6. Într-o altă zi de sâmbătă, a intrat în sinagogă și învăța. Era acolo un om a cărui mână dreaptă era paralizată.
  7. Cărturarii, însă, și fariseii îl urmăreau ca să vadă dacă vindecă în zi de sâmbătă, ca să găsească de ce să-l acuze.
  8. Dar el cunoștea gândurile lor și i-a spus omului care avea mâna paralizată: "Ridică-te și stai în mijloc!" El s-a ridicat și a stat acolo.
  9. Isus le-a spus: "Vă întreb dacă este permis în zi de sâmbătă să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viață sau să o pierzi?"
  10. Privindu-i pe toți de jur împrejur, i-a spus: "Întinde-ți mâna!" El a făcut astfel și mâna lui s-a vindecat.
  11. Dar ei s-au umplut de furie și se sfătuiau ce-ar putea să-i facă lui Isus.
  12. În zilele acelea, s-a dus pe munte să se roage și a petrecut noaptea rugându-se lui Dumnezeu.
  13. Când s-a făcut ziuă, i-a chemat pe discipolii săi la sine și a ales doisprezece dintre ei pe care i-a numit apostoli:
  14. pe Simon, pe care l-a numit Petru, și pe Andrei, fratele lui, pe Iacob și Ioan, pe Filip și Bartolomeu,
  15. pe Matei și Toma, pe Iacob, fiul lui Alfeu, și pe Simon numit Zelotul,
  16. pe Iuda, fiul lui Iacob, și pe Iuda Iscariot, care a devenit trădător.
  17. Coborând împreună cu ei, s-a oprit pe câmpie. O mare mulțime de discipoli și mult popor din toată Iudeea, din Ierusalim și din regiunea Tirului și a Sidonului, de lângă mare,
  18. au venit ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați
  19. și toată mulțimea încerca să-l atingă pentru că ieșea din el o putere care-i vindeca pe toți.
  20. Ridicându-și ochii spre discipolii săi, a spus: "Fericiți voi, cei săraci, căci a voastră este împărăția lui Dumnezeu.
  21. Fericiți voi, care acum sunteți flămânzi, căci vă veți sătura. Fericiți voi, care plângeți acum, căci veți râde.
  22. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî, când vă vor alunga, când vă vor insulta și vor șterge numele vostru ca infam din cauza Fiului Omului.
  23. Bucurați-vă în ziua aceea și tresăltați de bucurie, căci iată, răsplata voastră va fi mare în cer; pentru că așa au făcut și părinții lor profeților.
  24. Dar, vai vouă, bogaților, pentru că vă primiți mângâierea.
  25. Vai vouă, celor care sunteți sătui acum, căci veți suferi de foame. Vai vouă, celor care râdeți acum, căci veți boci și veți lăcrima.
  26. Vai vouă, când toți oamenii vă vor lăuda; pentru că așa au făcut părinții lor profeților falși.
  27. Însă vouă, care mă ascultați, vă spun: iubiți-i pe dușmanii voștri, faceți bine celor care vă urăsc,
  28. binecuvântați-i pe cei care vă blestemă, rugați-vă pentru cei care vă defăimează.
  29. Celui care te lovește peste un obraz întoarce-i-l și pe celălalt, iar pe cel care-ți ia mantaua nu-l împiedica să-ți ia și tunica.
  30. Celui care îți cere, dă-i, și de la cel care a luat dintr-ale tale nu cere înapoi.
  31. Așa cum vreți ca oamenii să vă facă vouă, faceți-le la fel.
  32. Dacă îi iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveți? Căci și păcătoșii îi iubesc pe cei care îi iubesc pe ei.
  33. Și dacă faceți bine celor care vă fac bine, ce răsplată aveți? Și păcătoșii fac la fel.
  34. Și dacă dați cu împrumut celor de la care sperați să primiți înapoi, ce răsplată aveți? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească la fel.
  35. Voi însă iubiți-i pe dușmanii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără ca să așteptați nimic, iar răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii Celui Preaînalt, pentru că el este bun față de cei nerecunoscători și răi.
  36. Fiți milostivi precum Tatăl vostru este milostiv.
  37. Nu judecați și nu veți fi judecați; nu condamnați și nu veți fi condamnați, iertați și veți fi iertați;
  38. dați și vi se va da; o măsură bună, îndesată, scuturată și cu vârf vi se va turna în poală, căci cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura și vouă".
  39. Le-a spus și o parabolă: "Poate un orb să conducă un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă?
  40. Discipolul nu este superior învățătorului, dar orice discipol instruit pe deplin va fi la fel ca învățătorul său.
  41. De ce, așadar, vezi paiul din ochiul fratelui tău, însă nu iei în seamă bârna din ochiul tău?
  42. Cum poți să-i spui fratelui tău: «Frate, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău», atunci când nu vezi bârna din ochiul tău? Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea limpede să scoți paiul din ochiul fratelui tău.
  43. Căci nu este nici un pom bun care să facă fructe rele și nici un pom rău care să facă fructe bune,
  44. pentru că orice pom se cunoaște după fructele sale: doar nu se culeg smochine din spini și nici struguri din mărăcini.
  45. Omul bun scoate binele din tezaurul bun al inimii sale, iar cel rău scoate răul din tezaurul rău al inimii sale. Căci gura lui vorbește din prisosul inimii.
  46. De ce mă numiți «Doamne, Doamne» și nu faceți ce vă spun?
  47. Oricine vine la mine și ascultă cuvintele mele și le îndeplinește vă voi arăta cu cine se aseamănă:
  48. este asemenea cu omul care, construind o casă, a săpat adânc și a pus temelia pe stâncă. Venind inundația, șuvoiul s-a năpustit în casa aceea, dar nu a putut să o clatine pentru că fusese construită bine.
  49. Însă cine ascultă și nu îndeplinește este asemenea cu omul care construiește o casă pe pământ, fără temelie. Șuvoiul s-a năpustit asupra ei și îndată s-a năruit. Iar prăbușirea ei a fost mare".

  Spicele rupte în zi de sâmbătă
  (Mt 12,1-8; Mc 2,23-28)

  Capitolul 6

  1 Într-o zi de sâmbătă, trecea printre lanuri de grâu, iar discipolii lui rupeau spice, le frecau în palmă și le mâncau. 2 Însă unii dintre farisei au spus: "De ce faceți ceea ce nu este permis sâmbăta?" 3 Isus le-a răspuns: "Nu ați citit ce a făcut David când era flămând, el și cei care erau cu el, 4 când a intrat în casa lui Dumnezeu și, luând pâinile ofrandei, pe care nu aveau voie să le mănânce decât numai preoții, a mâncat și a dat și celor ce erau cu el?" 5 Și le-a spus: "Fiul Omului este stăpânul sâmbetei" a.

  Vindecarea omului cu mâna paralizată
  (Mt 12,9-14; Mc 3,1-6)
      6 Într-o altă zi de sâmbătă, a intrat în sinagogă și învăța. Era acolo un om a cărui mână dreaptă era paralizată b. 7 Cărturarii, însă, și fariseii îl urmăreau ca să vadă dacă vindecă în zi de sâmbătă, ca să găsească de ce să-l acuze. 8 Dar el cunoștea gândurile lor și i-a spus omului care avea mâna paralizată: "Ridică-te și stai în mijloc!" El s-a ridicat și a stat acolo. 9 Isus le-a spus: "Vă întreb dacă este permis în zi de sâmbătă să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viață sau să o pierzi?" 10 Privindu-i pe toți de jur împrejur, i-a spus: "Întinde-ți mâna!" El a făcut astfel și mâna lui s-a vindecat. 11 Dar ei s-au umplut de furie și se sfătuiau ce-ar putea să-i facă lui Isus.

  Alegerea celor doisprezece apostoli
  (Mt 10,1-4; Mc 3,13-19)
      12 În zilele acelea, s-a dus pe munte să se roage și a petrecut noaptea rugându-se lui Dumnezeu. 13 Când s-a făcut ziuă, i-a chemat pe discipolii săi la sine și a ales doisprezece dintre ei pe care i-a numit apostoli: 14 pe Simon, pe care l-a numit Petru, și pe Andrei, fratele lui, pe Iacob și Ioan, pe Filip și Bartolomeu, 15 pe Matei și Toma, pe Iacob, fiul lui Alfeu, și pe Simon numit Zelotul c, 16pe Iuda, fiul lui Iacob, și pe Iuda Iscariot d, care a devenit trădător.

  Isus și mulțimile
  (Mt 4,24-25; Mc 3,7-12)
      17 Coborând împreună cu ei, s-a oprit pe câmpie. O mare mulțime de discipoli și mult popor din toată Iudeea, din Ierusalim și din regiunea Tirului și a Sidonului, de lângă mare, 18 au venit ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați 19 și toată mulțimea încerca să-l atingă pentru că ieșea din el o putere care-i vindeca pe toți.

  Fericirile
  (Mt 5,1-12)
      20 Ridicându-și ochii spre discipolii săi, a spus:
      "Fericiți voi, cei săraci,
      căci a voastră este împărăția lui Dumnezeu.
  21    Fericiți voi, care acum sunteți flămânzi,
      căci vă veți sătura.
      Fericiți voi, care plângeți acum, căci veți râde.
  22    Fericiți veți fi când oamenii vă vor urî, când vă vor alunga, când vă vor insulta și vor șterge numele vostru ca infam din cauza Fiului Omului. 23 Bucurați-vă în ziua aceea și tresăltați de bucurie, căci iată, răsplata voastră va fi mare în cer; pentru că așa au făcut și părinții lor profeților.
  24    Dar, vai vouă, bogaților,
      pentru că vă primiți mângâierea.
  25    Vai vouă, celor care sunteți sătui acum,
      căci veți suferi de foame.
      Vai vouă, celor care râdeți acum,
      căci veți boci și veți lăcrima.
  26    Vai vouă, când toți oamenii vă vor lăuda; pentru că așa au făcut părinții lor profeților falși.

  Iubirea față de dușmani
  (Mt 5,38-48)
      27 Însă vouă, care mă ascultați, vă spun: iubiți-i pe dușmanii voștri, faceți bine celor care vă urăsc, 28 binecuvântați-i pe cei care vă blestemă, rugați-vă pentru cei care vă defăimează. 29 Celui care te lovește peste un obraz întoarce-i-l și pe celălalt, iar pe cel care-ți ia mantaua nu-l împiedica să-ți ia și tunica. 30 Celui care îți cere, dă-i, și de la cel care a luat dintr-ale tale nu cere înapoi. 31 Așa cum vreți ca oamenii să vă facă vouă, faceți-le la fel. 32 Dacă îi iubiți pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveți? Căci și păcătoșii îi iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. 33 Și dacă faceți bine celor care vă fac bine, ce răsplată aveți? Și păcătoșii fac la fel. 34 Și dacă dați cu împrumut celor de la care sperați să primiți înapoi, ce răsplată aveți? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească la fel. 35 Voi însă iubiți-i pe dușmanii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără ca să așteptați nimic, iar răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii Celui Preaînalt, pentru că el este bun față de cei nerecunoscători și răi. 36 Fiți milostivi precum Tatăl vostru este milostiv.

      Judecarea aproapelui
  (Mt 7,1-4.16-21.24-27; 12,33-35)
      37 Nu judecați și nu veți fi judecați; nu condamnați și nu veți fi condamnați, iertați și veți fi iertați; 38 dați și vi se va da; o măsură bună, îndesată, scuturată și cu vârf vi se va turna în poală e, căci cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura și vouă". 39 Le-a spus și o parabolă: "Poate un orb să conducă un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? 40 Discipolul nu este superior învățătorului, dar orice discipol instruit pe deplin va fi la fel ca învățătorul său. 41 De ce, așadar, vezi paiul din ochiul fratelui tău, însă nu iei în seamă bârna din ochiul tău? 42 Cum poți să-i spui fratelui tău: «Frate, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău», atunci când nu vezi bârna din ochiul tău? Ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea limpede să scoți paiul din ochiul fratelui tău.
       43 Căci nu este nici un pom bun care să facă fructe rele și nici un pom rău care să facă fructe bune, 44 pentru că orice pom se cunoaște după fructele sale: doar nu se culeg smochine din spini și nici struguri din mărăcini. 45 Omul bun scoate binele din tezaurul bun al inimii sale, iar cel rău scoate răul din tezaurul rău al inimii sale. Căci gura lui vorbește din prisosul inimii.
       46 De ce mă numiți «Doamne, Doamne» și nu faceți ce vă spun?

  Casa construită pe stâncă
  (Mt 7,24-27)
      47 Oricine vine la mine și ascultă cuvintele mele și le îndeplinește vă voi arăta cu cine se aseamănă: 48 este asemenea cu omul care, construind o casă, a săpat adânc și a pus temelia pe stâncă. Venind inundația, șuvoiul s-a năpustit în casa aceea, dar nu a putut să o clatine pentru că fusese construită bine. 49 Însă cine ascultă și nu îndeplinește este asemenea cu omul care construiește o casă pe pământ, fără temelie. Șuvoiul s-a năpustit asupra ei și îndată s-a năruit. Iar prăbușirea ei a fost mare".

   

  Note de subsol


  a Codicele D adaugă la v. 5: În aceeaşi zi, văzând pe cineva care lucra în zi de sâmbătă, i-a spus: "Omule, dacă ştii ceea ce faci, ferice de tine; dar dacă nu ştii, eşti un blestemat şi un nelegiuit".
  b Lit.: atrofiată, uscată.
  c Zeloţii constituiau un grup de evrei care se opuneau, uneori cu violenţă, ocupaţiei romane, practicând "zelul pentru Lege".
  d Lit.: om din Qeriot, nume a două localităţi: 1) la sud de Hebron; 2) la est de Marea Moartă. Iuda este singurul dintre apostoli care nu este galileean.
  e Lit.: în pliurile tunicii sau ale mantiei prinse la centură. Acestea erau folosite ca sac de provizie. Imaginea ilustrează generozitatea lui Dumnezeu faţă de cei care iartă. Dumnezeu îl recompensează pe omul generos cu o măsură divină, incomparabil mai mare decât măsura umană.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro