1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 23

  1. Și, ridicându-se întreaga adunare, l-au dus la Pilat
  2. și au început să-l acuze, spunând: "L-am găsit pe acesta instigând poporul nostru și oprindu-ne să plătim tribut cezarului și spunând că el este Cristos, regele".
  3. Atunci Pilat l-a întrebat: "Tu ești regele iudeilor?" El i-a răspuns: "Tu o zici!"
  4. Iar Pilat a spus arhiereilor și mulțimii: "Nu găsesc nici o vină în omul acesta".
  5. Dar ei insistau, spunând: "Răzvrătește poporul, învățând prin toată Iudeea, începând din Galileea și până aici".
  6. Când a auzit Pilat, a întrebat dacă omul este galileean,
  7. iar când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în zilele acelea în Ierusalim.
  8. Văzându-l pe Isus, Irod s-a bucurat mult, căci de mult timp dorea să-l vadă, pentru că auzise despre el și spera să vadă vreun semn făcut de el.
  9. Așadar, i-a pus multe întrebări, dar el nu i-a dat nici un răspuns.
  10. Arhiereii și cărturarii erau acolo și-l acuzau cu înverșunare.
  11. Irod, împreună cu soldații săi, după ce l-au tratat cu dispreț, l-au îmbrăcat într-o haină strălucitoare și l-au trimis la Pilat.
  12. În ziua aceea Irod și Pilat au devenit prieteni, căci mai înainte erau în dușmănie unul cu celălalt.
  13. Atunci Pilat i-a convocat pe arhierei, pe comandanți și poporul
  14. și le-a spus: "L-ați adus la mine pe omul acesta ca pe un instigator al poporului și, iată, judecându-l în fața voastră, nu găsesc în omul acesta nici o vină de care îl acuzați.
  15. De altfel, nici Irod, căci mi l-a trimis înapoi; iată, nu a făcut nimic vrednic de moarte.
  16. Așadar, după ce-l voi pedepsi, îl voi elibera".
  17. .
  18. Atunci au început să strige împreună: "Ia-l pe acesta, eliberează-ni-l pe Baraba!"
  19. Acesta fusese aruncat în închisoare pentru o revoltă care avusese loc în cetate și pentru crimă.
  20. Pilat, dorind să-l elibereze pe Isus, le-a vorbit din nou,
  21. dar ei strigau: "Răstignește-l, răstignește-l!"
  22. Pentru a treia oară le-a spus: "Dar ce rău a făcut acesta? Nu am găsit în el nici o vină care să merite moartea. De aceea îl voi pedepsi și-l voi elibera".
  23. Dar ei insistau, cerând cu strigăte puternice ca el să fie răstignit. Și strigătele lor predominau.
  24. Atunci Pilat a decis să li se îndeplinească cererea.
  25. El l-a eliberat pe cel care fusese aruncat în închisoare pentru revoltă și crimă, iar pe Isus l-a lăsat în voia lor.
  26. Pe când îl duceau, l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus lui crucea ca s-o poarte după Isus.
  27. Îl urma și o mare mulțime de popor și de femei care-și băteau pieptul și-l plângeau.
  28. Întorcându-se către ele, Isus le-a spus: "Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci mai degrabă plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri.
  29. Căci, iată, vor veni zile în care veți spune: «Fericite cele sterile, cele care niciodată n-au născut și pieptul care n-a alăptat!»
  30. Atunci veți începe să spuneți munților: Cădeți peste noi! și colinelor: Acoperiți-ne!
  31. Căci dacă așa fac ei cu lemnul cel verde, ce se va întâmpla cu cel uscat?"
  32. Împreună cu el mai erau duși doi răufăcători ca să fie uciși.
  33. Când au ajuns la locul numit Craniul, l-au răstignit pe el și pe răufăcători, unul la dreapta și altul la stânga.
  34. Atunci Isus a spus: "Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac". Apoi, ca să împartă hainele lui, au tras la sorți.
  35. Poporul stătea și privea, iar conducătorii își băteau joc de el, spunând: "Pe alții i-a salvat, să se salveze pe sine, dacă el este Cristos al lui Dumnezeu, alesul".
  36. Și soldații îl luau în râs, când se apropiau de el, și-i aduceau oțet,
  37. spunând: "Dacă tu ești regele iudeilor, salvează-te pe tine însuți".
  38. Deasupra lui era și o inscripție: "Acesta este regele iudeilor".
  39. Unul dintre răufăcătorii răstigniți îl insulta, spunând: "Oare nu ești tu Cristos? Salvează-te pe tine și pe noi!"
  40. Dar celălalt, mustrându-l, i-a răspuns: "Nu te temi de Dumnezeu, tu care suferi aceeași condamnare?
  41. Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru faptele noastre; dar el n-a făcut nici un rău".
  42. Și spunea: "Isuse, amintește-ți de mine când vei intra în împărăția ta!"
  43. Iar el i-a spus: "Adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis!"
  44. Era cam pe la ora a șasea și s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ora a noua.
  45. Soarele s-a întunecat. Catapeteasma templului s-a sfâșiat la mijloc.
  46. Isus a strigat cu glas puternic: "Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu". Și spunând aceasta, și-a dat duhul.
  47. Când centurionul a văzut ceea ce s-a întâmplat, l-a preamărit pe Dumnezeu, zicând: "Cu adevărat, omul acesta era drept".
  48. Și toate mulțimile, adunate la această priveliște, văzând cele petrecute, se întorceau bătându-și pieptul.
  49. Toți cunoscuții săi și femeile care l-au urmat din Galileea stăteau mai deoparte și priveau acestea.
  50. Și iată că un bărbat, numit Iosif, care făcea parte din consiliu, om bun și drept,
  51. nu fusese de acord cu planul și cu fapta lor. El era din cetatea Arimateea a Iudeilor și aștepta împărăția lui Dumnezeu.
  52. Acesta a venit la Pilat și a cerut trupul lui Isus.
  53. Luându-l jos de pe cruce, l-a înfășurat într-un giulgiu și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă, în care nimeni încă nu mai fusese pus.
  54. Era ziua Pregătirii și începea sâmbăta.
  55. Atunci s-au apropiat femeile care veniseră împreună cu el din Galileea, au văzut mormântul și cum era așezat trupul lui.
  56. Apoi s-au întors și au pregătit miresme și balsamuri, iar sâmbăta s-au odihnit după Lege.

  Isus înaintea lui Pilat
  (Mt 27,1-2.11-14; Mc 15,1-5; In 18,28-38)

  Capitolul 23

  1 Și, ridicându-se întreaga adunare, l-au dus la Pilat 2 și au început să-l acuze, spunând: "L-am găsit pe acesta instigând poporul nostru și oprindu-ne să plătim tribut cezarului și spunând că el este Cristos, regele". 3 Atunci Pilat l-a întrebat: "Tu ești regele iudeilor?" El i-a răspuns: "Tu o zici!" 4 Iar Pilat a spus arhiereilor și mulțimii: "Nu găsesc nici o vină în omul acesta". 5 Dar ei insistau, spunând: "Răzvrătește poporul, învățând prin toată Iudeea, începând din Galileea și până aici". 6 Când a auzit Pilat, a întrebat dacă omul este galileean, 7 iar când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod a, l-a trimis la Irod, care se afla și el în zilele acelea în Ierusalim.

  Isus înaintea lui Irod

      8 Văzându-l pe Isus, Irod s-a bucurat mult, căci de mult timp dorea să-l vadă, pentru că auzise despre el și spera să vadă vreun semn făcut de el. 9 Așadar, i-a pus multe întrebări, dar el nu i-a dat nici un răspuns. 10 Arhiereii și cărturarii erau acolo și-l acuzau cu înverșunare. 11 Irod, împreună cu soldații săi, după ce l-au tratat cu dispreț, l-au îmbrăcat într-o haină strălucitoare și l-au trimis la Pilat. 12 În ziua aceea Irod și Pilat au devenit prieteni, căci mai înainte erau în dușmănie unul cu celălalt.

  Condamnarea lui Isus
  (Mt 27,15-26; Mc 15,6-15; In 18,39-19,16)
      13 Atunci Pilat i-a convocat pe arhierei, pe comandanți și poporul 14 și le-a spus: "L-ați adus la mine pe omul acesta ca pe un instigator al poporului și, iată, judecându-l în fața voastră, nu găsesc în omul acesta nici o vină de care îl acuzați. 15 De altfel, nici Irod, căci mi l-a trimis înapoi; iată, nu a făcut nimic vrednic de moarte. 16 Așadar, după ce-l voi pedepsi, îl voi elibera". 17  b. 18 Atunci au început să strige împreună: "Ia-l pe acesta, eliberează-ni-l pe Baraba!" 19 Acesta fusese aruncat în închisoare pentru o revoltă care avusese loc în cetate și pentru crimă. 20 Pilat, dorind să-l elibereze pe Isus, le-a vorbit din nou, 21 dar ei strigau: "Răstignește-l, răstignește-l!" 22 Pentru a treia oară le-a spus: "Dar ce rău a făcut acesta? Nu am găsit în el nici o vină care să merite moartea. De aceea îl voi pedepsi și-l voi elibera". 23 Dar ei insistau, cerând cu strigăte puternice ca el să fie răstignit. Și strigătele lor c predominau d. 24 Atunci Pilat a decis să li se îndeplinească cererea. 25 El l-a eliberat pe cel care fusese aruncat în închisoare pentru revoltă și crimă, iar pe Isus l-a lăsat în voia lor.

  Pe drumul Calvarului
  (Mt 27,32; Mc 15,21-22; In 19,17)
      26 Pe când îl duceau, l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus lui crucea ca s-o poarte după Isus. 27 Îl urma și o mare mulțime de popor și de femei care-și băteau pieptul și-l plângeau. 28 Întorcându-se către ele, Isus le-a spus: "Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci mai degrabă plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. 29 Căci, iată, vor veni zile în care veți spune: «Fericite cele sterile, cele care niciodată n-au născut și pieptul care n-a alăptat!»
       30 Atunci veți începe să spuneți munților:
      Cădeți peste noi!
      și colinelor:
      Acoperiți-ne!

  31 Căci dacă așa fac ei cu lemnul cel verde, ce se va întâmpla cu cel uscat?" e 32 Împreună cu el mai erau duși doi răufăcători ca să fie uciși.

  Răstignirea lui Isus
  (Mt 27,33-44; Mc 15,24-32; In 19,18-27)
      33 Când au ajuns la locul numit Craniul f, l-au răstignit pe el și pe răufăcători, unul la dreapta și altul la stânga. 34 Atunci Isus a spus: "Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac" g. Apoi, ca să împartă hainele lui, au tras la sorți. 35 Poporul stătea și privea, iar conducătorii își băteau joc de el, spunând: "Pe alții i-a salvat, să se salveze pe sine, dacă el este Cristos al lui Dumnezeu, alesul". 36 Și soldații îl luau în râs, când se apropiau de el, și-i aduceau oțet, 37 spunând: "Dacă tu ești regele iudeilor, salvează-te pe tine însuți". 38 Deasupra lui era și o inscripție: "Acesta este regele iudeilor". 39 Unul dintre răufăcătorii răstigniți îl insulta, spunând: "Oare nu ești tu Cristos? Salvează-te pe tine și pe noi!" 40 Dar celălalt, mustrându-l, i-a răspuns: "Nu te temi de Dumnezeu, tu care suferi aceeași condamnare? 41 Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru faptele noastre; dar el n-a făcut nici un rău". 42 Și spunea: "Isuse, amintește-ți de mine când vei intra în împărăția ta!" 43 Iar el i-a spus: "Adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis!"

  Moartea lui Isus
  (Mt 27,45-56; Mc 15,33-41; In 19,28-30)
      44 Era cam pe la ora a șasea și s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ora a noua. 45 Soarele s-a întunecat. Catapeteasma templului s-a sfâșiat la mijloc. 46 Isus a strigat cu glas puternic: "Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu". Și spunând aceasta, și-a dat duhul.
       47 Când centurionul a văzut ceea ce s-a întâmplat, l-a preamărit pe Dumnezeu, zicând: "Cu adevărat, omul acesta era drept". 48 Și toate mulțimile, adunate la această priveliște, văzând cele petrecute, se întorceau bătându-și pieptul. 49 Toți cunoscuții săi și femeile care l-au urmat din Galileea stăteau mai deoparte și priveau acestea.

  Înmormântarea lui Isus
  (Mt 27,57-61; Mc 15,42-47; In 19,38-42)
      50 Și iată că un bărbat, numit Iosif, care făcea parte din consiliu, om bun și drept, 51 nu fusese de acord cu planul și cu fapta lor. El era din cetatea Arimateea h a Iudeilor și aștepta împărăția lui Dumnezeu. 52 Acesta a venit la Pilat și a cerut trupul lui Isus. 53 Luându-l jos de pe cruce, l-a înfășurat într-un giulgiu și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă, în care nimeni încă nu mai fusese pus. 54 Era ziua Pregătirii și începea sâmbăta i.
       55 Atunci s-au apropiat femeile care veniseră împreună cu el din Galileea, au văzut mormântul și cum era așezat trupul lui. 56 Apoi s-au întors și au pregătit miresme și balsamuri, iar sâmbăta s-au odihnit după Lege.

   

  Note de subsol


  a Irod Antipa, unul dintre fiii lui Irod cel Mare, guvernator al Galileii. Venise la Ierusalim cu ocazia sărbătorii Paştelui.
  b Cele mai multe şi mai importante manuscrise nu conţin acest verset. Puţine manuscrise de origine siriană introduc aici: De sărbătoarea Paştelui era necesar ca el să le elibereze pe cineva, dar plasează acest verset după v. 19. Probabil este o armonizare cu Mt 26,15 şi Mc 15,6.
  c Unele manuscrise adaugă: şi ale arhiereilor.
  d Sensul expresiei: strigătele lor decideau destinul lui Isus: să fie răstignit.
  e Expresia face aluzie la Ez 17,24. Sensul este următorul: 1) Dacă romanii mă tratează aşa pe mine, pe care mă consideră nevinovat, cum îi vor trata pe aceia care se vor revolta împotriva lor? 2) Dacă evreii mă tratează astfel pe mine, care am venit să-i mântuiesc, cum vor fi trataţi ei pentru faptul că mă duc la moarte?
  f Evanghelistul Luca, scriind creştinilor de origine greco-romană, evită termenul folosit de ceilalţi evanghelişti: Golgotha (aram.), traducând înţelesul în limba greacă: kranion. S-a dat acest nume locului care, pe atunci, era în afara zidurilor Ierusalimului, probabil pentru forma dealului.
  g Unele manuscrise importante omit : Isus a spus: "Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac".
  h Localitate identificată de tradiţie cu Ramathaim-Zophim (1Sam 1,1; 1Mac 11,34) cam la 15 km nord-est de Lida sau 15 km sud-est de Antipatres, 35 km est de Tel-Aviv. Unii arheologi o identifică cu Ramallah.
  i Lit.: licărea sâmbăta. Expresia este greu de interpretat. Nu sunt satisfăcătoare explicaţiile date de unii exegeţi: 1) că ar fi vorba de lumina soarelui; 2) că ar fi vorba de luminile aprinse de evrei în ajunul sărbătorii; 3) că ar fi vorba de luceafărul de seară. Cu siguranţă, este vorba de începutul timpului sacru al sărbătorii, adică momentul precis în care trebuia să înceteze orice muncă şi care era anunţat de un preot din interiorul templului printr-un sunet de trompetă.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro