1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 12

  1. În timp ce mulțimea se aduna cu miile, încât se călcau în picioare unii pe alții, el a început să vorbească mai întâi discipolilor: "Feriți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia,
  2. căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nici secret care nu va fi cunoscut.
  3. Prin urmare, ceea ce ați spus în întuneric se va auzi la lumină și ceea ce ați șoptit la ureche în camera de taină va fi spus în gura mare de pe acoperișuri.
  4. Vouă, prietenilor mei, vă spun: nu vă temeți de cei care ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic.
  5. Vă voi arăta însă de cine să vă temeți: temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în Gheenă; da, vă spun, de acesta să vă temeți.
  6. Nu se vând oare cinci vrăbii pe doi bani? Și nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu.
  7. Vouă însă, chiar și firele de păr de pe cap vă sunt numărate. Nu vă temeți! Voi valorați mai mult decât multe vrăbii.
  8. Vă zic dar, oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, și Fiul Omului va da mărturie pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
  9. Însă cine mă va renega înaintea oamenilor va fi renegat înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
  10. Și oricine va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat; dar cel care va spune blasfemii împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat.
  11. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, a guvernanților și autorităților, nu vă îngrijorați cum sau ce veți răspunde sau ce veți spune,
  12. căci Duhul Sfânt vă va învăța în acel ceas ce trebuie să spuneți".
  13. Atunci, unul din mulțime a spus: "Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă moștenirea cu mine".
  14. Dar el i-a răspuns: "Omule, cine m-a pus judecător sau împărțitor peste voi?"
  15. Apoi le-a zis: "Fiți atenți și păziți-vă de orice lăcomie; deoarece chiar și atunci când cineva este bogat, viața lui nu constă în ceea ce are".
  16. Și le-a spus o parabolă: "Un om bogat avea un ogor care a dat o recoltă îmbelșugată
  17. și se gândea în sine: «Ce mă fac pentru că nu am unde să-mi adun recolta?»
  18. Apoi și-a zis: «Voi face astfel: voi dărâma hambarele și îmi voi construi altele mai mari; voi aduna acolo tot grâul și toate bunurile mele
  19. și voi spune sufletului meu: Suflete, ai adunat bunuri suficiente pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și desfătează-te!»
  20. Însă Dumnezeu i-a zis: «Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul; iar cele pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?»
  21. Așa se întâmplă cu acela care adună comori pentru sine, dar nu este bogat înaintea lui Dumnezeu".
  22. Apoi a spus discipolilor: "De aceea vă spun: nu vă îngrijorați pentru viață: ce veți mânca; nici pentru trupul vostru: cu ce vă veți îmbrăca.
  23. Pentru că viața este mai mult decât hrana, iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea.
  24. Observați corbii: nu seamănă, nici nu seceră, nu au nici cămară, nici hambar, dar Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai mult valorați voi decât păsările!
  25. Cine dintre voi, oricât s-ar strădui, poate să adauge câtuși de puțin la durata vieții sale?
  26. Deci, dacă nici cel mai mic lucru nu-l puteți face, de ce vă îngrijorați pentru celelalte?
  27. Observați cum cresc crinii: nici nu trudesc și nici nu țes. Totuși, vă spun că nici Solomon, în toată măreția lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia.
  28. Așadar, dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba, care astăzi este pe câmp și mâine se aruncă în cuptor, cu cât mai mult pe voi, oameni cu puțină credință!
  29. Nu căutați nici voi ce să mâncați sau ce să beți și nici nu vă frământați.
  30. Toate acestea le caută păgânii din lume; Tatăl vostru însă știe că aveți nevoie de acestea.
  31. Căutați mai degrabă împărăția lui și acestea vi se vor adăuga.
  32. Nu te teme, turmă mică, pentru că i-a plăcut Tatălui vostru să vă dea împărăția.
  33. Vindeți ceea ce aveți și dați de pomană; faceți-vă pungi care nu se învechesc, comoară nepieritoare în ceruri, unde hoțul nu se apropie, nici molia nu o roade.
  34. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.
  35. Să fie mijlocul vostru încins și luminile aprinse,
  36. iar voi fiți asemenea oamenilor care-și așteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă de îndată ce vine și bate la ușă.
  37. Fericiți acei servitori pe care stăpânul îi găsește veghind atunci când se întoarce! Adevăr vă spun, se va încinge, îi va așeza la masă și, venind, îi va servi.
  38. Fie că va veni la miezul nopții, fie că va veni spre dimineață și-i va găsi astfel, fericiți vor fi!
  39. Să știți aceasta: dacă stăpânul casei ar ști ora la care vine hoțul, nu ar lăsa să i se spargă casa.
  40. Fiți și voi pregătiți pentru că Fiul Omului va veni la ora la care nu vă așteptați".
  41. Atunci Petru a zis: "Doamne, pentru noi spui parabola aceasta sau pentru toți?"
  42. Domnul i-a spus: "Cine este administratorul credincios și înțelept pe care stăpânul îl pune peste servitorii săi ca să le dea porția de hrană la timpul potrivit?
  43. Fericit este servitorul acela pe care stăpânul său îl va găsi astfel atunci când se va întoarce!
  44. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate bunurile sale.
  45. Dar dacă acel servitor spune în inima lui: «Stăpânul meu întârzie să vină» și începe să-i lovească pe servitori și servitoare, să mănânce, să bea și să se îmbete,
  46. stăpânul servitorului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și la ora pe care nu o știe, îl va pedepsi aspru și îi va face parte printre cei necredincioși.
  47. Acel slujitor care cunoaște voința stăpânului său, dar nu a pregătit și nu a făcut după voința lui, va primi multe lovituri;
  48. cel care nu a cunoscut, dar a făcut lucruri care merită lovituri, va primi puține; cui i s-a dat mult, mult i se va cere, iar cui i s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult.
  49. Foc am venit să arunc pe pământ și ce altceva vreau decât să se aprindă!
  50. Trebuie să fiu botezat cu un botez și cât sunt de îngrijorat până se va împlini!
  51. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Nicidecum, vă spun, ci dezbinare.
  52. Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinați: trei împotriva a doi și doi împotriva a trei.
  53. Vor fi dezbinați tatăl împotriva fiului și fiul împotriva tatălui; mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei; soacra împotriva nurorii și nora împotriva soacrei".
  54. Apoi a spus mulțimilor: "Când vedeți că un nor se ridică de la apus, spuneți că vine ploaia, și așa este.
  55. Iar când bate vântul dinspre miazăzi, spuneți că va fi cald, și așa este.
  56. Ipocriților, aspectul pământului și al cerului știți să-l interpretați; dar de ce nu știți să interpretați timpul de față?
  57. De ce, așadar, nu judecați voi înșivă ceea ce este drept?
  58. Când mergi cu dușmanul tău la tribunal, străduiește-te pe drum să scapi de el, ca nu cumva să te târască în fața judecătorului, iar judecătorul să te predea executorului și executorul să te arunce în închisoare.
  59. Îți spun, nu vei ieși de acolo până ce nu vei fi plătit și ultimul bănuț".

  Mărturisirea curajoasă a Fiului Omului
  (Mt 10,26-33)

  Capitolul 12

  1 În timp ce mulțimea se aduna cu miile, încât se călcau în picioare unii pe alții, el a început să vorbească mai întâi discipolilor: "Feriți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia, 2 căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nici secret care nu va fi cunoscut. 3 Prin urmare, ceea ce ați spus în întuneric se va auzi la lumină și ceea ce ați șoptit la ureche în camera de taină va fi spus în gura mare de pe acoperișuri.
       4 Vouă, prietenilor mei, vă spun: nu vă temeți de cei care ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. 5 Vă voi arăta însă de cine să vă temeți: temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în Gheenă; da, vă spun, de acesta să vă temeți. 6 Nu se vând oare cinci vrăbii a pe doi bani? b Și nici una dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. 7 Vouă însă, chiar și firele de păr de pe cap vă sunt numărate. Nu vă temeți! Voi valorați mai mult decât multe vrăbii.
       8 Vă zic dar, oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor, și Fiul Omului va da mărturie pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 9 Însă cine mă va renega înaintea oamenilor va fi renegat înaintea îngerilor lui Dumnezeu. 10 Și oricine va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului va fi iertat; dar cel care va spune blasfemii împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. 11 Când vă vor duce înaintea sinagogilor, a guvernanților și autorităților, nu vă îngrijorați cum sau ce veți răspunde sau ce veți spune, 12 căci Duhul Sfânt vă va învăța în acel ceas ce trebuie să spuneți".

  Parabola bogatului necugetat

      13 Atunci, unul din mulțime a spus: "Învățătorule, spune-i fratelui meu să împartă moștenirea cu mine". 14 Dar el i-a răspuns: "Omule, cine m-a pus judecător sau împărțitor peste voi?" 15 Apoi le-a zis: "Fiți atenți și păziți-vă de orice lăcomie; deoarece chiar și atunci când cineva este bogat, viața lui nu constă în ceea ce are". 16 Și le-a spus o parabolă: "Un om bogat avea un ogor care a dat o recoltă îmbelșugată 17 și se gândea în sine: «Ce mă fac pentru că nu am unde să-mi adun recolta?» 18 Apoi și-a zis: «Voi face astfel: voi dărâma hambarele și îmi voi construi altele mai mari; voi aduna acolo tot grâul și toate bunurile mele 19 și voi spune sufletului meu: Suflete, ai adunat bunuri suficiente pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și desfătează-te!» 20 Însă Dumnezeu i-a zis: «Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul; iar cele pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?» 21 Așa se întâmplă cu acela care adună comori pentru sine, dar nu este bogat înaintea lui Dumnezeu" c.

  Încrederea în providență
  (Mt 6,25-34.19-21)
      22 Apoi a spus discipolilor: "De aceea vă spun: nu vă îngrijorați pentru viață: ce veți mânca; nici pentru trupul vostru: cu ce vă veți îmbrăca. 23 Pentru că viața este mai mult decât hrana, iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea. 24 Observați corbii: nu seamănă, nici nu seceră, nu au nici cămară, nici hambar, dar Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai mult valorați voi decât păsările! 25 Cine dintre voi, oricât s-ar strădui, poate să adauge câtuși de puțin d la durata vieții sale? 26 Deci, dacă nici cel mai mic lucru nu-l puteți face, de ce vă îngrijorați pentru celelalte? 27 Observați cum cresc crinii: nici nu trudesc și nici nu țes. Totuși, vă spun că nici Solomon, în toată măreția lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. 28 Așadar, dacă Dumnezeu îmbracă astfel iarba, care astăzi este pe câmp și mâine se aruncă în cuptor, cu cât mai mult pe voi, oameni cu puțină credință! 29 Nu căutați nici voi ce să mâncați sau ce să beți și nici nu vă frământați. 30 Toate acestea le caută păgânii din lume; Tatăl vostru însă știe că aveți nevoie de acestea. 31 Căutați mai degrabă împărăția lui și acestea vi se vor adăuga.
       32 Nu te teme, turmă mică, pentru că i-a plăcut Tatălui vostru să vă dea împărăția. 33 Vindeți ceea ce aveți și dați de pomană; faceți-vă pungi care nu se învechesc, comoară nepieritoare în ceruri, unde hoțul nu se apropie, nici molia nu o roade. 34 Căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.

  Îndemn la veghere
  (Mt 24,45-51)
      35 Să fie mijlocul vostru încins și luminile aprinse, 36 iar voi fiți asemenea oamenilor care-și așteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă de îndată ce vine și bate la ușă. 37 Fericiți acei servitori pe care stăpânul îi găsește veghind atunci când se întoarce! Adevăr vă spun, se va încinge, îi va așeza la masă și, venind, îi va servi. 38 Fie că va veni la miezul nopții, fie că va veni spre dimineață e și-i va găsi astfel, fericiți vor fi! 39 Să știți aceasta: dacă stăpânul casei ar ști ora la care vine hoțul f, nu ar lăsa să i se spargă casa. 40 Fiți și voi pregătiți pentru că Fiul Omului va veni la ora la care nu vă așteptați".

  Parabola servitorului fidel
  (Mt 24,45-51)
      41 Atunci Petru a zis: "Doamne, pentru noi spui parabola aceasta sau pentru toți?" 42 Domnul i-a spus: "Cine este administratorul credincios și înțelept pe care stăpânul îl pune peste servitorii săi ca să le dea porția de hrană la timpul potrivit? 43 Fericit este servitorul acela pe care stăpânul său îl va găsi astfel atunci când se va întoarce! 44 Adevărat vă spun că îl va pune peste toate bunurile sale. 45 Dar dacă acel servitor spune în inima lui: «Stăpânul meu întârzie să vină» și începe să-i lovească pe servitori și servitoare, să mănânce, să bea și să se îmbete, 46 stăpânul servitorului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și la ora pe care nu o știe, îl va pedepsi aspru g și îi va face parte printre cei necredincioși. 47 Acel slujitor care cunoaște voința stăpânului său, dar nu a pregătit și nu a făcut după voința lui, va primi multe lovituri; 48 cel care nu a cunoscut, dar a făcut lucruri care merită lovituri, va primi puține; cui i s-a dat mult, mult i se va cere, iar cui i s-a încredințat mult, i se va cere și mai mult.

  Enigma misiunii lui Isus
  (Mt 10,34-36.38)
      49 Foc am venit să arunc pe pământ și ce altceva vreau decât să se aprindă! 50 Trebuie să fiu botezat cu un botez și cât sunt de îngrijorat până se va împlini! 51 Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Nicidecum, vă spun, ci dezbinare. 52 Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinați: trei împotriva a doi și doi împotriva a trei.
  53 Vor fi dezbinați tatăl împotriva fiului
  și fiul împotriva tatălui;
  mama împotriva fiicei
  și fiica împotriva mamei;
  soacra împotriva nurorii
  și nora împotriva soacrei".

  Semnele timpurilor
  (Mt 16,2-3)
      54 Apoi a spus mulțimilor: "Când vedeți că un nor se ridică de la apus, spuneți că vine ploaia, și așa este. 55 Iar când bate vântul dinspre miazăzi, spuneți că va fi cald, și așa este. 56 Ipocriților, aspectul pământului și al cerului știți să-l interpretați; dar de ce nu știți să interpretați timpul de față?

  Despre iertare
  (Mt 5,25-26)
      57 De ce, așadar, nu judecați voi înșivă ceea ce este drept? 58 Când mergi cu dușmanul tău la tribunal h, străduiește-te pe drum să scapi de el, ca nu cumva să te târască în fața judecătorului, iar judecătorul să te predea executorului și executorul să te arunce în închisoare. 59 Îți spun, nu vei ieși de acolo până ce nu vei fi plătit și ultimul bănuț" i.

   

  Note de subsol


  a Legea lui Moise le permitea evreilor să mănânce carne de vrabie. Ea constituia o mâncare ieftină şi obişnuită pentru oamenii săraci din Palestina în timpul lui Isus.
  b Lit.: assarion. Este o monedă romană de bronz valorând 1/16 dintr-un dinar.
  c Câteva manuscrise omit v. 21 pe când altele adaugă, probabil influenţate de Lc 8,8 şi Mt 11,15: după ce a spus acestea a strigat: cine are urechi de auzit, să asculte!
  d Lit.: să adauge un cot. "Cotul" este o unitate de măsură pentru lungime (45 cm), dar în limba greacă se foloseşte şi pentru aprecierea unei perioade de timp (Ps 39,6).
  e Lit.: fie că va veni la a doua, fie la a treia strajă. Este o referinţă la obiceiul roman de a împărţi noaptea (de la 6 seara până la 6 dimineaţa) în patru perioade egale (6-9; 9-12; 12-3; 3-6), când erau schimbaţi soldaţii pentru pază.
  f Unele manuscrise adaugă: ar veghea.
  g Lit.: îl va tăia în două.
  h Lit.: la magistrat.
  i Lit.: lepton; este o monedă greacă, valorând 1/128 dintr-un dinar.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro