1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 4

  1. Plin de Duhul Sfânt, Isus s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duh în pustiu
  1. timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavol. Nu a mâncat în zilele acelea și, când ele s-au sfârșit, i-a fost foame.
  1. Atunci diavolul i-a zis: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune acestei pietre să devină pâine".
  1. Însă Isus i-a răspuns: "Este scris: Nu numai cu pâine va trăi omul".
  1. Ducându-l mai sus, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii
  1. și i-a spus: "Îți voi da toată puterea și măreția lor, pentru că mie mi-a fost dată și o dau cui vreau.
  1. Deci, dacă tu te vei închina înaintea mea, a ta va fi toată".
  1. Și, răspunzând, Isus i-a spus: "Este scris: Pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora și numai lui îi vei sluji".
  1. L-a dus apoi în Ierusalim și l-a așezat pe coama templului și i-a spus: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici,
  1. căci este scris: Le va porunci îngerilor săi în privința ta ca să te păzească
  1. și: Te vor ține pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră".
  1. Însă Isus, răspunzându-i, i-a zis: "S-a spus: Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău".
  1. Și, după ce a terminat toată ispitirea, diavolul s-a îndepărtat de la el pentru un anumit timp.

Ispitirea lui Isus
(Mt 4,1-11; Mc 1,12-13)

Capitolul 4

1 Plin de Duhul Sfânt, Isus s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duh în pustiu 2 timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavol. Nu a mâncat în zilele acelea și, când ele s-au sfârșit, i-a fost foame. 3 Atunci diavolul i-a zis: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune acestei pietre să devină pâine". 4 Însă Isus i-a răspuns: "Este scris: Nu numai cu pâine a va trăi omul".
     5 Ducându-l mai sus, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii 6 și i-a spus: "Îți voi da toată puterea și măreția lor, pentru că mie mi-a fost dată și o dau cui vreau. 7 Deci, dacă tu te vei închina înaintea mea, a ta va fi toată". 8 Și, răspunzând, Isus i-a spus: "Este scris:
    Pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora
    și
numai lui îi vei sluji".
9 L-a dus apoi în Ierusalim și l-a așezat pe coama templului b și i-a spus: "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, 10 căci este scris:
    Le va porunci îngerilor săi în privința ta
    ca să te păzească

11    și: Te vor ține pe mâini
    ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră
".
12 Însă Isus, răspunzându-i, i-a zis: "S-a spus: Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău". 13 Și, după ce a terminat toată ispitirea, diavolul s-a îndepărtat de la el pentru un anumit timp.

 

Note de subsol


a Unele manuscrise vechi adaugă şi ultima parte a versetului din Dt 8,3: ci şi cu tot cuvântul lui Dumnezeu (şi Mt 4,4).
b Este greu de identificat poziţia exactă a locului celui mai înalt al templului. Tradiţia creştină a identificat acest loc cu colţul de sud-est al templului, înspre valea Cedron.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro