1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 7

  1. Îndată după aceea s-a dus într-o cetate numită Nain. Mergeau împreună cu el discipolii şi o mare mulţime.
  1. Când s-a apropiat de poarta cetăţii, iată că era dus la mormânt un mort, singurul fiu al mamei sale, şi aceasta era văduvă; şi multă lume din cetate era cu ea.
  1. Când a văzut-o, Domnului i s-a făcut milă de ea şi i-a zis: "Nu plânge!"
  1. Apropiindu-se, a atins sicriul, iar cei care-l duceau s-au oprit. Şi a spus: "Tinere, îţi zic, scoală-te!"
  1. Mortul s-a ridicat şi a început să vorbească, iar el l-a dat mamei sale.
  1. Pe toţi i-a cuprins teama şi-l preamăreau pe Dumnezeu, zicând: "Un mare profet s-a ridicat printre noi" şi "Dumnezeu a vizitat poporul său".
  1. Vestea aceasta despre el s-a răspândit în toată Iudeea şi în toată regiunea dimprejur.

Vindecarea servitorului centurionului
(Mt 8,5-13; In 4,43-54)

Capitolul 7Învierea fiului văduvei din Nain

    11 Îndată după aceea s-a dus într-o cetate numită Nain d. Mergeau împreună cu el discipolii şi o mare mulţime. 12 Când s-a apropiat de poarta cetăţii, iată că era dus la mormânt un mort, singurul fiu al mamei sale, şi aceasta era văduvă; şi multă lume din cetate era cu ea. 13 Când a văzut-o, Domnului i s-a făcut milă de ea şi i-a zis: "Nu plânge!" 14 Apropiindu-se, a atins sicriul e, iar cei care-l duceau s-au oprit. Şi a spus: "Tinere, îţi zic, scoală-te!" 15 Mortul s-a ridicat şi a început să vorbească, iar el l-a dat mamei sale. 16 Pe toţi i-a cuprins teama şi-l preamăreau pe Dumnezeu, zicând: "Un mare profet s-a ridicat printre noi" şi "Dumnezeu a vizitat poporul său". 17 Vestea aceasta despre el s-a răspândit în toată Iudeea şi în toată regiunea dimprejur.

 

Note de subsol


d În ebraică, Naym înseamnă "plăcut". Este menţionată numai aici în Biblie; este o localitate situată la 9 km sud-est de Nazaret, pe locul actualului Nain. Numai Vg şi NVg au preluat pronunţia ebraică, Naim. Traducerile actuale transcriu cuvântul din greacă: Nain.
e Termenul grec soros înseamnă vas pentru păstrarea rămăşiţelor pământeşti ale unui mort, deseori din piatră, sub formă de urnă sau osuar. În Palestina, nu se cunoştea în acea vreme un astfel de vas. Probabil Luca se exprimă astfel pentru a se face înţeles de creştinii proveniţi din lumea greco-romană, cărora le scrie.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro