1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evanghelia după Sfântul Luca

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 7

  1. Unul dintre farisei l-a invitat să mănânce la el. A intrat în casa fariseului și s-a așezat la masă.
  1. Și iată, era în cetate o femeie păcătoasă. Aflând că el era în casa fariseului, a adus un vas din alabastru plin cu miresme.
  1. Plângând, stătea în spate, la picioarele lui. A început să-i ude picioarele cu lacrimi, le ștergea cu părul capului ei, îi săruta picioarele și le ungea cu miresme.
  1. Văzând aceasta, fariseul care îl chemase își spunea în sine: "Dacă acesta ar fi fost profet, ar fi știut cine și ce fel de femeie este aceasta care îl atinge, căci este o păcătoasă".
  1. Răspunzând, Isus i-a zis: "Simon, am să-ți spun ceva". Iar el a zis: "Spune, Învățătorule!"
  1. "Un creditor avea doi debitori. Unul îi datora cinci sute de dinari, iar celălalt cincizeci.
  1. Deoarece nu-i puteau restitui, i-a iertat pe amândoi. Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult?"
  1. Simon i-a răspuns: "Cred că cel căruia i s-a iertat mai mult". El i-a zis: "Ai judecat corect".
  1. Atunci, întorcându-se către femeie, i-a spus lui Simon: "Vezi femeia aceasta? Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai turnat apă pe picioare; ea, însă, mi-a udat picioarele cu lacrimi și mi le-a șters cu părul ei.
  1. Sărut nu mi-ai dat; ea, însă, de când a intrat, nu a încetat să-mi sărute picioarele.
  1. Tu nu mi-ai uns capul cu untdelemn, ea însă mi-a uns picioarele cu miresme.
  1. De aceea îți spun: i s-au iertat păcatele ei cele multe, pentru că a iubit mult; însă cui i se iartă puțin, iubește puțin".
  1. Apoi a spus către ea: "Păcatele ți-au fost iertate".
  1. Cei care erau cu el la masă au început să spună: "Cine este acesta care iartă și păcatele?"
  1. Însă el a zis femeii: "Credința ta te-a mântuit; mergi în pace!"

Vindecarea servitorului centurionului
(Mt 8,5-13; In 4,43-54)

Capitolul 7Iertarea femeii păcătoase

    36 Unul dintre farisei l-a invitat să mănânce la el g. A intrat în casa fariseului și s-a așezat la masă h. 37 Și iată, era în cetate o femeie păcătoasă. Aflând că el era în casa fariseului, a adus un vas din alabastru plin cu miresme. 38 Plângând, stătea în spate, la picioarele lui. A început să-i ude picioarele cu lacrimi, le ștergea cu părul capului ei, îi săruta picioarele și le ungea cu miresme.
     39 Văzând aceasta, fariseul care îl chemase își spunea în sine: "Dacă acesta ar fi fost profet, ar fi știut cine și ce fel de femeie este aceasta care îl atinge, căci este o păcătoasă" i. 40 Răspunzând, Isus i-a zis: "Simon, am să-ți spun ceva". Iar el a zis: "Spune, Învățătorule!" 41 "Un creditor avea doi debitori. Unul îi datora cinci sute de dinari j, iar celălalt cincizeci. 42 Deoarece nu-i puteau restitui, i-a iertat pe amândoi. Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult?" 43 Simon i-a răspuns: "Cred că cel căruia i s-a iertat mai mult". El i-a zis: "Ai judecat corect".
     44 Atunci, întorcându-se către femeie, i-a spus lui Simon: "Vezi femeia aceasta? Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai turnat apă pe picioare k; ea, însă, mi-a udat picioarele cu lacrimi și mi le-a șters cu părul ei. 45 Sărut nu mi-ai dat l; ea, însă, de când a intrat m, nu a încetat să-mi sărute picioarele. 46 Tu nu mi-ai uns capul cu untdelemn, ea însă mi-a uns picioarele cu miresme. 47 De aceea îți spun: i s-au iertat păcatele ei cele multe, pentru că a iubit mult; însă cui i se iartă puțin, iubește puțin". 48 Apoi a spus către ea: "Păcatele ți-au fost iertate". 49 Cei care erau cu el la masă au început să spună: "Cine este acesta care iartă și păcatele?" 50 Însă el a zis femeii: "Credința ta te-a mântuit; mergi în pace!"

 

Note de subsol


g Luca este singurul dintre evanghelişti care ne prezintă şi "farisei favorabili" lui Isus, care-l invită la masă (11,37; 14,1) şi care-l previn de ameninţarea lui Irod (13,31).
h Lit.: s-a culcat pe un triclinium, poziţie în care se servea masa la solemnităţi în lumea greco-romană. La aceste mese erau invitaţi numai bărbaţi. Locul din partea opusă intrării în sală era rezervat pentru oaspetele de onoare.
i Faptul că o păcătoasă publică a putut intra în casa fariseului se explică prin obiceiul care le permitea celor neinvitaţi să ia parte la un banchet, ca spectatori (Lc 14,1-2; Mc 2,16), şi puteau participa direct la discuţii, fiind favorizaţi de arhitectura sălilor de mese.
j Un dinar este plata unei zile de muncă.
k Spălarea picioarelor era un semn de ospitalitate faţă de cei invitaţi într-o casă şi era făcută de un slujitor sau de soţia gazdei, în timp ce oaspetele se aşeza la masă pe triclinium.
l Sărutul este asociat cu salutul şi face parte din ceremonialul întâlnirii persoanelor de vază sau a celor apropiate, în special după o absenţă îndelungată.
m Multe manuscrise şi unele traduceri moderne folosesc persoana I: de când am intrat şi se referă la Isus, dar, pentru claritatea textului, am preferat varianta TOB şi Vetus latina, deoarece pare puţin probabil ca femeia să fi venit mai înainte, sau o dată cu Isus (vezi v. 36-37).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro