1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

  1. A venit în casă şi mulţimea s-a adunat din nou, încât nu mai puteau nici să mănânce pâine.
  1. Când au auzit ai săi, au venit să pună mâna pe el, căci spuneau că şi-a ieşit din fire.
  1. Iar cărturarii care coborâseră din Ierusalim spuneau: "Este posedat de Beelzebul!" şi: "Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli".
  1. Dar el, chemându-i, le-a vorbit în parabole: "Cum poate Satana să-l alunge pe Satana?
  1. Dacă o împărăţie este dezbinată în sine, împărăţia aceea nu poate dăinui,
  1. iar dacă o casă este dezbinată în sine, casa aceea nu va putea dăinui.
  1. Deci, dacă Satana se ridică împotriva lui însuşi şi este dezbinat, nu poate să se menţină, ci s-a terminat cu el.
  1. Nimeni nu poate să intre în casa unui om puternic şi să-i jefuiască avuţia dacă, mai întâi, nu-l leagă pe cel puternic; atunci îi va jefui casa.
  1. Adevăr vă spun că toate le vor fi iertate fiilor oamenilor: păcatele şi blasfemiile, oricâte ar fi zis,
  1. dar, dacă cineva ar zice blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va avea iertare niciodată, ci va fi vinovat de un păcat veşnic".
  1. Pentru că spuneau: "Este posedat de un duh necurat!"
  1. Au venit mama şi fraţii lui şi, stând afară, au trimis la el ca să-l cheme.
  1. Mulţimea era aşezată în jurul lui şi i-au spus: "Iată, mama ta şi fraţii tăi te caută afară".
  1. Iar el le-a răspuns: "Cine este mama mea şi cine sunt fraţii mei?"
  1. Şi, rotindu-şi privirea peste cei aşezaţi în jurul lui, a spus: "Iată mama mea şi fraţii mei!
  1. Oricine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate şi soră şi mamă".

Vindecarea omului cu mâna paralizată
(Mt 12,9-14; Lc 6,6-11)

Capitolul 3Isus şi Beelzebul
(Mt 12,22-32; Lc 11,14-23)
    20 A venit în casă şi mulţimea s-a adunat din nou, încât nu mai puteau nici să mănânce pâine. 21 Când au auzit ai săi, au venit să pună mâna pe el, căci spuneau că şi-a ieşit din fire. 22 Iar cărturarii care coborâseră din Ierusalim spuneau: "Este posedat de Beelzebul!" şi: "Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli". 23 Dar el, chemându-i, le-a vorbit în parabole: "Cum poate Satana să-l alunge pe Satana? 24 Dacă o împărăţie este dezbinată în sine, împărăţia aceea nu poate dăinui, 25 iar dacă o casă este dezbinată în sine, casa aceea nu va putea dăinui. 26 Deci, dacă Satana se ridică împotriva lui însuşi şi este dezbinat, nu poate să se menţină, ci s-a terminat cu el.
     27 Nimeni nu poate să intre în casa unui om puternic şi să-i jefuiască avuţia dacă, mai întâi, nu-l leagă pe cel puternic; atunci îi va jefui casa.
     28 Adevăr vă spun că toate le vor fi iertate fiilor oamenilor: păcatele şi blasfemiile, oricâte ar fi zis, 29 dar, dacă cineva ar zice blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va avea iertare niciodată, ci va fi vinovat de un păcat veşnic". 30 Pentru că spuneau: "Este posedat de un duh necurat!"

Mama şi fraţii lui Isus
(Mt 12,46-50; Lc 8,19-21)
    31 Au venit mama şi fraţii lui şi, stând afară, au trimis la el ca să-l cheme. 32 Mulţimea era aşezată în jurul lui şi i-au spus: "Iată, mama ta şi fraţii tăi d te caută afară". 33 Iar el le-a răspuns: "Cine este mama mea şi cine sunt e fraţii mei?" 34 Şi, rotindu-şi privirea peste cei aşezaţi în jurul lui, a spus: "Iată mama mea şi fraţii mei! 35 Oricine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate şi soră şi mamă".

 

Note de subsol


d Vezi n. Mt 12,46. Unele manuscrise adaugă: şi surorile tale, probabil pentru a se armoniza cu v. 35.
e Lit.: Cine este mama mea şi fraţii mei?
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro