1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

  1. A venit în casă și mulțimea s-a adunat din nou, încât nu mai puteau nici să mănânce pâine.
  1. Când au auzit ai săi, au venit să pună mâna pe el, căci spuneau că și-a ieșit din fire.
  1. Iar cărturarii care coborâseră din Ierusalim spuneau: "Este posedat de Beelzebul!" și: "Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli".
  1. Dar el, chemându-i, le-a vorbit în parabole: "Cum poate Satana să-l alunge pe Satana?
  1. Dacă o împărăție este dezbinată în sine, împărăția aceea nu poate dăinui,
  1. iar dacă o casă este dezbinată în sine, casa aceea nu va putea dăinui.
  1. Deci, dacă Satana se ridică împotriva lui însuși și este dezbinat, nu poate să se mențină, ci s-a terminat cu el.
  1. Nimeni nu poate să intre în casa unui om puternic și să-i jefuiască avuția dacă, mai întâi, nu-l leagă pe cel puternic; atunci îi va jefui casa.
  1. Adevăr vă spun că toate le vor fi iertate fiilor oamenilor: păcatele și blasfemiile, oricâte ar fi zis,
  1. dar, dacă cineva ar zice blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va avea iertare niciodată, ci va fi vinovat de un păcat veșnic".
  1. Pentru că spuneau: "Este posedat de un duh necurat!"
  1. Au venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis la el ca să-l cheme.
  1. Mulțimea era așezată în jurul lui și i-au spus: "Iată, mama ta și frații tăi te caută afară".
  1. Iar el le-a răspuns: "Cine este mama mea și cine sunt frații mei?"
  1. Și, rotindu-și privirea peste cei așezați în jurul lui, a spus: "Iată mama mea și frații mei!
  1. Oricine face voința lui Dumnezeu, acela îmi este frate și soră și mamă".

Vindecarea omului cu mâna paralizată
(Mt 12,9-14; Lc 6,6-11)

Capitolul 3Isus și Beelzebul
(Mt 12,22-32; Lc 11,14-23)
    20 A venit în casă și mulțimea s-a adunat din nou, încât nu mai puteau nici să mănânce pâine. 21 Când au auzit ai săi, au venit să pună mâna pe el, căci spuneau că și-a ieșit din fire. 22 Iar cărturarii care coborâseră din Ierusalim spuneau: "Este posedat de Beelzebul!" și: "Cu ajutorul căpeteniei diavolilor îi scoate pe diavoli". 23 Dar el, chemându-i, le-a vorbit în parabole: "Cum poate Satana să-l alunge pe Satana? 24 Dacă o împărăție este dezbinată în sine, împărăția aceea nu poate dăinui, 25 iar dacă o casă este dezbinată în sine, casa aceea nu va putea dăinui. 26 Deci, dacă Satana se ridică împotriva lui însuși și este dezbinat, nu poate să se mențină, ci s-a terminat cu el.
     27 Nimeni nu poate să intre în casa unui om puternic și să-i jefuiască avuția dacă, mai întâi, nu-l leagă pe cel puternic; atunci îi va jefui casa.
     28 Adevăr vă spun că toate le vor fi iertate fiilor oamenilor: păcatele și blasfemiile, oricâte ar fi zis, 29 dar, dacă cineva ar zice blasfemii împotriva Duhului Sfânt, nu va avea iertare niciodată, ci va fi vinovat de un păcat veșnic". 30 Pentru că spuneau: "Este posedat de un duh necurat!"

Mama și frații lui Isus
(Mt 12,46-50; Lc 8,19-21)
    31 Au venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis la el ca să-l cheme. 32 Mulțimea era așezată în jurul lui și i-au spus: "Iată, mama ta și frații tăi d te caută afară". 33 Iar el le-a răspuns: "Cine este mama mea și cine sunt e frații mei?" 34 Și, rotindu-și privirea peste cei așezați în jurul lui, a spus: "Iată mama mea și frații mei! 35 Oricine face voința lui Dumnezeu, acela îmi este frate și soră și mamă".

 

Note de subsol


d Vezi n. Mt 12,46. Unele manuscrise adaugă: şi surorile tale, probabil pentru a se armoniza cu v. 35.
e Lit.: Cine este mama mea şi fraţii mei?
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro