1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 6

  1. Apoi a ieșit de acolo și a venit în locul lui natal, iar discipolii îl urmau.
  2. Fiind sâmbătă, a început să învețe în sinagogă și mulți dintre cei care îl ascultau se mirau, spunând: "De unde are el toate acestea? Și ce este această înțelepciune care i s-a dat și aceste fapte minunate care se fac prin mâinile lui?
  3. Nu este oare acesta lemnarul, fiul Mariei, fratele lui Iacob, al lui Ioses, al lui Iuda și Simon? Și surorile lui nu sunt oare aici, la noi?" Și erau scandalizați de el.
  4. Dar Isus le-a zis: "Un profet nu este disprețuit decât în patria lui, printre rudele sale și în casa lui".
  5. Și nu a putut face acolo nici o minune, decât doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat.
  6. Și se mira de necredința lor. Misiunea apostolilor (Mt 10,1.5-15; Lc 9,1-6) Apoi, cutreiera satele din jur învățând.
  7. I-a chemat pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi și le-a dat putere asupra duhurilor necurate.
  8. Le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât un toiag: nici pâine, nici desagă, nici bani la brâu,
  9. dar încălțați cu sandale și: "să nu purtați două tunici".
  10. Apoi le-a spus: "Dacă intrați într-o casă, rămâneți acolo până când veți pleca din locul acela,
  11. iar dacă nu veți fi primiți în vreun loc și nu vă vor asculta, plecând de acolo, scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor.
  12. Ei au plecat și au predicat ca [oamenii] să se convertească.
  13. Și alungau mulți diavoli, ungeau cu untdelemn mulți bolnavi și-i vindecau.
  14. Regele Irod a auzit de el, căci numele lui devenise cunoscut și se spunea: "Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea puterea minunilor lucrează în el".
  15. Alții, însă, spuneau: "Este Ilie", iar alții spuneau: "Este un profet ca unul dintre profeți".
  16. Auzind, Irod a zis: "Ioan, pe care eu l-am decapitat, acesta a înviat".
  17. Căci însuși Irod trimisese ca să-l prindă pe Ioan și să-l lege în închisoare din cauza Irodiadei, soția fratelui său, Filip, pe care o luase de soție.
  18. Pentru că Ioan îi spusese lui Irod: "Nu-ți este permis s-o iei pe soția fratelui tău".
  19. Iar Irodiada îl ura și voia să-l omoare, dar nu putea,
  20. pentru că Irod se temea de Ioan, știindu-l om drept și sfânt, și îl ocrotea. Când îl asculta era foarte stingherit, dar îl asculta cu plăcere.
  21. A venit însă o zi potrivită când Irod, cu ocazia aniversării zilei sale de naștere, a dat un banchet pentru demnitarii săi, pentru ofițeri și cei mai de vază din Galileea.
  22. Intrând, fiica Irodiadei a dansat și a plăcut lui Irod și celor care erau cu el la masă. Atunci, regele i-a zis fetei: "Cere-mi orice vrei și îți voi da".
  23. Și i-a jurat: "Orice îmi vei cere, îți voi da, până la jumătate din regatul meu".
  24. Atunci ea a ieșit și a spus mamei sale: "Ce să cer?" Aceasta i-a zis: "Capul lui Ioan Botezătorul".
  25. Și, îndată, intrând în mare grabă la rege, i-a cerut: "Vreau să-mi dai imediat pe tavă capul lui Ioan Botezătorul".
  26. Regele s-a întristat foarte mult. Dar, din cauza jurământului și a comesenilor, nu a voit s-o refuze.
  27. Regele a trimis un soldat din gardă și i-a poruncit să-i aducă îndată capul lui Ioan. Acela s-a dus, l-a decapitat în închisoare
  28. și a adus capul pe tavă, l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale.
  29. Când au auzit discipolii lui, au venit, i-au luat trupul și l-au pus în mormânt.
  30. Apostolii s-au adunat la Isus și i-au povestit toate câte au făcut și ce au învățat.
  31. Atunci el le-a spus: "Veniți voi singuri, într-un loc retras, și odihniți-vă puțin"; pentru că mulți veneau și plecau și nu aveau timp nici măcar să mănânce.
  32. Au plecat cu o barcă spre un loc retras, ei singuri.
  33. Mulți i-au văzut plecând și și-au dat seama. Au alergat, deci, pe jos, din toate cetățile, și au ajuns înaintea lor acolo.
  34. Coborând, [Isus] a văzut o mare mulțime și i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca oile care nu au păstor și a început să-i învețe multe.
  35. Se făcea târziu de acum. Discipolii lui s-au apropiat și i-au spus: "Locul este izolat și s-a făcut deja târziu;
  36. dă-le drumul, ca, mergând prin cătunele și satele din jur, să-și cumpere ceva ca să mănânce".
  37. Dar el le-a răspuns: "Dați-le voi să mănânce". Ei i-au zis: "Atunci, să mergem noi să cumpărăm pâine de două sute de dinari și să le dăm să mănânce?"
  38. Iar el le-a zis: "Câte pâini aveți? Mergeți și vedeți!" După ce s-au interesat i-au spus: "Cinci, și doi pești".
  39. Atunci le-a poruncit să se așeze toți grupuri-grupuri, pe iarba verde.
  40. Și s-au așezat în grupuri de câte o sută și de câte cincizeci.
  41. Luând cele cinci pâini și cei doi pești, ridicându-și ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat discipolilor ca să le pună în fața lor; și a împărțit cei doi pești la toți.
  42. Au mâncat toți și s-au săturat.
  43. Iar ei au strâns douăsprezece coșuri pline de bucăți și resturi de pește.
  44. Cei care au mâncat din pâini erau cinci mii de bărbați.
  45. Îndată i-a zorit pe discipolii săi să urce în barcă și să meargă înaintea lui spre ținutul dinspre Betsaida până ce va fi dat drumul mulțimii.
  46. După ce s-a despărțit de ei, a plecat pe munte ca să se roage.
  47. Când s-a făcut seară, barca era în mijlocul mării, iar el, singur pe uscat.
  48. Văzându-i cum se chinuiau să vâslească, deoarece vântul le era împotrivă, pe la straja a patra din noapte, a venit la ei umblând pe mare. Și voia să treacă pe lângă ei.
  49. Iar când l-au văzut umblând pe mare, au crezut că este o fantasmă și au început să strige,
  50. căci toți l-au văzut și erau îngroziți. El, însă, a vorbit îndată cu ei și le-a spus: "Curaj! Eu sunt, nu vă temeți!"
  51. Apoi, s-a urcat la ei în barcă și vântul a încetat, iar ei erau peste măsură de uluiți în sine,
  52. căci nu înțeleseseră nimic cu privire la pâini, ci inima lor era împietrită.
  53. După ce au trecut dincolo, au atins uscatul la Genezaret și au tras la țărm.
  54. Când au coborât din barcă, recunoscându-l îndată,
  55. unii au alergat în toată regiunea aceea și au început să-i aducă pe tărgi pe cei bolnavi, oriunde auzeau că se află el.
  56. Și, oriunde intra, în sate, în cetăți sau cătune, îi puneau pe cei suferinzi în piețe și-i cereau voie să-i atingă chiar și numai poala hainei. Și toți cei care se atingeau de el se vindecau.

  Isus la Nazaret
  (Mt 13,53-58; Lc 4,16-30)

  Capitolul 6

  1 Apoi a ieșit de acolo și a venit în locul lui natal, iar discipolii îl urmau. 2 Fiind sâmbătă, a început să învețe în sinagogă și mulți dintre cei care îl ascultau se mirau, spunând: "De unde are el toate acestea? Și ce este această înțelepciune care i s-a dat și aceste fapte minunate care se fac prin mâinile lui? 3 Nu este oare acesta lemnarul, fiul Mariei, fratele lui Iacob, al lui Ioses, al lui Iuda și Simon? Și surorile lui nu sunt oare aici, la noi?" Și erau scandalizați de el. 4 Dar Isus le-a zis: "Un profet nu este disprețuit decât în patria lui, printre rudele sale și în casa lui". 5 Și nu a putut face acolo nici o minune, decât doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. 6 Și se mira de necredința lor.

  Misiunea apostolilor
  (Mt 10,1.5-15; Lc 9,1-6)
      Apoi, cutreiera satele din jur învățând. 7
  I-a chemat pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi și le-a dat putere asupra duhurilor necurate. 8 Le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât un toiag: nici pâine, nici desagă, nici bani la brâu, 9 dar încălțați cu sandale și: "să nu purtați două tunici" a. 10 Apoi le-a spus: "Dacă intrați într-o casă, rămâneți acolo până când veți pleca din locul acela, 11 iar dacă nu veți fi primiți b în vreun loc și nu vă vor asculta, plecând de acolo, scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor.
       12 Ei au plecat și au predicat ca [oamenii] să se convertească. 13 Și alungau mulți diavoli, ungeau cu untdelemn mulți bolnavi și-i vindecau.

  Moartea lui Ioan Botezătorul
  (Mt 14,1-12; Lc 9,7-9)
      14 Regele Irod a auzit de el, căci numele lui devenise cunoscut și se spunea: "Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea puterea minunilor lucrează în el". 15 Alții, însă, spuneau: "Este Ilie", iar alții spuneau: "Este un profet ca unul dintre profeți". 16 Auzind, Irod a zis: "Ioan, pe care eu l-am decapitat, acesta a înviat". 17 Căci însuși Irod trimisese ca să-l prindă pe Ioan și să-l lege în închisoare din cauza Irodiadei, soția fratelui său, Filip, pe care o luase de soție. 18 Pentru că Ioan îi spusese lui Irod: "Nu-ți este permis s-o iei pe soția fratelui tău". 19 Iar Irodiada îl ura și voia să-l omoare, dar nu putea, 20 pentru că Irod se temea de Ioan, știindu-l om drept și sfânt, și îl ocrotea. Când îl asculta era foarte stingherit c, dar îl asculta cu plăcere.
       21 A venit însă o zi potrivită când Irod, cu ocazia aniversării zilei sale de naștere, a dat un banchet pentru demnitarii săi, pentru ofițeri și cei mai de vază din Galileea. 22 Intrând, fiica Irodiadei a dansat și a plăcut lui Irod și celor care erau cu el la masă. Atunci, regele i-a zis fetei: "Cere-mi orice vrei și îți voi da". 23 Și i-a jurat: "Orice îmi vei cere, îți voi da, până la jumătate din regatul meu". 24 Atunci ea a ieșit și a spus mamei sale: "Ce să cer?" Aceasta i-a zis: "Capul lui Ioan Botezătorul". 25 Și, îndată, intrând în mare grabă la rege, i-a cerut: "Vreau să-mi dai imediat pe tavă capul lui Ioan Botezătorul". 26 Regele s-a întristat foarte mult. Dar, din cauza jurământului și a comesenilor, nu a voit s-o refuze. 27 Regele a trimis un soldat din gardă și i-a poruncit să-i aducă îndată capul lui Ioan. Acela s-a dus, l-a decapitat în închisoare 28 și a adus capul pe tavă, l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. 29 Când au auzit discipolii lui, au venit, i-au luat trupul și l-au pus în mormânt.

  Înmulțirea pâinilor
  (Mt 14,13-21; Lc 9,10-17; In 6,1-13)
      30 Apostolii s-au adunat la Isus și i-au povestit toate câte au făcut și ce au învățat. 31 Atunci el le-a spus: "Veniți voi singuri, într-un loc retras, și odihniți-vă puțin"; pentru că mulți veneau și plecau și nu aveau timp nici măcar să mănânce. 32 Au plecat cu o barcă spre un loc retras, ei singuri.
       33 Mulți i-au văzut plecând și și-au dat seama. Au alergat, deci, pe jos, din toate cetățile, și au ajuns înaintea lor acolo. 34 Coborând, [Isus] a văzut o mare mulțime și i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca oile care nu au păstor și a început să-i învețe multe. 35 Se făcea târziu de acum. Discipolii lui s-au apropiat și i-au spus: "Locul este izolat și s-a făcut deja târziu; 36 dă-le drumul, ca, mergând prin cătunele și satele din jur, să-și cumpere ceva ca să mănânce". 37 Dar el le-a răspuns: "Dați-le voi să mănânce". Ei i-au zis: "Atunci, să mergem noi să cumpărăm pâine de două sute de dinari și să le dăm să mănânce?" 38 Iar el le-a zis: "Câte pâini aveți? Mergeți și vedeți!" După ce s-au interesat i-au spus: "Cinci, și doi pești". 39 Atunci le-a poruncit să se așeze toți grupuri-grupuri, pe iarba verde. 40 Și s-au așezat în grupuri de câte o sută și de câte cincizeci. 41 Luând cele cinci pâini și cei doi pești, ridicându-și ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat discipolilor ca să le pună în fața lor; și a împărțit cei doi pești la toți. 42 Au mâncat toți și s-au săturat. 43 Iar ei au strâns douăsprezece coșuri pline de bucăți și resturi de pește. 44 Cei care au mâncat din pâini erau cinci mii de bărbați.

  Isus umblă pe apă
  (Mt 14,22-33; In 6,16-21)
      45 Îndată i-a zorit pe discipolii săi să urce în barcă și să meargă înaintea lui spre ținutul dinspre Betsaida până ce va fi dat drumul mulțimii. 46 După ce s-a despărțit de ei, a plecat pe munte ca să se roage. 47 Când s-a făcut seară, barca era în mijlocul mării, iar el, singur pe uscat. 48 Văzându-i cum se chinuiau să vâslească, deoarece vântul le era împotrivă, pe la straja a patra din noapte, a venit la ei umblând pe mare. Și voia să treacă pe lângă ei. 49 Iar când l-au văzut umblând pe mare, au crezut că este o fantasmă și au început să strige, 50 căci toți l-au văzut și erau îngroziți. El, însă, a vorbit îndată cu ei și le-a spus: "Curaj! Eu sunt, nu vă temeți!" 51 Apoi, s-a urcat la ei în barcă și vântul a încetat, iar ei erau peste măsură de uluiți în sine, 52 căci nu înțeleseseră nimic cu privire la pâini, ci inima lor era împietrită.

  Vindecări la Genezaret
  (Mt 14,34-36)
      53 După ce au trecut dincolo, au atins uscatul la Genezaret d și au tras la țărm. 54 Când au coborât din barcă, recunoscându-l îndată, 55 unii au alergat în toată regiunea aceea și au început să-i aducă pe tărgi pe cei bolnavi, oriunde auzeau că se află el. 56 Și, oriunde intra, în sate, în cetăți sau cătune, îi puneau pe cei suferinzi în piețe și-i cereau voie să-i atingă chiar și numai poala hainei. Și toți cei care se atingeau de el se vindecau.

   

  Note de subsol


  a În textul original grec se păstrează vorbirea directă. Porunca lui Isus scoate în evidenţă că misiunea apostolilor este urgentă (sunt permise sandalele şi se interzice a doua tunică pentru a se putea deplasa mai uşor) şi are un caracter sacru (în Talmud se interzice intrarea în templu cu toiag, sandale şi desagă, locul fiind sfânt).
  b Lit.: dacă un loc nu vă primeşte.
  c Multe manuscrise în loc de: era foarte stingherit au: făcea multe.
  d Este o câmpie de vreo 6 km lungime şi 4 km lăţime, între Magdala, la sud, şi Tabga, la nord, pe coasta de vest a lacului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro