1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 5

  1. Au venit pe țărmul celălalt al mării, în ținutul gherasenilor.
  2. După ce a coborât din barcă, l-a întâmpinat îndată, din morminte, un om cu duh necurat
  3. care își avea locuința în morminte și nimeni nu-l putea lega nici măcar cu lanțuri.
  4. Pentru că fusese legat de multe ori cu lanțuri și cătușe, dar cătușele au fost sfărâmate și lanțurile rupte de el și nimeni nu-l putea îmblânzi.
  5. În fiecare noapte și zi, prin morminte și-n munți, striga și se lovea cu pietre.
  6. Văzându-l pe Isus de departe, a alergat, s-a prosternat înaintea lui
  7. și a strigat cu glas puternic: "Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului Preaînalt? Te conjur pe Dumnezeu, nu mă chinui!"
  8. Pentru că îi spusese: "Duh necurat, ieși din om!"
  9. Și l-a întrebat: "Care îți este numele?" El i-a spus: "Numele meu este «Legiune», căci suntem mulți".
  10. Apoi îl rugau insistent să nu-i alunge din ținut.
  11. Era acolo o turmă mare de porci care pășteau
  12. și l-au rugat: "Trimite-ne la porci ca să intrăm în ei".
  13. Și le-a permis. După ce au ieșit, duhurile necurate au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe coasta abruptă în mare, în număr de aproape două mii, și s-au înecat în mare.
  14. Paznicii au alergat și au dat de știre în cetate și în sate. Ei au venit să vadă ce s-a întâmplat.
  15. Apoi au venit la Isus și l-au văzut pe cel posedat de diavol șezând îmbrăcat și întreg la minte, el care avusese legiunea, și i-a cuprins frica.
  16. Cei care au văzut le-au povestit cum s-a întâmplat cu cel posedat de diavol și despre porci.
  17. Atunci au început să-l roage să plece din ținuturile lor.
  18. Când se urca în barcă, cel care fusese posedat l-a rugat să-l lase să rămână cu el.
  19. Dar nu i-a permis, ci i-a spus: "Mergi acasă la ai tăi și povestește-le ceea ce a făcut Domnul pentru tine și cum s-a îndurat de tine".
  20. El a plecat și a început să vestească în Decapole ceea ce a făcut Isus pentru el. Și toți se minunau.
  21. După ce Isus a trecut din nou cu barca pe țărmul celălalt, o mare mulțime s-a adunat la el, iar el stătea lângă mare.
  22. Atunci a venit unul dintre conducătorii sinagogii, cu numele de Iair, și, văzându-l, a căzut la picioarele lui
  23. și l-a rugat stăruitor, spunând: "Fetița mea e pe moarte. Vino și pune-ți mâinile peste ea ca să fie vindecată și să trăiască".
  24. A plecat cu el. O mare mulțime îl urma și îl îmbulzea.
  25. Iar o femeie, care avea hemoragie de doisprezece ani
  26. și care suferise multe de la mulți medici și își cheltuise toată averea, dar nu-i folosise la nimic, dimpotrivă, ajunsese mult mai rău,
  27. auzind despre Isus și venind din spate prin mulțime, i-a atins haina;
  28. căci își zicea: "De voi atinge chiar și numai hainele lui, mă voi vindeca".
  29. Îndată, hemoragia ei s-a oprit și a simțit în trup că a fost vindecată de boală.
  30. Isus și-a dat seama îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se către mulțime, a spus: "Cine mi-a atins hainele?"
  31. Dar discipolii i-au zis: "Vezi că mulțimea te îmbulzește și tu spui «Cine m-a atins»?"
  32. Privea de jur împrejur s-o vadă pe cea care făcuse aceasta.
  33. Femeia, cuprinsă de frică și tremurând, știind ce i se întâmplase, a venit și s-a aruncat în fața lui și i-a spus tot adevărul.
  34. Atunci el i-a spus: "Fiică, credința ta te-a mântuit; mergi în pace și fii vindecată de suferința ta!"
  35. Pe când mai vorbea încă, au venit de la conducătorul sinagogii, spunând: "Fiica ta a murit, de ce îl mai deranjezi pe învățătorul?"
  36. Dar Isus, neținând seama de cuvântul spus, i-a zis conducătorului sinagogii: "Nu te teme, crede numai!"
  37. Și nu a permis nimănui să-l urmeze în afară de Petru, Iacob și Ioan, fratele lui Iacob.
  38. Când au venit la casa conducătorului sinagogii, a văzut frământare și pe cei care plângeau și boceau mult.
  39. Intrând, le-a spus: "De ce vă agitați și plângeți? Copila n-a murit, ci doarme".
  40. Dar ei îl luau în râs. Însă el i-a dat pe toți afară, a luat cu sine pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei care erau cu el și a intrat acolo unde era copila.
  41. Atunci, prinzând copila de mână, i-a spus: "Talitha qum!", ceea ce tradus înseamnă: "Fetiță, îți spun scoală-te!"
  42. Fetița s-a ridicat îndată și a început să umble. Ea avea doisprezece ani. Iar ei erau uimiți peste măsură.
  43. El le-a poruncit cu hotărâre ca nimeni să nu afle aceasta și le-a spus să i se dea să mănânce.

  Vindecarea unui posedat de diavol
  din ținutul gherasenilor
  (Mt 8,28-34; Lc 8,26-39)

  Capitolul 5

  1 Au venit pe țărmul celălalt al mării, în ținutul gherasenilor. 2 După ce a coborât din barcă, l-a întâmpinat îndată, din morminte, un om cu duh necurat 3 care își avea locuința în morminte și nimeni nu-l putea lega nici măcar cu lanțuri. 4 Pentru că fusese legat de multe ori cu lanțuri și cătușe, dar cătușele au fost sfărâmate și lanțurile rupte de el și nimeni nu-l putea îmblânzi. 5 În fiecare noapte și zi, prin morminte și-n munți, striga și se lovea cu pietre. 6 Văzându-l pe Isus de departe, a alergat, s-a prosternat înaintea lui 7 și a strigat cu glas puternic: "Ce ai cu mine, Isuse, Fiul Dumnezeului Preaînalt? Te conjur pe Dumnezeu, nu mă chinui!" 8 Pentru că îi spusese: "Duh necurat, ieși din om!" 9 Și l-a întrebat: "Care îți este numele?" El i-a spus: "Numele meu este «Legiune», căci suntem mulți". 10 Apoi îl rugau insistent să nu-i alunge din ținut.
       11 Era acolo o turmă mare de porci care pășteau 12 și l-au rugat: "Trimite-ne la porci ca să intrăm în ei". 13 Și le-a permis. După ce au ieșit, duhurile necurate au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe coasta abruptă în mare, în număr de aproape două mii, și s-au înecat în mare. 14 Paznicii au alergat și au dat de știre în cetate și în sate. Ei au venit să vadă ce s-a întâmplat. 15 Apoi au venit la Isus și l-au văzut pe cel posedat de diavol șezând îmbrăcat și întreg la minte, el care avusese legiunea, și i-a cuprins frica. 16 Cei care au văzut le-au povestit cum s-a întâmplat cu cel posedat de diavol și despre porci. 17 Atunci au început să-l roage să plece din ținuturile lor.
       18 Când se urca în barcă, cel care fusese posedat l-a rugat să-l lase să rămână cu el. 19 Dar nu i-a permis, ci i-a spus: "Mergi acasă la ai tăi și povestește-le ceea ce a făcut Domnul pentru tine și cum s-a îndurat de tine". 20 El a plecat și a început să vestească în Decapole ceea ce a făcut Isus pentru el. Și toți se minunau.

  Vindecarea unei femei și învierea fiicei lui Iair
  (Mt 9,18-26; Lc 8,40-56)
      21 După ce Isus a trecut din nou cu barca pe țărmul celălalt, o mare mulțime s-a adunat la el, iar el stătea lângă mare. 22 Atunci a venit unul dintre conducătorii sinagogii, cu numele de Iair, și, văzându-l, a căzut la picioarele lui 23 și l-a rugat stăruitor, spunând: "Fetița mea e pe moarte. Vino și pune-ți mâinile peste ea ca să fie vindecată și să trăiască". 24 A plecat cu el.
      O mare mulțime îl urma și îl îmbulzea. 25 Iar o femeie, care avea hemoragie de doisprezece ani 26 și care suferise multe de la mulți medici și își cheltuise toată averea, dar nu-i folosise la nimic, dimpotrivă, ajunsese mult mai rău, 27 auzind despre Isus și venind din spate prin mulțime, i-a atins haina; 28 căci își zicea: "De voi atinge chiar și numai hainele lui, mă voi vindeca". 29 Îndată, hemoragia ei s-a oprit a și a simțit în trup că a fost vindecată de boală. 30 Isus și-a dat seama îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se către mulțime, a spus: "Cine mi-a atins hainele?" 31 Dar discipolii i-au zis: "Vezi că mulțimea te îmbulzește și tu spui «Cine m-a atins»?" 32 Privea de jur împrejur s-o vadă pe cea care făcuse aceasta. 33 Femeia, cuprinsă de frică și tremurând, știind ce i se întâmplase, a venit și s-a aruncat în fața lui și i-a spus tot adevărul. 34 Atunci el i-a spus: "Fiică, credința ta te-a mântuit; mergi în pace și fii vindecată de suferința ta!"
       35 Pe când mai vorbea încă, au venit de la conducătorul sinagogii, spunând: "Fiica ta a murit, de ce îl mai deranjezi pe învățătorul?" 36 Dar Isus, neținând seama de cuvântul spus, i-a zis conducătorului sinagogii: "Nu te teme, crede numai!" 37 Și nu a permis nimănui să-l urmeze în afară de Petru, Iacob și Ioan, fratele lui Iacob. 38 Când au venit la casa conducătorului sinagogii, a văzut frământare și pe cei care plângeau și boceau mult. 39 Intrând, le-a spus: "De ce vă agitați și plângeți? Copila n-a murit, ci doarme". 40 Dar ei îl luau în râs. Însă el i-a dat pe toți afară, a luat cu sine pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei care erau cu el și a intrat acolo unde era copila. 41 Atunci, prinzând copila de mână, i-a spus: "Talitha qum!", ceea ce tradus înseamnă: "Fetiță, îți spun scoală-te!" 42 Fetița s-a ridicat îndată și a început să umble. Ea avea doisprezece ani. Iar ei erau uimiți peste măsură. 43 El le-a poruncit cu hotărâre ca nimeni să nu afle aceasta și le-a spus să i se dea să mănânce.

   

  Note de subsol


  a Lit.: izvorul sângelui a secat.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro