1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 15

  1. Dis-de-dimineață, după ce au ținut consiliu, arhiereii, împreună cu bătrânii și cărturarii și tot Sinedriul, legându-l pe Isus, l-au dus și l-au predat lui Pilat.
  2. Pilat l-a întrebat: "Tu ești regele iudeilor?" El i-a răspuns: "Tu zici".
  3. Iar arhiereii îl acuzau de multe lucruri.
  4. Pilat l-a întrebat din nou: "Nu răspunzi nimic? Iată de câte lucruri te acuză!"
  5. Dar Isus n-a mai răspuns nimic, încât Pilat se mira.
  6. Cu ocazia sărbătorilor, le elibera un deținut pe care îl cereau ei.
  7. Pe atunci, era în închisoare unul numit Baraba, împreună cu niște răzvrătiți care în timpul revoltei comiseseră crimă.
  8. Mulțimea a urcat și a început să ceară să le facă așa cum făcea întotdeauna.
  9. Pilat le-a răspuns: "Vreți să vi-l eliberez pe regele iudeilor?"
  10. Căci știa că din invidie îl dăduseră arhiereii pe mâna lui.
  11. Însă arhiereii instigau mulțimea ca să-l elibereze mai degrabă pe Baraba.
  12. Pilat le-a spus din nou: "Atunci ce să fac cu cel pe care îl numiți regele iudeilor?"
  13. Iar ei au strigat iarăși: "Răstignește-l!"
  14. Pilat le-a spus: "Dar ce rău a făcut?" Însă ei strigau mai tare: "Răstignește-l!"
  15. Astfel Pilat, voind să facă pe placul mulțimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a fost biciuit, l-a dat să fie răstignit.
  16. Soldații l-au adus în curte, adică în pretoriu, și au adunat toată cohorta.
  17. L-au îmbrăcat cu o haină de purpură și, împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap.
  18. Apoi au început să-l salute: "Bucură-te, rege al iudeilor!"
  19. Și-l loveau peste cap cu o trestie, îl scuipau și, căzând în genunchi, i se închinau.
  20. Și, după ce și-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură și l-au îmbrăcat cu hainele lui. Apoi l-au dus afară ca să-l răstignească.
  21. Au constrâns un trecător, un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus, ca să ducă crucea lui Isus.
  22. L-au dus la locul numit Golgota, care, tradus, înseamnă locul Craniului.
  23. Și i-au dat vin înmiresmat, dar el nu a luat.
  24. Apoi l-au răstignit și, împărțind hainele lui, au aruncat zarurile pentru ele, care ce să ia.
  25. Era ceasul al treilea când l-au răstignit.
  26. Fusese scrisă inscripția condamnării lui: "Regele Iudeilor".
  27. Împreună cu el au răstignit și doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui.
  28. .
  29. Cei care treceau rosteau blasfemii, clătinând din cap și spunând: "Hei, tu care dărâmi templul și-l construiești în trei zile,
  30. salvează-te pe tine însuți coborând de pe cruce!"
  31. La fel și arhiereii între ei îl luau în râs împreună cu cărturarii și spuneau: "Pe alții i-a salvat, pe sine nu se poate salva.
  32. Cristos, regele Israelului, să coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem!" Îl insultau și cei răstigniți cu el.
  33. Pe la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric pe întreg pământul până la ceasul al nouălea.
  34. La ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas puternic: "Eloí, Eloí, léma sabactáni?" care înseamnă: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?"
  35. Unii dintre cei care erau de față, auzindu-l, spuneau: "Iată, îl cheamă pe Ilie!"
  36. Cineva a alergat și a înmuiat un burete în oțet și, punându-l într-o trestie, i-a dat să bea, spunând: "Lăsați, să vedem dacă vine Ilie ca să-l ia jos!"
  37. Dar Isus, scoțând un strigăt puternic, și-a dat sufletul.
  38. Atunci catapeteasma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos.
  39. Când centurionul, care stătea în fața lui, a văzut cum și-a dat sufletul, a spus: "Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!"
  40. Erau și câteva femei care priveau de departe; printre ele: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob cel Mic și a lui Ioses, și Salome,
  41. care îl urmau de când era în Galileea și îl slujeau; și multe altele care urcaseră cu el la Ierusalim.
  42. Când s-a făcut seară, întrucât era ziua Pregătirii, care este ajunul sâmbetei,
  43. a venit Iosif din Arimateea, membru respectat în Sinedriu, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu, și a îndrăznit să intre la Pilat și să ceară trupul lui Isus.
  44. Pilat s-a mirat că murise deja și, chemându-l pe centurion, l-a întrebat dacă a murit de mult.
  45. Aflând de la centurion, i-a dăruit lui Iosif trupul.
  46. După ce a cumpărat un giulgiu, l-a luat jos, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care fusese săpat în stâncă. Apoi a rostogolit piatra la intrarea în mormânt.
  47. Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Ioses, priveau unde l-au pus.

  Isus înaintea lui Pilat
  (Mt 27,1-2.11-14; Lc 23,1-5; In 18,28-38)

  Capitolul 15

  1 Dis-de-dimineață, după ce au ținut consiliu, arhiereii, împreună cu bătrânii și cărturarii și tot Sinedriul, legându-l pe Isus, l-au dus și l-au predat lui Pilat. 2 Pilat l-a întrebat: "Tu ești regele iudeilor?" El i-a răspuns: "Tu zici". 3 Iar arhiereii îl acuzau de multe lucruri. 4 Pilat l-a întrebat din nou: "Nu răspunzi nimic? Iată de câte lucruri te acuză!" 5 Dar Isus n-a mai răspuns nimic, încât Pilat se mira.

  Condamnarea lui Isus
  (Mt 27,15-26; Lc 23,13-25; In 18,39-19,16)
      6 Cu ocazia sărbătorilor, le elibera un deținut pe care îl cereau ei. 7 Pe atunci, era în închisoare unul numit Baraba a, împreună cu niște răzvrătiți care în timpul revoltei comiseseră crimă. 8 Mulțimea a urcat b și a început să ceară să le facă așa cum făcea întotdeauna. 9 Pilat le-a răspuns: "Vreți să vi-l eliberez pe regele iudeilor?" 10 Căci știa că din invidie îl dăduseră arhiereii pe mâna lui. 11 Însă arhiereii instigau mulțimea ca să-l elibereze mai degrabă pe Baraba. 12 Pilat le-a spus din nou: "Atunci ce să fac c cu cel pe care îl numiți regele iudeilor?" 13 Iar ei au strigat iarăși: "Răstignește-l!" 14 Pilat le-a spus: "Dar ce rău a făcut?" Însă ei strigau mai tare: "Răstignește-l!" 15 Astfel Pilat, voind să facă pe placul mulțimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a fost biciuit, l-a dat să fie răstignit.

  Încoronarea cu spini
  (Mt 27,27-31; In 19,1-3)
      16 Soldații l-au adus în curte, adică în pretoriu, și au adunat toată cohorta. 17 L-au îmbrăcat cu o haină de purpură și, împletind o coroană de spini, i-au pus-o pe cap. 18 Apoi au început să-l salute: "Bucură-te, rege al iudeilor!" 19 Și-l loveau peste cap cu o trestie, îl scuipau și, căzând în genunchi, i se închinau. 20 Și, după ce și-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură și l-au îmbrăcat cu hainele lui. Apoi l-au dus afară ca să-l răstignească.

  Răstignirea lui Isus
  (Mt 27,32-44; Lc 23,26-43; In 19,17-27)
      21 Au constrâns un trecător, un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, tatăl lui Alexandru și al lui Rufus, ca să ducă crucea lui Isus. 22 L-au dus la locul numit Golgota, care, tradus, înseamnă locul Craniului. 23 Și i-au dat vin înmiresmat d, dar el nu a luat. 24 Apoi l-au răstignit
  și, împărțind hainele lui,
  au aruncat zarurile pentru ele,
  care ce să ia.
  25 Era ceasul al treilea e când l-au răstignit. 26 Fusese scrisă inscripția condamnării lui: "Regele Iudeilor". 27 Împreună cu el au răstignit și doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. 28  f.
       29 Cei care treceau rosteau blasfemii, clătinând din cap și spunând: "Hei, tu care dărâmi templul și-l construiești în trei zile, 30 salvează-te pe tine însuți coborând de pe cruce!" 31 La fel și arhiereii între ei îl luau în râs împreună cu cărturarii și spuneau: "Pe alții i-a salvat, pe sine nu se poate salva. 32 Cristos, regele Israelului, să coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem!" Îl insultau și cei răstigniți cu el.

  Moartea lui Isus
  (Mt 27,45-56; Lc 23,44-49; In 19,28-30)
      33 Pe la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric pe întreg pământul până la ceasul al nouălea. 34 La ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas puternic: "Eloí, Eloí, léma sabactáni?" care înseamnă: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?" 35 Unii dintre cei care erau de față, auzindu-l, spuneau: "Iată, îl cheamă pe Ilie!" 36 Cineva a alergat și a înmuiat un burete în oțet și, punându-l într-o trestie, i-a dat să bea, spunând: "Lăsați, să vedem dacă vine Ilie ca să-l ia jos!" 37 Dar Isus, scoțând un strigăt puternic, și-a dat sufletul.
       38 Atunci catapeteasma g templului s-a sfâșiat în două de sus până jos. 39 Când centurionul, care stătea în fața lui, a văzut cum și-a dat sufletul, a spus: "Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!"
       40 Erau și câteva femei care priveau de departe; printre ele: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob cel Mic și a lui Ioses, și Salome, 41 care îl urmau de când era în Galileea și îl slujeau; și multe altele care urcaseră cu el la Ierusalim.

  Înmormântarea lui Isus
  (Mt 27,57-61; Lc 23,50-56; In 19,38-42)
      42 Când s-a făcut seară, întrucât era ziua Pregătirii, care este ajunul sâmbetei, 43 a venit Iosif din Arimateea, membru respectat în Sinedriu, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu, și a îndrăznit să intre la Pilat și să ceară trupul lui Isus. 44 Pilat s-a mirat că murise deja și, chemându-l pe centurion, l-a întrebat dacă a murit de mult. 45 Aflând de la centurion, i-a dăruit lui Iosif trupul. 46 După ce a cumpărat un giulgiu, l-a luat jos, l-a înfășurat în giulgiu și l-a pus într-un mormânt care fusese săpat în stâncă. Apoi a rostogolit piatra la intrarea în mormânt. 47 Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Ioses, priveau unde l-au pus.

   

  Note de subsol


  a În aramaică înseamnă: "Fiul tatălui", nume foarte răspândit în timpul lui Isus.
  b Multe manuscrise în loc de: a urcat, au: a strigat.
  c Unele manuscrise au: ce vreţi să fac, după Mt 27,21; Lc 23,20.
  d Era obiceiul la evrei de a oferi unui condamnat la moarte o băutură de vin aromatizat cu mir, folosit în antichitate ca anestezic. Aroma de mir era extrasă dintr-o plantă numită "mir" care creşte în Arabia. Din ramurile ei se extrăgea un suc dens, albicios, folosit şi ca ingredient la prepararea miresmelor cu care se ungeau morţii. Isus nu acceptă această băutură pentru că vrea să rămână conştient până în ultima clipă.
  e Apare clar în acest capitol că Marcu împarte ziua în patru părţi: de dimineaţă, ora 6 (15,1); până la ceasul al treilea, ora 9 (15,25); până la ceasul al şaselea, ora 12 (15,33); până la ceasul al nouălea, ora 15 (15,34); până seara, ora 18 (15,42).
  f Multe manuscrise, căutând să armonizeze textul cu Lc 22,7; Is 53,12, introduc v. 28: Astfel s-a împlinit Scriptura care spune: "Şi a fost socotit cu cei fărădelege".
  g Această catapeteasmă se afla între sanctuar şi Sfânta Sfintelor şi era o perdea de in răsucit şi mătase violetă, stacojie, şi vişinie (Ex 26,31-33), de aproximativ 20 m înălţime, 10 m lăţime şi 25 cm grosime. Catapeteasma ruptă înseamnă: 1) sfârşitul cultului VT; 2) deschiderea posibilităţii de a ajunge la Dumnezeu (Evr 9,8; 10,19-20).
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro