1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 12

  1. Și a început să le vorbească în parabole: "Un om a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat într-o călătorie.
  2. La timpul cuvenit, a trimis un servitor la viticultori ca să primească de la viticultori din roadele viei.
  3. Dar ei, prinzându-l, l-au bătut și l-au trimis cu mâinile goale.
  4. Din nou a trimis un alt servitor la ei, dar ei i-au spart capul și l-au batjocorit.
  5. A trimis un altul, dar pe acela l-au ucis; apoi mulți alții, dar pe unii i-au bătut, pe alții i-au ucis.
  6. Mai avea încă unul, pe fiul său iubit; în cele din urmă, l-a trimis pe acesta la ei, zicându-și: «Pe fiul meu îl vor respecta».
  7. Însă viticultorii aceia și-au spus între ei: «Acesta este moștenitorul. Haideți să-l ucidem și moștenirea va fi a noastră!»
  8. Și, prinzându-l, l-au ucis și l-au aruncat afară din vie.
  9. Ce va face oare stăpânul viei? Va veni și-i va ucide pe viticultori, iar via o va da altora.
  10. N-ați citit niciodată textul acesta: Piatra pe care au aruncat-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară;
  11. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri?"
  12. Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de mulțime. De fapt, își dăduseră seama că spusese parabola aceasta pentru ei. Și, lăsându-l, au plecat.
  13. Au trimis la el pe unii dintre farisei și irodieni ca să-l prindă în vorbă.
  14. Au venit și i-au spus: "Învățătorule, știm că ești sincer și nu ești părtinitor cu nimeni, căci nu te uiți la fața omului, ci înveți cu adevărat calea lui Dumnezeu. Este permis sau nu a da tribut cezarului? Să dăm sau să nu dăm?"
  15. Dar el, cunoscând ipocrizia lor, le-a spus: "De ce mă ispitiți? Aduceți-mi un dinar ca să-l văd".
  16. I-au adus și el le-a zis: "Ale cui sunt imaginea aceasta și inscripția?" Ei i-au spus: "Ale cezarului".
  17. Atunci Isus le-a zis: "Dați-i cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu". Și erau foarte uimiți de el.
  18. Apoi au venit la el saduceii, care spun că nu este înviere, și l-au întrebat:
  19. "Învățătorule, Moise a scris pentru noi: dacă cineva are un frate care moare și lasă în urmă soția fără a avea copii, să o ia fratele lui ca soție și să ridice urmași fratelui său.
  20. Erau deci șapte frați. Primul și-a luat soție și, murind, nu a lăsat urmași.
  21. Al doilea a luat-o și a murit fără să lase urmași. Tot la fel al treilea.
  22. Și toți cei șapte nu au lăsat urmași. După ei toți, a murit și femeia.
  23. La înviere, când vor învia, căruia dintre ei îi va fi soție? Căci toți șapte au avut-o de soție".
  24. Isus le-a zis: "Oare nu vă înșelați voi tocmai pentru că nu cunoașteți Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu?
  25. Căci atunci când vor învia din morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri.
  26. Cât despre morți, că vor învia, nu ați citit în cartea lui Moise, în textul despre rug, cum i-a spus Dumnezeu: Eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob?
  27. El nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii. Vă înșelați amarnic!"
  28. Atunci, unul dintre cărturari, auzind că discută cu ei și văzând că le-a răspuns bine, a venit la el și l-a întrebat: "Care este prima dintre toate poruncile?"
  29. Isus i-a răspuns: "Prima este: Ascultă Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
  30. Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta.
  31. A doua este aceasta: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este nici o altă poruncă mai mare decât acestea".
  32. Cărturarul i-a zis: "Bine, învățătorule, adevărat ai spus că el este unul singur și că nu este altul în afară de el
  33. și a-l iubi pe el din toată inima, din tot cugetul și din toată puterea și a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuți este mai mult decât toate holocausturile și decât toate jertfele".
  34. Isus, văzând că a răspuns cu înțelepciune, i-a spus: "Nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu". Și nimeni nu îndrăznea să-l mai întrebe.
  35. Luând cuvântul, Isus a spus învățând în templu: "Cum spun cărturarii că Cristos este Fiul lui David?
  36. David însuși a spus, inspirat de Duhul Sfânt: Domnul a spus Domnului meu, așază-te la dreapta mea până când voi pune pe dușmanii tăi sub picioarele tale.
  37. Deci, însuși David îl numește Domn; atunci, cum îi este fiu?" Și mulțimea numeroasă îl asculta cu plăcere.
  38. În învățătura lui mai spunea: "Feriți-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi și să fie salutați prin piețe,
  39. să ocupe primele locuri în sinagogi și locurile de onoare la ospețe.
  40. Ei mănâncă avutul văduvelor și se prefac că se roagă îndelung. Ei vor primi o condamnare mai aspră".
  41. Stând în fața vistieriei, privea cum punea mulțimea banii în caseta pentru ofrande. Mulți bogați puneau mult.
  42. A venit și o văduvă săracă și a pus două monede mici, câțiva bani.
  43. Atunci i-a chemat pe discipolii săi și le-a zis: "Adevăr vă spun că văduva aceasta săracă a pus mai mult decât toți cei care pun în caseta pentru ofrande
  44. pentru că toți au pus din surplusul lor, ea însă, a pus din sărăcia ei totul, tot ce mai avea la viața ei".

  Parabola viticultorilor ucigași
  (Mt 21,33-46; Lc 20,9-19)

  Capitolul 12

  1 Și a început să le vorbească în parabole: "Un om a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn a. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat într-o călătorie. 2 La timpul cuvenit, a trimis un servitor la viticultori ca să primească de la viticultori din roadele viei. 3 Dar ei, prinzându-l, l-au bătut și l-au trimis cu mâinile goale. 4 Din nou a trimis un alt servitor la ei, dar ei i-au spart capul și l-au batjocorit. 5 A trimis un altul, dar pe acela l-au ucis; apoi mulți alții, dar pe unii i-au bătut, pe alții i-au ucis. 6 Mai avea încă unul, pe fiul său iubit; în cele din urmă, l-a trimis pe acesta la ei, zicându-și: «Pe fiul meu îl vor respecta». 7 Însă viticultorii aceia și-au spus între ei: «Acesta este moștenitorul. Haideți să-l ucidem și moștenirea va fi a noastră!» 8 Și, prinzându-l, l-au ucis și l-au aruncat afară din vie.
       9 Ce va face oare stăpânul viei? Va veni și-i va ucide pe viticultori, iar via o va da altora. 10 N-ați citit niciodată textul acesta:
      Piatra pe care au aruncat-o constructorii,
      aceasta a devenit piatră unghiulară;

  11    Domnul a făcut acest lucru
      și este minunat în ochii noștri?"

       12 Ei căutau să-l prindă, dar se temeau de mulțime. De fapt, își dăduseră seama că spusese parabola aceasta pentru ei. Și, lăsându-l, au plecat.

  Tributul cuvenit cezarului
  (Mt 22,15-22; Lc 20,20-26)
      13 Au trimis la el pe unii dintre farisei și irodieni ca să-l prindă în vorbă. 14 Au venit și i-au spus: "Învățătorule, știm că ești sincer și nu ești părtinitor cu nimeni, căci nu te uiți la fața omului, ci înveți cu adevărat calea lui Dumnezeu. Este permis sau nu a da tribut cezarului? Să dăm sau să nu dăm?" 15 Dar el, cunoscând ipocrizia lor, le-a spus: "De ce mă ispitiți? Aduceți-mi un dinar ca să-l văd". 16 I-au adus și el le-a zis: "Ale cui sunt imaginea aceasta și inscripția?" Ei i-au spus: "Ale cezarului". 17 Atunci Isus le-a zis: "Dați-i cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu". Și erau foarte uimiți de el.

  Saduceii și învierea
  (Mt 22,23-33; Lc 20,27-40)
      18 Apoi au venit la el saduceii, care spun că nu este înviere, și l-au întrebat: 19 "Învățătorule, Moise a scris pentru noi: dacă cineva are un frate care moare și lasă în urmă soția fără a avea copii, să o ia fratele lui ca soție și să ridice urmași fratelui său. 20 Erau deci șapte frați. Primul și-a luat soție și, murind, nu a lăsat urmași. 21 Al doilea a luat-o și a murit fără să lase urmași. Tot la fel al treilea. 22 Și toți cei șapte nu au lăsat urmași. După ei toți, a murit și femeia. 23 La înviere, când vor învia b, căruia dintre ei îi va fi soție? Căci toți șapte au avut-o de soție".
       24 Isus le-a zis: "Oare nu vă înșelați voi tocmai pentru că nu cunoașteți Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu? 25 Căci atunci când vor învia din morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri. 26 Cât despre morți, că vor învia, nu ați citit în cartea lui Moise, în textul despre rug, cum i-a spus Dumnezeu: Eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob? 27 El nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii. Vă înșelați amarnic!"

  Porunca cea mai mare
  (Mt 22,34-40; Lc 10,25-28)
      28 Atunci, unul dintre cărturari, auzind că discută cu ei și văzând că le-a răspuns bine, a venit la el și l-a întrebat: "Care este prima dintre toate poruncile?" 29 Isus i-a răspuns: "Prima este: Ascultă Israele: c Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 30 Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta. 31 A doua este aceasta: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este nici o altă poruncă mai mare decât acestea". 32 Cărturarul i-a zis: "Bine, învățătorule, adevărat ai spus că el este unul singur și că nu este altul în afară de el 33 și a-l iubi pe el din toată inima, din tot cugetul și din toată puterea și a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuți este mai mult decât toate holocausturile d și decât toate jertfele". 34 Isus, văzând că a răspuns cu înțelepciune, i-a spus: "Nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu". Și nimeni nu îndrăznea să-l mai întrebe.

  Cristos, Fiul lui David
  (Mt 22,41-46; Lc 20,41-44)
      35 Luând cuvântul, Isus a spus învățând în templu: "Cum spun cărturarii că Cristos este Fiul lui David? 36 David însuși a spus, inspirat de Duhul Sfânt:
      Domnul a spus Domnului meu,
      așază-te la dreapta mea
      până când voi pune pe dușmanii tăi
      sub picioarele tale
  .
  37 Deci, însuși David îl numește Domn; atunci, cum îi este fiu?" Și mulțimea numeroasă îl asculta cu plăcere.

  Acuze împotriva cărturarilor
  (Mt 23,6-7; Lc 20,45-47)
      38 În învățătura lui mai spunea: "Feriți-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi și să fie salutați prin piețe, 39 să ocupe primele locuri în sinagogi și locurile de onoare la ospețe. 40 Ei mănâncă avutul văduvelor și se prefac că se roagă îndelung. Ei vor primi o condamnare mai aspră".

  Ofranda văduvei
  (Lc 21,1-4)
      41 Stând în fața vistieriei, privea cum punea mulțimea banii în caseta pentru ofrande. Mulți bogați puneau mult. 42 A venit și o văduvă săracă și a pus două monede mici e, câțiva bani. 43 Atunci i-a chemat pe discipolii săi și le-a zis: "Adevăr vă spun că văduva aceasta săracă a pus mai mult decât toți cei care pun în caseta pentru ofrande 44 pentru că toți au pus din surplusul lor, ea însă, a pus din sărăcia ei totul, tot ce mai avea la viața ei".

   

  Note de subsol


  a Descrierea din Marcu o aminteşte pe cea din Is 5,1-5. După ce plantează butaşii, stăpânul viei înconjoară terenul cu un gard din pietrele adunate de pe terenul desţelenit (unde lipsea piatra, se folosea o îngrăditură de mărăcini), pentru a proteja via de animale şi hoţi, amenajează teascul (un bazin scobit în piatră, în care strugurii erau zdrobiţi cu picioarele) şi turnul de pază (din piatră, partea de jos servind drept adăpost în timpul culesului, peste care se afla un foişor de observaţie pentru paznic).
  b În multe manuscrise importante lipseşte: când vor învia, probabil pentru a se acomoda cu Lc 20,33 şi Mt 22,28.
  c Acest text, luat din Dt 6,4, este formula de introducere care dă şi numele rugăciunii de dimineaţă şi de seară, Shema Israel, pe care orice evreu trebuia s-o recite zilnic. De această obligaţie erau scutiţi copiii, femeile şi sclavii. Textul scris al acestei rugăciuni trebuia purtat tot timpul la filacterii.
  d Sacrificiul adus în cultul VT care consta în arderea integrală a victimei (Lev 6,1-6).
  e Lit.: duo lepta, ho estin kodrantes. Un lepton (monedă greacă din cupru) = 1/128 dintr-un dinar; un quadrant (monedă romană din cupru) = 1/64 dintr-un dinar.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro