1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 14

  1. Peste două zile aveau să fie Paștele și Azimele, iar arhiereii și cărturarii căutau cum să-l prindă prin viclenie ca să-l ucidă,
  2. căci spuneau: "Nu în timpul sărbătorii, ca să nu se răzvrătească poporul".
  3. Fiind în Betania în casa lui Simon Leprosul, pe când stătea la masă, a venit o femeie care avea un vas din alabastru cu mireasmă de nard curat, foarte scump, și, spărgând vasul, i-a turnat pe cap.
  4. Dar erau acolo unii care, indignați, ziceau unii către alții: "Pentru ce s-a făcut această risipă de mireasmă?
  5. Căci mireasma aceasta ar fi putut fi vândută cu trei sute de dinari și să se dea săracilor". Și erau revoltați împotriva ei.
  6. Însă Isus a spus: "Lăsați-o! De ce o necăjiți? A făcut un gest frumos față de mine,
  7. căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și oricând voiți puteți să le faceți bine; pe mine, însă, nu mă aveți întotdeauna.
  8. Ea a făcut ce a putut: a uns de mai înainte trupul meu pentru înmormântare.
  9. Adevăr vă spun, oriunde va fi predicată evanghelia în lumea întreagă, se va spune în amintirea ei și ceea ce a făcut ea".
  10. Iuda Iscariot, unul dintre cei doisprezece, a venit la arhierei ca să-l dea pe mâna lor.
  11. Când au auzit, s-au bucurat și i-au promis că-i vor da bani. Iar el căuta un moment potrivit ca să-l dea pe mâna lor.
  12. În prima zi a Azimelor, când se jertfea Paștele, discipolii săi i-au spus: "Unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paștele?"
  13. Atunci a trimis doi dintre discipolii săi și le-a spus: "Mergeți în cetate și vă va întâmpina un om care duce un urcior cu apă; mergeți după el
  14. și acolo unde va intra spuneți stăpânului casei că învățătorul zice: «Unde este camera mea, în care să mănânc Paștele cu discipolii mei?»
  15. El vă va arăta o sală mare, la etaj, gata aranjată. Pregătiți acolo pentru noi".
  16. Discipolii au ieșit și au venit în cetate. Ei au găsit după cum le spusese și au pregătit Paștele.
  17. Când s-a înserat, a venit împreună cu cei doisprezece.
  18. Și, în timp ce stăteau la masă și mâncau, Isus a spus: "Adevăr vă spun, unul dintre voi, care mănâncă cu mine, mă va trăda".
  19. Atunci au început să se întristeze și să-i spună unul după altul: "Nu cumva eu?"
  20. El le-a spus: "Unul dintre cei doisprezece, cel care întinge cu mine în blid.
  21. Într-adevăr, Fiul Omului merge după cum este scris despre el. Însă vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trădat! Ar fi fost mai bine pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut".
  22. Și, în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o și le-a spus: "Luați, acesta este trupul meu".
  23. Și, luând potirul, după ce a mulțumit, l-a dat lor și au băut toți din el.
  24. Și le-a spus: "Acesta este sângele meu, al alianței, care se varsă pentru mulți.
  25. Adevăr vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu".
  26. Și, după ce au cântat imnul, au plecat spre Muntele Măslinilor.
  27. Iar Isus le-a spus: "Voi toți vă veți scandaliza căci este scris: Voi bate păstorul și oile se vor risipi.
  28. Dar după ce voi fi înviat, voi merge înaintea voastră în Galileea".
  29. Atunci Petru i-a zis: "Chiar dacă toți se vor scandaliza, eu nu".
  30. Dar Isus i-a zis: "Adevăr îți spun că tu, astăzi, în această noapte, înainte de a fi cântat cocoșul de două ori, de trei ori mă vei renega".
  31. Iar el spunea și mai insistent: "Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, nu te voi renega". Și toți ziceau la fel.
  32. Apoi au venit într-un loc numit Ghetsemani și le-a spus discipolilor săi: "Stați aici până când mă voi ruga".
  33. I-a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și a început a se înfiora și a se neliniști
  34. și le-a spus: "Sufletul meu este trist de moarte; rămâneți aici și vegheați!"
  35. Și, mergând puțin mai în față, a căzut la pământ și se ruga ca să treacă de la el, dacă este posibil, ceasul acela,
  36. zicând: "Abba, Tată! Pentru tine totul este posibil. Îndepărtează de la mine potirul acesta, însă nu ceea ce vreau eu, dar ceea ce vrei tu".
  37. Apoi a venit și i-a găsit dormind. Atunci i-a zis lui Petru: "Simon, dormi? Nu ai putut să veghezi nici măcar un ceas?
  38. Vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită! Căci sufletul este plin de avânt, dar trupul este slab".
  39. Și, plecând din nou, s-a rugat spunând aceleași cuvinte.
  40. Când a venit, iarăși i-a găsit dormind, căci ochii lor erau îngreuiați și nu știau ce să-i răspundă.
  41. A venit a treia oară și le-a spus: "Dormiți mai departe și odihniți-vă! Ajunge! A venit ceasul. Iată, Fiul Omului este dat pe mâna păcătoșilor.
  42. Sculați-vă, să mergem! Iată, cel care mă trădează este aproape".
  43. Și îndată, pe când încă mai vorbea, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, și împreună cu el o mulțime, cu săbii și ciomege, din partea arhiereilor, a cărturarilor și a bătrânilor,
  44. iar trădătorul lui le dăduse un semn spunând: "Cel pe care îl voi săruta, acela este; prindeți-l și duceți-l sub pază sigură".
  45. Venind, s-a apropiat îndată de el și i-a spus: "Rabbi!" Și l-a sărutat.
  46. Atunci ei au pus mâna pe el și l-au prins.
  47. Însă unul dintre cei care erau de față, scoțându-și sabia, l-a lovit pe servitorul arhiereului și i-a tăiat urechea.
  48. Luând cuvântul, Isus le-a zis: "Ați ieșit ca împotriva unui tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți.
  49. Zi de zi eram la voi și învățam în templu și nu m-ați arestat. Dar aceasta-i ca să se împlinească Scripturile".
  50. Atunci, părăsindu-l, au fugit cu toții.
  51. Însă îl urma un tânăr oarecare, acoperit numai cu o pânză pe trupul gol; au pus mâna pe el,
  52. dar acesta, lăsând pânza, a fugit gol.
  53. L-au dus pe Isus în fața marelui preot și s-au adunat toți arhiereii, bătrânii și cărturarii.
  54. Iar Petru l-a urmat de departe până în interiorul curții marelui preot și, stând împreună cu servitorii, se încălzea la foc.
  55. Iar arhiereii și tot Sinedriul căutau o mărturie împotriva lui Isus ca să-l condamne la moarte, dar nu găseau,
  56. căci mulți dădeau mărturie falsă împotriva lui, dar mărturiile nu se potriveau.
  57. Câțiva, ridicându-se, dădeau mărturie falsă împotriva lui, zicând:
  58. "Noi l-am auzit pe acesta spunând: «Eu voi distruge acest templu făcut de mâini omenești și în trei zile voi construi un altul nefăcut de oameni»".
  59. Dar nici așa mărturia lor nu se potrivea.
  60. Atunci marele preot s-a ridicat în mijlocul lor și l-a întrebat pe Isus: "Nu răspunzi nimic? Ce mărturie dau aceștia împotriva ta?"
  61. Însă el tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat din nou și i-a spus: "Tu ești Cristos, Fiul Celui Binecuvântat?"
  62. Isus a zis: "Eu sunt. Și-l veți vedea pe Fiul Omului stând la dreapta puterii și venind pe norii cerului".
  63. Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a spus: "Ce nevoie mai avem de martori?
  64. Ați auzit blasfemia. Ce vi se pare?" Toți l-au condamnat ca fiind vrednic de moarte.
  65. Unii au început să-l scuipe și, acoperindu-i fața, îl loveau spunându-i: "Profețește!" Iar servitorii îi dădeau palme.
  66. Pe când Petru era jos, în curte, a venit una dintre servitoarele marelui preot
  67. și, văzându-l pe Petru încălzindu-se, l-a privit fix și i-a zis: "Și tu erai cu Nazarineanul, cu Isus".
  68. Dar el a negat spunând: "Nu știu, nu înțeleg ce zici!" Și a ieșit afară în fața curții. Și a cântat cocoșul.
  69. Iar servitoarea, văzându-l, a început din nou să le spună celor care stăteau acolo: "Acesta este dintre ei".
  70. Dar el a negat din nou. După câtva timp, cei care stăteau acolo i-au spus din nou lui Petru: "Cu adevărat ești dintre ei, căci ești galileean".
  71. Iar el a început să se blesteme și să jure: "Nu-l cunosc pe omul acesta despre care vorbiți".
  72. Și îndată cocoșul a cântat a doua oară. Atunci, Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Isus: "Înainte de a cânta cocoșul de două ori, de trei ori mă vei renega". Și a izbucnit în plâns.

  VII. PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

  Complotul împotriva lui Isus
  (Mt 26,1-5; Lc 22,1-2; In 11,45-53)

  Capitolul 14

  1 Peste două zile aveau să fie Paștele și Azimele a, iar arhiereii și cărturarii căutau cum să-l prindă prin viclenie ca să-l ucidă, 2 căci spuneau: "Nu în timpul sărbătorii, ca să nu se răzvrătească poporul".

  Ungerea lui Isus în Betania
  (Mt 26,6-13; In 12,1-8)
      3 Fiind în Betania în casa lui Simon Leprosul, pe când stătea la masă, a venit o femeie care avea un vas din alabastru cu mireasmă de nard curat, foarte scump, și, spărgând vasul, i-a turnat pe cap. 4 Dar erau acolo unii care, indignați, ziceau unii către alții: "Pentru ce s-a făcut această risipă de mireasmă? 5 Căci mireasma aceasta ar fi putut fi vândută cu trei sute de dinari și să se dea săracilor". Și erau revoltați împotriva ei. 6 Însă Isus a spus: "Lăsați-o! De ce o necăjiți? A făcut un gest frumos față de mine, 7 căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și oricând voiți puteți să le faceți bine; pe mine, însă, nu mă aveți întotdeauna. 8 Ea a făcut ce a putut: a uns de mai înainte trupul meu pentru înmormântare. 9 Adevăr vă spun, oriunde va fi predicată evanghelia în lumea întreagă, se va spune în amintirea ei și ceea ce a făcut ea".

  Trădarea lui Iuda
  (Mt 26,14-16; Lc 22,3-6)
      10 Iuda Iscariot, unul dintre cei doisprezece, a venit la arhierei ca să-l dea pe mâna lor. 11 Când au auzit, s-au bucurat și i-au promis că-i vor da bani. Iar el căuta un moment potrivit ca să-l dea pe mâna lor.

  Pregătirea cinei pascale
  (Mt 26,17-19; Lc 22,7-13)
      12 În prima zi a Azimelor, când se jertfea Paștele b, discipolii săi i-au spus: "Unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paștele?" 13 Atunci a trimis doi dintre discipolii săi și le-a spus: "Mergeți în cetate și vă va întâmpina un om care duce un urcior cu apă; mergeți după el 14 și acolo unde va intra spuneți stăpânului casei că învățătorul zice: «Unde este camera mea, în care să mănânc Paștele cu discipolii mei?» 15 El vă va arăta o sală mare, la etaj, gata aranjată. Pregătiți acolo pentru noi". 16 Discipolii au ieșit și au venit în cetate. Ei au găsit după cum le spusese și au pregătit Paștele.

  Dezvăluirea trădării lui Iuda
  (Mt 26,20-25; Lc 22,21-23; In 13,21-30)
      17 Când s-a înserat, a venit împreună cu cei doisprezece. 18 Și, în timp ce stăteau la masă și mâncau, Isus a spus: "Adevăr vă spun, unul dintre voi, care mănâncă cu mine, mă va trăda". 19 Atunci au început să se întristeze și să-i spună unul după altul: "Nu cumva eu?" 20 El le-a spus: "Unul dintre cei doisprezece, cel care întinge cu mine în blid. 21 Într-adevăr, Fiul Omului merge după cum este scris despre el. Însă vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trădat! Ar fi fost mai bine pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut".

  Instituirea Euharistiei
  (Mt 26,26-30; Lc 22,15-20; 1Cor 11,23-25)
      22 Și, în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o și le-a spus: "Luați, acesta este trupul meu". 23 Și, luând potirul, după ce a mulțumit, l-a dat lor și au băut toți din el. 24 Și le-a spus: "Acesta este sângele meu, al alianței, care se varsă pentru mulți. 25 Adevăr vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu". 26 Și, după ce au cântat imnul, au plecat spre Muntele Măslinilor.

  Prezicerea renegării lui Petru
  (Mt 26,31-35; Lc 22,31-34; In 13,36-38)
      27 Iar Isus le-a spus: "Voi toți vă veți scandaliza căci este scris:
      Voi bate păstorul
      și oile se vor risipi.

  28 Dar după ce voi fi înviat, voi merge înaintea voastră în Galileea".
       29 Atunci Petru i-a zis: "Chiar dacă toți se vor scandaliza, eu nu". 30 Dar Isus i-a zis: "Adevăr îți spun că tu, astăzi, în această noapte, înainte de a fi cântat cocoșul de două ori, de trei ori mă vei renega". 31 Iar el spunea și mai insistent: "Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, nu te voi renega". Și toți ziceau la fel.

  Isus pe Muntele Măslinilor
  (Mt 26,36-46; Lc 22,39-46)
      32 Apoi au venit într-un loc numit Ghetsemani și le-a spus discipolilor săi: "Stați aici până când mă voi ruga". 33 I-a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și a început a se înfiora și a se neliniști 34 și le-a spus: "Sufletul meu este trist de moarte; rămâneți aici și vegheați!" 35 Și, mergând puțin mai în față, a căzut la pământ și se ruga ca să treacă de la el, dacă este posibil, ceasul acela, 36 zicând: "Abba, Tată! Pentru tine totul este posibil. Îndepărtează de la mine potirul acesta, însă nu ceea ce vreau eu, dar ceea ce vrei tu".
       37 Apoi a venit și i-a găsit dormind. Atunci i-a zis lui Petru: "Simon, dormi? Nu ai putut să veghezi nici măcar un ceas? 38 Vegheați și rugați-vă ca să nu intrați în ispită! Căci sufletul este plin de avânt, dar trupul este slab". 39 Și, plecând din nou, s-a rugat spunând aceleași cuvinte. 40 Când a venit, iarăși i-a găsit dormind, căci ochii lor erau îngreuiați și nu știau ce să-i răspundă. 41 A venit a treia oară și le-a spus: "Dormiți mai departe și odihniți-vă! Ajunge! A venit ceasul. Iată, Fiul Omului este dat pe mâna păcătoșilor. 42 Sculați-vă, să mergem! Iată, cel care mă trădează este aproape".

  Arestarea lui Isus
  (Mt 26,47-56; Lc 22,47-53; In 18,3-11)
      43 Și îndată, pe când încă mai vorbea, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, și împreună cu el o mulțime, cu săbii și ciomege, din partea arhiereilor, a cărturarilor și a bătrânilor, 44 iar trădătorul lui le dăduse un semn spunând: "Cel pe care îl voi săruta, acela este; prindeți-l și duceți-l sub pază sigură". 45 Venind, s-a apropiat îndată de el și i-a spus: "Rabbi!" Și l-a sărutat. 46 Atunci ei au pus mâna pe el și l-au prins. 47 Însă unul dintre cei care erau de față, scoțându-și sabia, l-a lovit pe servitorul arhiereului și i-a tăiat urechea. 48 Luând cuvântul, Isus le-a zis: "Ați ieșit ca împotriva unui tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. 49 Zi de zi eram la voi și învățam în templu și nu m-ați arestat. Dar aceasta-i ca să se împlinească Scripturile". 50 Atunci, părăsindu-l, au fugit cu toții.
       51 Însă îl urma un tânăr oarecare, acoperit numai cu o pânză pe trupul gol; au pus mâna pe el, 52 dar acesta, lăsând pânza, a fugit gol.

  Isus în fața Sinedriului
  (Mt 26,57-68; Lc 22,66-71; In 18,13-24)
      53 L-au dus pe Isus în fața marelui preot și s-au adunat toți arhiereii, bătrânii și cărturarii. 54 Iar Petru l-a urmat de departe până în interiorul curții marelui preot și, stând împreună cu servitorii, se încălzea la foc c.
       55 Iar arhiereii și tot Sinedriul căutau o mărturie împotriva lui Isus ca să-l condamne la moarte, dar nu găseau, 56 căci mulți dădeau mărturie falsă împotriva lui, dar mărturiile nu se potriveau. 57 Câțiva, ridicându-se, dădeau mărturie falsă împotriva lui, zicând: 58 "Noi l-am auzit pe acesta spunând: «Eu voi distruge acest templu făcut de mâini omenești și în trei zile voi construi un altul nefăcut de oameni»". 59 Dar nici așa mărturia lor nu se potrivea.
       60 Atunci marele preot s-a ridicat în mijlocul lor și l-a întrebat pe Isus: "Nu răspunzi nimic? Ce mărturie dau aceștia împotriva ta?" 61 Însă el tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat din nou și i-a spus: "Tu ești Cristos, Fiul Celui Binecuvântat?" 62 Isus a zis: "Eu sunt.
      Și-l veți vedea pe Fiul Omului
      stând la dreapta puterii
      
  și venind pe norii cerului" d.
  63 Atunci marele preot și-a sfâșiat hainele și a spus: "Ce nevoie mai avem de martori? 64 Ați auzit blasfemia. Ce vi se pare?" Toți l-au condamnat ca fiind vrednic de moarte. 65 Unii au început să-l scuipe și, acoperindu-i fața, îl loveau spunându-i: "Profețește!" Iar servitorii îi dădeau palme.

  Renegarea lui Petru
  (Mt 26,69-75; Lc 22,55-62; In 18,15-18.25-27)
      66 Pe când Petru era jos, în curte, a venit una dintre servitoarele marelui preot 67 și, văzându-l pe Petru încălzindu-se, l-a privit fix și i-a zis: "Și tu erai cu Nazarineanul, cu Isus". 68 Dar el a negat spunând: "Nu știu, nu înțeleg ce zici!" Și a ieșit afară în fața curții. Și a cântat cocoșul e. 69 Iar servitoarea, văzându-l, a început din nou să le spună celor care stăteau acolo: "Acesta este dintre ei". 70 Dar el a negat din nou. După câtva timp, cei care stăteau acolo i-au spus din nou lui Petru: "Cu adevărat ești dintre ei, căci ești galileean". 71 Iar el a început să se blesteme și să jure: "Nu-l cunosc pe omul acesta despre care vorbiți". 72 Și îndată cocoșul a cântat a doua oară. Atunci, Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care i-l spusese Isus: "Înainte de a cânta cocoșul de două ori, de trei ori mă vei renega". Și a izbucnit în plâns.

   

  Note de subsol


  a Paştele şi Azimele erau două sărbători distincte. Paştele propriu-zis însemna consumarea mielului pascal în seara zilei de 14 Nisan, după apusul soarelui. Azimele începeau în ziua următoare şi durau şapte zile (Ex 12,1-14). În aceste zile se mânca numai pâine nedospită. Expresia "Paştele şi Azimele" era folosită pentru a descrie cele opt zile de sărbătoare.
  b Ceremonialul jertfirii mielului pascal se desfăşura la templu în după-amiaza zilei de 14 Nisan. Mieii erau prezentaţi preoţilor la intrarea spre altarul de jertfă. Un sunet de trâmbiţă dădea semnalul de începere a fiecărui sacrificiu. Sângele era adunat de un preot şi era vărsat înaintea altarului, de unde se scurgea printr-un sistem de conducte în pârâul Cedron. Măruntaiele şi grăsimea erau arse. Mielul jertfit era dus acasă pentru cina rituală, care avea loc în camera de sus a casei. Numărul pelerinilor era foarte mare. După o informaţie a lui Iosif Flaviu, erau jertfiţi până la 600.000 de miei; dar cifra pare exagerată.
  c Lit.: la lumină.
  d Lit.: cu norii cerului. Expresia provine din Dan 7,13: în textul masoretic prepoziţia folosită este "cu", iar în LXX "pe".
  e Multe manuscrise importante omit: şi a cântat cocoşul.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro