1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Evanghelia după Sfântul Marcu

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 16

  1. După ce a trecut sâmbăta, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob, și Salome au cumpărat miresme ca să vină și să-l ungă.
  2. Și, dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii, au ajuns la mormânt când soarele răsărise
  3. și ziceau una către alta: "Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormânt?"
  4. Dar privind, au observat că piatra fusese rostogolită; deși era foarte mare.
  5. Intrând în mormânt, au văzut un tânăr așezat la dreapta, îmbrăcat cu o haină lungă, albă, și au fost cuprinse de spaimă.
  6. Dar el le-a zis: "Nu vă înspăimântați! Îl căutați pe Isus Nazarineanul, cel răstignit. A înviat, nu este aici! Iată locul în care îl puseseră.
  7. Dar mergeți și spuneți discipolilor lui și lui Petru că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus".
  8. Ieșind, au fugit de la mormânt, căci tremurau de spaimă și de uimire. Și nu au spus nimănui pentru că se temeau.
  9. După ce a înviat, în dimineața primei zile a săptămânii, [Isus] i-a apărut mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte diavoli.
  10. Ea a plecat și a povestit celor care fuseseră cu el, care acum se tânguiau și plângeau.
  11. Dar, când au auzit că trăiește și că a fost văzut de ea, ei n-au crezut-o.
  12. După acestea, a apărut altor doi dintre ei, sub o altă înfățișare, în timp ce mergeau la câmp,
  13. iar ei s-au întors și au povestit celorlalți, însă nu i-au crezut nici pe aceștia.
  14. În sfârșit, a apărut și celor unsprezece, pe când stăteau la masă, și i-a dojenit pentru necredința și împietrirea inimii lor pentru că nu i-au crezut pe cei care l-au văzut înviat din morți.
  15. Apoi le-a spus: "Mergeți în toată lumea și predicați evanghelia la toată făptura.
  16. Cine va crede și va fi botezat se va mântui; iar cine nu va crede va fi condamnat.
  17. Acestea sunt semnele care îi vor însoți pe cei care cred: în numele meu vor alunga diavoli, vor vorbi limbi noi,
  18. vor lua șerpi în mână și, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor vindeca".
  19. După ce le-a vorbit, Domnul Isus s-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu,
  20. iar ei au plecat și au predicat pretutindeni, în timp ce Domnul lucra cu ei și le întărea cuvântul prin semnele care-i însoțeau.

  VIII. ÎNVIEREA LUI ISUS

  Mormântul gol
  (Mt 28,1-8; Lc 24,1-12; In 20,1-10)

  Capitolul 16

  1 După ce a trecut sâmbăta, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob, și Salome au cumpărat miresme ca să vină și să-l ungă. 2 Și, dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii, au ajuns la mormânt când soarele răsărise 3 și ziceau una către alta: "Cine ne va rostogoli piatra de la intrarea în mormânt?" 4 Dar privind, au observat că piatra fusese rostogolită; deși era foarte mare. 5 Intrând în mormânt, au văzut un tânăr așezat la dreapta, îmbrăcat cu o haină lungă, albă, și au fost cuprinse de spaimă. 6 Dar el le-a zis: "Nu vă înspăimântați! Îl căutați pe Isus Nazarineanul, cel răstignit. A înviat, nu este aici! Iată locul în care îl puseseră. 7 Dar mergeți și spuneți discipolilor lui și lui Petru că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea după cum v-a spus". 8 Ieșind, au fugit de la mormânt, căci tremurau de spaimă și de uimire. Și nu au spus nimănui pentru că se temeau a.

  Isus apare Mariei Magdalena
  (Mt 28,9-10; Lc 24,10-11; In 20,14-18)
      9 După ce a înviat, în dimineața primei zile a săptămânii, [Isus] i-a apărut mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte diavoli. 10 Ea a plecat și a povestit celor care fuseseră cu el, care acum se tânguiau și plângeau. 11 Dar, când au auzit că trăiește și că a fost văzut de ea, ei n-au crezut-o.
  Isus apare discipolilor
  (Lc 24,13-36; In 20,19-23)
       12 După acestea, a apărut altor doi dintre ei, sub o altă înfățișare, în timp ce mergeau la câmp, 13 iar ei s-au întors și au povestit celorlalți, însă nu i-au crezut nici pe aceștia. 14 În sfârșit, a apărut și celor unsprezece, pe când stăteau la masă, și i-a dojenit pentru necredința și împietrirea inimii lor pentru că nu i-au crezut pe cei care l-au văzut înviat din morți b.

  Trimiterea apostolilor în misiune
  (Mt 28,16-20; Lc 24,47-48; Fap 1,4-11)
      15 Apoi le-a spus: "Mergeți în toată lumea și predicați evanghelia la toată făptura. 16 Cine va crede și va fi botezat se va mântui; iar cine nu va crede va fi condamnat. 17 Acestea sunt semnele care îi vor însoți pe cei care cred: în numele meu vor alunga diavoli, vor vorbi limbi noi, 18 vor lua șerpi în mână și, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor vindeca".

  Înălțarea lui Isus
  (Lc 24,50-53; Fap 1,4-11)
      19 După ce le-a vorbit, Domnul Isus s-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu, 20 iar ei au plecat și au predicat pretutindeni, în timp ce Domnul lucra cu ei și le întărea cuvântul prin semnele care-i însoțeau.

   

  Note de subsol


  a Câteva manuscrise introduc după v. 8 următoarea concluzie: Apoi au povestit pe scurt celor care erau cu Petru toate cele care le-au fost poruncite. După aceasta, Isus însuşi a răspândit prin ei, de la răsărit şi până la apus, mesajul sfânt şi nepieritor al mântuirii veşnice. Amin. Cea mai mare parte a termenilor greceşti şi a expresiilor nu se mai întâlnesc la Marcu, ceea ce duce la concluzia că aceste rânduri nu fac parte din Evanghelia după sfântul Marcu.
  b Puţine manuscrise adaugă aici: Însă ei s-au apărat, spunând: "Acest veac de nelegiuire şi necredinţă este sub stăpânirea Satanei, care nu le îngăduie celor stăpâniţi de duhuri necurate să primească adevărul şi puterea lui Dumnezeu". De aceea îi ziceau lui Cristos: "Arată-ţi acum dreptatea!" Iar Cristos le-a răspuns: "S-a umplut măsura anilor puterii Satanei, dar se apropie alte lucruri îngrozitoare. Eu am fost trimis la moarte pentru cei păcătoşi, ca ei să se întoarcă la adevăr şi să nu mai păcătuiască, ci să moştenească în cer gloria spirituală şi nepieritoare a dreptăţii".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro