1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Scrisoarea către Evrei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 12

  1. Prin urmare, și noi, care avem un astfel de nor de martori care ne înconjoară, să dăm la o parte orice povară și păcatul care ne împresoară, să alergăm cu perseverență în lupta care ne stă înainte,
  2. cu ochii ațintiți la Isus, începutul și desăvârșirea credinței, care, în vederea bucuriei ce îi era propusă, a îndurat crucea și, neținând seama de rușinea ei, s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu.
  3. Gândiți-vă, deci, la cel care a îndurat o împotrivire atât de mare din partea păcătoșilor, ca nu cumva să vă lăsați descurajați și obosiți în sufletele voastre.
  4. Luptând contra păcatului, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge
  5. și ați uitat sfatul care v-a fost dat ca unor fii: Fiul meu, nu disprețui disciplina Domnului și nu te descuraja când ești mustrat de el.
  6. Căci pe cel pe care-l iubește Domnul îl pedepsește și-l bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește.
  7. Ceea ce îndurați este spre învățătura voastră. Dumnezeu vă tratează ca pe niște fii; căci care este fiul pe care tatăl nu-l pedepsește?
  8. Dar dacă voi sunteți fără disciplina de care toți au parte, sunteți fii nelegitimi, nu fii adevărați.
  9. De altfel, dacă noi îi cinstim pe părinții trupești, cu cât mai mult nu trebuie să ne supunem Tatălui duhurilor ca să avem viață?
  10. Primii ne pedepseau doar pentru puține zile, după cum li se părea lor că e bine, dar el o face în interesul nostru, ca să avem parte de sfințenia lui.
  11. Orice pedeapsă nu pare să fie pe moment bucurie, ci întristare; dar mai târziu aduce, în schimb, celor care au fost încercați de ea, rodul dătător de pace al dreptății.
  12. De aceea, îndreptați mâinile moleșite și genunchii fără vlagă
  13. și faceți drumuri drepte pentru picioarele voastre, pentru ca cel șchiop să nu se abată, ci mai degrabă să se vindece.
  14. Căutați pacea cu toți și sfințenia fără de care nimeni nu-l va vedea pe Domnul.
  15. Vegheați ca nimeni să nu rămână în afara harului lui Dumnezeu, pentru ca nici o rădăcină de amărăciune să nu crească provocând tulburare și prin ea să se molipsească mulți.
  16. Să nu fie nici un desfrânat sau profanator ca Esau, care, pentru un blid de mâncare, și-a vândut dreptul de întâi-născut.
  17. Căci voi știți că, după aceea, voind să moștenească binecuvântarea, a fost exclus și nu a putut schimba hotărârea, deși o cerea cu lacrimi.
  18. Voi nu v-ați apropiat de ceea ce poate fi atins nici de un foc ce arde, nici de întuneric, nici de beznă, nici de furtună,
  19. nici de sunetul trâmbiței, nici de răsunetul cuvintelor la auzul cărora ascultătorii au cerut să nu li se mai rostească nici un cuvânt,
  20. căci nu puteau să suporte porunca: Chiar și un animal, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre!
  21. Iar priveliștea era atât de înfricoșătoare încât Moise a spus: Sunt îngrozit și mă cutremur.
  22. Dar voi v-ați apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de îngeri în sărbătoare,
  23. de comunitatea întâilor-născuți înscriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de sufletele celor drepți duși la desăvârșire,
  24. de Isus, mijlocitorul noii alianțe, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât cel al lui Abel.
  25. Fiți atenți, să nu-l respingeți pe cel care vorbește, căci dacă n-au scăpat cei care l-au respins când vorbea pe pământ, cu atât mai mult noi dacă ne îndepărtăm de cel care ne vorbește din ceruri,
  26. al cărui glas a zguduit odinioară pământul, iar acum ne-a promis: Încă o dată voi mai zgudui nu numai pământul, ci și cerul.
  27. Acest "încă o dată" înseamnă schimbarea celor zguduite, întrucât sunt create, ca să rămână cele nezguduite.
  28. De aceea, noi care am primit împărăția nezdruncinată, avem harul prin care aducem cult într-un mod plăcut lui Dumnezeu, cu evlavie și teamă,
  29. fiindcă Dumnezeul nostru este foc mistuitor.

  Exemplul lui Isus Cristos

  Capitolul 12

  1 Prin urmare, și noi, care avem un astfel de nor de martori a care ne înconjoară, să dăm la o parte orice povară și păcatul care ne împresoară, să alergăm cu perseverență în lupta care ne stă înainte, 2 cu ochii ațintiți la Isus, începutul și desăvârșirea credinței, care, în vederea bucuriei ce îi era propusă, a îndurat crucea și, neținând seama de rușinea ei, s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. 3 Gândiți-vă, deci, la cel care a îndurat o împotrivire atât de mare din partea păcătoșilor, ca nu cumva să vă lăsați descurajați și obosiți în sufletele voastre.
       4 Luptând contra păcatului, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge 5 și ați uitat sfatul care v-a fost dat ca unor fii:
      Fiul meu, nu disprețui disciplina Domnului
      și nu te descuraja când ești mustrat de el.

  6     Căci pe cel pe care-l iubește Domnul îl pedepsește
      și-l bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește
  .
  7 Ceea ce îndurați este spre învățătura voastră. Dumnezeu vă tratează ca pe niște fii; căci care este fiul pe care tatăl nu-l pedepsește? 8 Dar dacă voi sunteți fără disciplina de care toți au parte, sunteți fii nelegitimi, nu fii adevărați. 9 De altfel, dacă noi îi cinstim pe părinții trupești, cu cât mai mult nu trebuie să ne supunem Tatălui duhurilor b ca să avem viață?
       10 Primii ne pedepseau doar pentru puține zile, după cum li se părea lor că e bine, dar el o face în interesul nostru, ca să avem parte de sfințenia lui. 11 Orice pedeapsă nu pare să fie pe moment bucurie, ci întristare; dar mai târziu aduce, în schimb, celor care au fost încercați de ea, rodul dătător de pace al dreptății.
       12 De aceea, îndreptați mâinile moleșite și genunchii fără vlagă 13 și faceți drumuri drepte pentru picioarele voastre, pentru ca cel șchiop să nu se abată, ci mai degrabă să se vindece.

  Îndemnuri la sfințenie.
  Pedeapsa necredinței

  14
  Căutați pacea cu toți și sfințenia fără de care nimeni nu-l va vedea pe Domnul. 15 Vegheați ca nimeni să nu rămână în afara harului lui Dumnezeu, pentru ca nici o rădăcină de amărăciune să nu crească provocând tulburare și prin ea să se molipsească mulți. 16 Să nu fie nici un desfrânat sau profanator ca Esau c, care, pentru un blid de mâncare, și-a vândut dreptul de întâi-născut. 17 Căci voi știți că, după aceea, voind să moștenească binecuvântarea, a fost exclus și nu a putut schimba hotărârea, deși o cerea cu lacrimi.

  Comparație între cele două alianțe

      18 Voi nu v-ați apropiat de ceea ce poate fi atins d nici de un foc ce arde, nici de întuneric, nici de beznă, nici de furtună, 19 nici de sunetul trâmbiței, nici de răsunetul cuvintelor la auzul cărora ascultătorii au cerut să nu li se mai rostească nici un cuvânt, 20 căci nu puteau să suporte porunca: Chiar și un animal, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre! 21 Iar priveliștea era atât de înfricoșătoare încât Moise a spus: Sunt îngrozit și mă cutremur.
       22 Dar voi v-ați apropiat de muntele Sion, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de îngeri în sărbătoare, 23 de comunitatea întâilor-născuți înscriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de sufletele celor drepți duși la desăvârșire, 24 de Isus, mijlocitorul noii alianțe, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât cel al lui Abel e.

  Avertisment escatologic

      25 Fiți atenți, să nu-l respingeți pe cel care vorbește, căci dacă n-au scăpat cei care l-au respins când vorbea pe pământ, cu atât mai mult noi dacă ne îndepărtăm de cel care ne vorbește din ceruri, 26 al cărui glas a zguduit odinioară pământul, iar acum ne-a promis: Încă o dată voi mai zgudui nu numai pământul, ci și cerul. 27 Acest "încă o dată" înseamnă schimbarea celor zguduite, întrucât sunt create, ca să rămână cele nezguduite. 28 De aceea, noi care am primit împărăția nezdruncinată, avem harul prin care aducem cult într-un mod plăcut lui Dumnezeu, cu evlavie și teamă, 29 fiindcă Dumnezeul nostru este foc mistuitor f.

   

  Note de subsol


  a Norul de martori este format din eroii VT care atestă puterea invincibilă a credinţei şi a căror perseverenţă este încununată. Aceşti veterani care au triumfat odinioară îi stimulează pe tinerii soldaţi, înrolaţi de curând.
  b Dumnezeu este autorul vieţii tuturor oamenilor, în primul rând al sufletului. Titlul de Tatăl duhurilor este folosit în iudaismul elenistic (2Mac 3,24) şi subliniază aici interesul lui Dumnezeu pentru viaţa spirituală şi, pentru a o favoriza, el trimite încercări şi suferinţă.
  c Deşi în Geneză Esau nu este prezentat ca un desfrânat, autorul face o asociere de cuvinte: pernenu (= a vinde) şi porne (= femeia care se vinde - prostituata) pentru a arăta că gestul lui (îşi vinde dreptul de întâi-născut) este o profanare, o desconsiderare a prerogativelor sacre de întâi-născut (Gen 25,34). Nebunia lui Esau trebuie să-l facă pe creştin să reflecteze că, desconsiderând demnitatea sa de fiu al lui Dumnezeu şi poftind o plăcere de o clipă, renunţă la sfinţenie.
  d În multe manuscrise găsim varianta: de muntele care poate fi atins.
  e Sângele lui Abel este o metaforă pentru sângele martirilor din VT şi din NT care cere dreptatea divină împotriva persecutorilor. Dacă sângele lui Abel cere intervenţia dreptăţii lui Dumnezeu, care închide cerul, excluzându-i pe cei vinovaţi, sângele lui Isus, în schimb, are o valoare mult mai mare. Nu cere răzbunare, ci iertare, deschizând cerul pentru păcătoşi, spunând: "Tată, iartă-i!"
  f Focul mistuitor este simbolul judecăţii şi al pedepsei divine, precum şi o expresie a sfinţeniei lui Dumnezeu pe care evreii au înţeles-o la Sinai.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro