1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Scrisoarea către Evrei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 13

  1. Dragostea față de frați să rămână statornică.
  2. Nu uitați ospitalitatea, căci datorită ei unii i-au primit, fără a-și da seama, pe îngeri.
  3. Aduceți-vă aminte de cei închiși, ca și cum ați fi închiși împreună cu ei; de cei maltratați ca unii care sunteți și voi în trup.
  4. Căsătoria să fie cinstită în toate privințele, patul conjugal să fie neîntinat pentru că pe cei desfrânați și adulteri îi va judeca Dumnezeu.
  5. Viața voastră să nu fie stăpânită de pofta de bani, mulțumindu-vă cu ceea ce aveți, căci el însuși a zis: Nu te voi mai lăsa, nici nu te voi abandona,
  6. așa încât putem spune cu încredere: Domnul este ajutorul meu și nu mă voi teme: ce-mi poate face un om?
  7. Amintiți-vă de conducătorii voștri care v-au învățat cuvântul lui Dumnezeu și, meditând împlinirea vieții lor, imitați credința lor.
  8. Isus Cristos - cel de ieri și de astăzi - este același în vecii vecilor.
  9. Nu vă lăsați seduși de învățături diferite și străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin alimente, care n-au adus nici un câștig celor care le-au folosit.
  10. Noi avem un altar, de la care nu au dreptul să mănânce slujitorii cortului.
  11. De fapt, trupurile animalelor, al căror sânge este jertfit pentru ispășirea păcatelor în sanctuar de către marele preot, sunt arse în afara taberei.
  12. De aceea și Isus, pentru a sfinți poporul prin propriul său sânge, a suferit în afara porții.
  13. Prin urmare, să ieșim în întâmpinarea lui în afara taberei, purtând ocara lui.
  14. Pentru că noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea care trebuie să vină.
  15. Așadar, să-i oferim lui Dumnezeu prin el o jertfă de laudă continuă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui.
  16. Nu uitați binefacerea și întrajutorarea, pentru că astfel de sacrificii îi plac lui Dumnezeu.
  17. Aveți încredere în conducătorii voștri și fiți supuși lor, pentru ca ei, care veghează asupra sufletelor voastre ca și cum ar trebui să dea cont, să facă aceasta cu bucurie, și nu suspinând. Altfel nu va fi de folos.
  18. Rugați-vă pentru noi! Suntem convinși că avem conștiința curată, voind să ne purtăm bine în toate.
  19. Vă rog și mai mult să faceți aceasta, ca să vă fiu redat cât mai curând.
  20. Dumnezeul păcii, care, prin sângele alianței veșnice, l-a readus din morți pe Domnul nostru Isus, păstorul cel mare al oilor,
  21. să vă întărească pentru orice lucrare bună, ca să împliniți voința lui, făcând în noi ceea ce este plăcut înaintea lui, prin Isus Cristos, căruia să-i fie mărire în vecii vecilor. Amin.
  22. Fraților, vă rog să primiți acest cuvânt de îndemn, căci v-am scris pe scurt.
  23. Aflați că fratele vostru Timotei a fost eliberat. Dacă va veni curând, vă voi vedea împreună cu el.
  24. Salutați-i pe conducătorii voștri și pe toți sfinții. Vă salută cei care sunt în Italia.
  25. Harul să fie cu voi toți!

  Îndemnuri pentru viața comunitară

  Capitolul 13

  1 Dragostea față de frați să rămână statornică. 2 Nu uitați ospitalitatea, căci datorită ei unii i-au primit, fără a-și da seama, pe îngeri. 3 Aduceți-vă aminte de cei închiși, ca și cum ați fi închiși împreună cu ei; de cei maltratați ca unii care sunteți și voi în trup. 4 Căsătoria să fie cinstită în toate privințele, patul conjugal să fie neîntinat pentru că pe cei desfrânați și adulteri îi va judeca Dumnezeu. 5 Viața voastră să nu fie stăpânită de pofta de bani, mulțumindu-vă cu ceea ce aveți, căci el însuși a zis: Nu te voi mai lăsa, nici nu te voi abandona, 6 așa încât putem spune cu încredere:
      Domnul este ajutorul meu
      și nu mă voi teme:
      ce-mi poate face un om?


  Adevăratele concepții religioase

      7 Amintiți-vă de conducătorii voștri care v-au învățat cuvântul lui Dumnezeu și, meditând împlinirea vieții lor, imitați credința lor. 8 Isus Cristos - cel de ieri și de astăzi - este același în vecii vecilor. 9 Nu vă lăsați seduși de învățături diferite și străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin alimente, care n-au adus nici un câștig celor care le-au folosit.
       10 Noi avem un altar, de la care nu au dreptul să mănânce slujitorii cortului a. 11 De fapt, trupurile animalelor, al căror sânge este jertfit pentru ispășirea păcatelor în sanctuar de către marele preot, sunt arse în afara taberei. 12 De aceea și Isus, pentru a sfinți poporul prin propriul său sânge, a suferit în afara porții b. 13 Prin urmare, să ieșim în întâmpinarea lui în afara taberei, purtând ocara lui. 14 Pentru că noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea care trebuie să vină. 15 Așadar c, să-i oferim lui Dumnezeu prin el o jertfă de laudă continuă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. 16 Nu uitați binefacerea și întrajutorarea, pentru că astfel de sacrificii îi plac lui Dumnezeu.
       17 Aveți încredere în conducătorii voștri și fiți supuși lor, pentru ca ei, care veghează asupra sufletelor voastre ca și cum ar trebui să dea cont, să facă aceasta cu bucurie, și nu suspinând. Altfel nu va fi de folos.
       18 Rugați-vă pentru noi! Suntem convinși că avem conștiința curată, voind să ne purtăm bine în toate. 19 Vă rog și mai mult să faceți aceasta, ca să vă fiu redat cât mai curând.


  Binecuvântare și salutări finale

      20 Dumnezeul păcii, care, prin sângele alianței veșnice, l-a readus din morți pe Domnul nostru Isus, păstorul cel mare al oilor, 21 să vă întărească pentru orice lucrare bună d, ca să împliniți voința lui, făcând în noi e ceea ce este plăcut înaintea lui, prin Isus Cristos, căruia să-i fie mărire în vecii vecilor f. Amin.
       22 Fraților, vă rog să primiți acest cuvânt de îndemn, căci v-am scris pe scurt. 23 Aflați că fratele vostru Timotei a fost eliberat. Dacă va veni curând, vă voi vedea împreună cu el.
       24 Salutați-i pe conducătorii voștri și pe toți sfinții. Vă salută cei care sunt în Italia.
       25 Harul să fie cu voi toți! g

   

  Note de subsol


  a Evreii convertiţi erau nemulţumiţi de sărăcia riturilor exterioare în noua alianţă, în special de absenţa banchetelor sacrificale, care dădeau participanţilor impresia că prin victimă sunt în comuniune cu divinitatea. Dar autorul subliniază bogăţia şi valoarea superioară a cultului nou.
  b Prin această expresie, se face aluzie la Calvar, care se afla pe atunci în afara zidurilor Ierusalimului.
  c În unele manuscrise lipseşte: Aşadar.
  d Unele manuscrise adaugă: şi cuvânt bun.
  e Unele manuscrise au: în voi.
  f Unele manuscrise au numai: în veci.
  g În loc de: voi toţi, unele manuscrise au: cu toţi sfinţii. Amin.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro