1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Scrisoarea către Evrei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 5

  1. Într-adevăr, orice mare preot este luat dintre oameni, pus pentru oameni în relațiile cu Dumnezeu, ca să ofere daruri și sacrificii pentru păcate.
  2. El poate avea compătimire pentru cei care sunt în ignoranță și în greșeală, întrucât și el este cuprins de slăbiciune
  3. și din cauza ei trebuie să ofere sacrificii pentru păcate atât pentru popor, cât și pentru sine.
  4. Nimeni nu-și ia singur această cinste, ci numai cel chemat de Dumnezeu, la fel ca Aaron.
  5. Tot la fel și Cristos: nu și-a atribuit de la sine gloria de a deveni mare preot, ci i-a dat-o acela care i-a spus: Fiul meu ești tu; eu, astăzi, te-am născut;
  6. după cum se mai spune în alt loc: Tu ești preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec.
  7. În zilele vieții sale pământești, el a oferit, cu strigăte puternice și cu lacrimi, rugăciuni și cereri către acela care avea puterea să-l salveze de la moarte și a fost ascultat datorită evlaviei lui.
  8. Și, deși era Fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit,
  9. iar după ce a fost făcut desăvârșit, a devenit cauză de mântuire veșnică pentru toți cei care ascultă de el,
  10. fiind numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec.
  11. În această privință, am avea multe de spus și greu de exprimat întrucât ați devenit nepăsători la cele auzite.
  12. Într-adevăr, voi, care de atâta timp trebuia să fiți învățători, aveți din nou nevoie ca cineva să vă învețe primele principii ale cuvântului lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, și nu de mâncare solidă.
  13. Cine se hrănește cu lapte nu este deprins cu învățătura dreptății, pentru că este un copil.
  14. Dar mâncarea solidă este a celor desăvârșiți, care, prin deprindere, au simțurile obișnuite să deosebească binele de rău.

  Capitolul 5

  1 Într-adevăr, orice mare preot este luat dintre oameni, pus pentru oameni în relațiile cu Dumnezeu, ca să ofere daruri și sacrificii pentru păcate. 2 El poate avea compătimire pentru cei care sunt în ignoranță și în greșeală, întrucât și el este cuprins de slăbiciune 3 și din cauza ei trebuie să ofere sacrificii pentru păcate atât pentru popor, cât și pentru sine. 4 Nimeni nu-și ia singur această cinste, ci numai cel chemat de Dumnezeu, la fel ca Aaron.
       5 Tot la fel și Cristos: nu și-a atribuit de la sine gloria de a deveni mare preot, ci i-a dat-o acela care i-a spus:
      Fiul meu ești tu;
      eu, astăzi, te-am născut
  ;
  6 după cum se mai spune în alt loc:
      Tu ești preot în veci,
      după rânduiala
   a lui Melchisedec.
  7 În zilele vieții sale pământești b, el a oferit, cu strigăte puternice și cu lacrimi, rugăciuni și cereri către acela care avea puterea să-l salveze de la moarte și a fost ascultat datorită evlaviei lui. 8 Și, deși era Fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit, 9 iar după ce a fost făcut desăvârșit c, a devenit cauză de mântuire veșnică pentru toți cei care ascultă de el, 10 fiind numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec.

  Aprofundarea vieții de credință

      11 În această privință, am avea multe de spus și greu de exprimat întrucât ați devenit nepăsători la cele auzite. 12 Într-adevăr, voi, care de atâta timp trebuia să fiți învățători, aveți din nou nevoie ca cineva să vă învețe primele principii ale cuvântului d lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, și nu de mâncare solidă. 13 Cine se hrănește cu lapte nu este deprins cu învățătura dreptății, pentru că este un copil. 14 Dar mâncarea solidă este a celor desăvârșiți, care, prin deprindere, au simțurile obișnuite să deosebească binele de rău.

   

  Note de subsol


  a În textul ebraic al Ps 110,4, care este citat aici, avem lit.: după cuvântul meu = după cum, după modul. Textul grec introduce expresia: kata ten taxin = din tagma, din clasa. Multe traduceri moderne văd o identitate de sens cu 7,15 şi traduc: asemenea, în felul lui Melchisedec.
  b Lit.: în zilele cărnii...
  c Faptul că Isus este făcut desăvârşit nu poate însemna că înainte Isus ar fi fost imperfect. Termenul grec are aici un dublu sens: "împlinit" şi "ajuns la perfecţiune". Datorită ascultării sale, acceptare integrală a condiţiilor pe care le fixase Dumnezeu, umanitatea lui Isus a fost glorificată. Nu este deci o desăvârşire morală, ci calitatea sa de mare preot-mântuitor.
  d Lit.: cuvântărilor, oracolelor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro