1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Scrisoarea către Evrei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. Prin urmare, fraților sfinți, părtași ai chemării cerești, priviți-l cu atenție pe Isus, apostolul și marele preot al mărturisirii noastre,
  2. care este credincios față de cel care l-a instituit, așa cum a fost și Moise în toată casa lui.
  3. Dar acesta este vrednic de o mărire mai mare decât Moise, după cum cel care construiește are o cinste mai mare decât casa.
  4. Căci orice casă este construită de cineva, dar cel care construiește toate este Dumnezeu.
  5. Desigur, Moise a fost și el credincios în toată casa lui ca servitor, ca mărturie despre cele ce aveau să fie spuse,
  6. pe când Cristos a fost ca fiu, peste casa lui, iar casa lui suntem noi, numai dacă păstrăm libertatea și lauda speranței.
  7. De aceea, după cum spune Duhul Sfânt: Astăzi, dacă veți auzi glasul lui,
  8. nu vă împietriți inimile ca la răzvrătire în ziua ispitirii în pustiu,
  9. unde m-au ispitit părinții voștri; m-au pus la încercare deși au văzut lucrările mele
  10. timp de patruzeci de ani. De aceea m-am dezgustat de generația aceasta și am spus: ei rătăcesc mereu cu inima, nu au cunoscut căile mele;
  11. astfel am jurat în mânia mea: nu vor intra în odihna mea.
  12. Vedeți, fraților, ca nu cumva să fie în vreunul dintre voi o inimă înrăită de necredință, încât să se îndepărteze de Dumnezeul cel viu,
  13. dar îndemnați-vă unul pe altul în fiecare zi cât timp se mai poate spune astăzi, ca să nu se împietrească vreunul dintre voi, prin ademenirea păcatului.
  14. Noi am devenit părtași ai lui Cristos, dacă păstrăm neclintită, până la sfârșit, încrederea noastră de la început,
  15. de vreme ce s-a spus: Astăzi, dacă veți auzi glasul lui, nu vă împietriți inimile ca la răzvrătire.
  16. Cine sunt cei care, auzind, s-au răzvrătit? Oare toți cei care au ieșit din Egipt prin Moise?
  17. Și de cine s-a dezgustat el timp de patruzeci de ani? Oare nu de aceia care au păcătuit, ale căror oase au căzut în pustiu?
  18. Și cui a jurat că nu vor intra în odihna lui, dacă nu celor neascultători?
  19. Vedem doar că nu au putut intra, din cauza necredinței.

  Isus este mai mare decât Moise

  Capitolul 3

  1 Prin urmare, fraților sfinți, părtași ai chemării cerești, priviți-l cu atenție pe Isus, apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, 2 care este credincios față de cel care l-a instituit, așa cum a fost și Moise în toată casa lui. 3 Dar acesta este vrednic de o mărire mai mare decât Moise, după cum cel care construiește are o cinste mai mare decât casa. 4 Căci orice casă este construită de cineva, dar cel care construiește toate este Dumnezeu. 5 Desigur, Moise a fost și el credincios în toată casa lui ca servitor, ca mărturie despre cele ce aveau să fie spuse, 6 pe când Cristos a fost ca fiu, peste casa lui, iar casa lui suntem noi, numai dacă păstrăm a libertatea și lauda speranței.

  Îndemn la fidelitate față de Cristos

      7 De aceea, după cum spune Duhul Sfânt:
      Astăzi, dacă veți auzi glasul lui,
  8    nu vă împietriți inimile ca la răzvrătire
      în ziua ispitirii în pustiu
  ,
  9     unde m-au ispitit părinții voștri;
      m-au pus la încercare
      deși au văzut lucrările mele
  10 timp de patruzeci de ani.
      De aceea m-am dezgustat de generația aceasta
      și am spus: ei rătăcesc mereu cu inima,
      nu au cunoscut căile mele
  ;
  11     astfel am jurat în mânia mea:
      nu vor intra în odihna mea
  .
       12 Vedeți, fraților, ca nu cumva să fie în vreunul dintre voi o inimă înrăită de necredință, încât să se îndepărteze de Dumnezeul cel viu, 13 dar îndemnați-vă unul pe altul în fiecare zi cât timp se mai poate spune astăzi, ca să nu se împietrească vreunul dintre voi, prin ademenirea păcatului. 14 Noi am devenit părtași ai lui Cristos, dacă păstrăm neclintită, până la sfârșit, încrederea b noastră de la început, 15 de vreme ce s-a spus:
      Astăzi, dacă veți auzi glasul lui,
      nu vă împietriți inimile ca la răzvrătire
  .
       16 Cine sunt cei care, auzind, s-au răzvrătit? Oare toți cei care au ieșit din Egipt prin Moise? 17 Și de cine s-a dezgustat el timp de patruzeci de ani? Oare nu de aceia care au păcătuit, ale căror oase au căzut în pustiu? 18 Și cui a jurat că nu vor intra în odihna lui, dacă nu celor neascultători? 19 Vedem doar că nu au putut intra, din cauza necredinței.

   

  Note de subsol


  a Multe manuscrise adaugă: cu neclintire până la sfârşit.
  b Expresia este foarte greu de redat în limbile moderne; de aici multitudinea de variante. Termenul grec hypostasis are aici sensul de "bază sigură", "fundament": credinţa pe care, de la început, creştinul îşi construieşte viaţa.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro