1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Scrisoarea către Evrei

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 7

  1. Într-adevăr, acest Melchisedec, regele Salemului, preot al Dumnezeului preaînalt, a ieșit în întâmpinarea lui Abraham când acesta se întorcea de la nimicirea regilor, și l-a binecuvântat.
  2. Acestuia, Abraham i-a dat a zecea parte din toate. Numele lui, tradus, înseamnă mai întâi rege al dreptății, apoi și rege al Salemului, care înseamnă rege al păcii.
  3. Fără tată, fără mamă, fără genealogie, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, fiind asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, el rămâne preot pentru veșnicie.
  4. Observați deci cât de mare este acela căruia patriarhul Abraham i-a dat a zecea parte din pradă!
  5. Și în timp ce aceia dintre fiii lui Levi care au primit preoția au poruncă după lege să pretindă zeciuiala de la popor, adică de la frații lor, cu toate că și aceștia se trag din Abraham,
  6. acesta, care nu se trage din ei prin genealogie, l-a supus la zeciuială pe Abraham și l-a binecuvântat pe cel care avea promisiunile.
  7. Fără nici o îndoială, cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare.
  8. Și în timp ce aici primesc zeciuială oameni muritori, acolo este unul despre care se dă mărturie că trăiește.
  9. Și ca să spunem așa, prin Abraham, chiar și Levi, care primește zeciuială, este supus la zeciuială,
  10. căci era încă în trupul tatălui, când Melchisedec i-a ieșit în întâmpinare.
  11. Așadar, dacă desăvârșirea ar fi fost obținută prin preoția levitică - fiindcă poporul sub aceasta a primit Legea - ce nevoie ar fi fost să se fi ridicat un alt preot după rânduiala lui Melchisedec, fără să se fi numit după rânduiala lui Aaron?
  12. Căci, o dată schimbată preoția, în mod necesar are loc și schimbarea Legii,
  13. pentru că acela despre care se spun acestea face parte dintr-un alt trib din care nimeni n-a slujit altarului.
  14. De fapt, este cunoscut că Domnul nostru se trage din Iuda, trib în privința căruia Moise n-a spus nimic despre preoți.
  15. Acest lucru este și mai evident dacă, după rânduiala lui Melchisedec, se ridică un alt preot,
  16. care a devenit astfel nu după prescrierea unei legi trupești, ci după puterea unei vieți nepieritoare.
  17. Căci avem mărturie despre el: Tu ești preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec.
  18. Astfel, abrogarea poruncii precedente are loc din cauza slăbiciunii și a imperfecțiunii ei.
  19. Pentru că Legea nu a desăvârșit nimic, dar este o introducere la o speranță mai mare prin care ne apropiem de Dumnezeu.
  20. Cu atât mai mult cu cât aceasta nu s-a făcut fără jurământ; pentru că ei au devenit preoți fără jurământ,
  21. pe când el cu jurământul aceluia care spune despre el: Domnul s-a jurat și nu-i va părea rău: Tu ești preot în veci.
  22. Pentru aceasta, Isus a devenit garantul unei alianțe mai bune.
  23. Erau mai mulți cei care deveneau preoți, pentru că moartea îi împiedica să dureze,
  24. dar el, pentru că rămâne în veci, are o preoție netrecătoare.
  25. De aceea el poate să mântuiască definitiv pe cei care se apropie prin el de Dumnezeu, căci este totdeauna viu pentru a interveni în favoarea lor.
  26. Într-adevăr, de un astfel de mare preot avem nevoie: sfânt, nevinovat, fără pată, separat de păcătoși, mai presus de ceruri;
  27. el nu are nevoie, ca marii preoți, să aducă jertfă în fiecare zi, mai ales pentru păcatele proprii și apoi pentru cele ale poporului: aceasta a făcut-o o dată pentru totdeauna, jertfindu-se pe sine însuși.
  28. De fapt, Legea pune ca mari preoți oameni care au slăbiciuni, dar cuvântul jurământului, venit în urma Legii, îl constituie pe Fiul care este desăvârșit pentru totdeauna.

  Cine este Melchisedec

  Capitolul 7

  1 Într-adevăr, acest Melchisedec, regele Salemului, preot al Dumnezeului preaînalt, a ieșit în întâmpinarea lui Abraham când acesta se întorcea de la nimicirea regilor, și l-a binecuvântat. 2 Acestuia, Abraham i-a dat a zecea parte din toate. Numele lui, tradus, înseamnă mai întâi rege al dreptății, apoi și rege al Salemului, care înseamnă rege al păcii. 3 Fără tată, fără mamă, fără genealogie, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, fiind asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, el rămâne preot pentru veșnicie.
       4 Observați deci cât de mare este acela căruia patriarhul Abraham i-a dat a zecea parte din pradă! 5 Și în timp ce aceia dintre fiii lui Levi care au primit preoția au poruncă după lege să pretindă zeciuiala de la popor, adică de la frații lor, cu toate că și aceștia se trag din a Abraham, 6 acesta, care nu se trage din ei prin genealogie, l-a supus la zeciuială pe Abraham și l-a binecuvântat pe cel care avea promisiunile. 7 Fără nici o îndoială, cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. 8 Și în timp ce aici primesc zeciuială oameni muritori, acolo este unul despre care se dă mărturie că trăiește. 9 Și ca să spunem așa, prin Abraham, chiar și Levi, care primește zeciuială, este supus la zeciuială, 10 căci era încă în trupul b tatălui, când Melchisedec i-a ieșit în întâmpinare.

  Înlocuirea preoției levitice

      11 Așadar, dacă desăvârșirea ar fi fost obținută prin preoția levitică - fiindcă poporul sub aceasta a primit Legea - ce nevoie ar fi fost să se fi ridicat un alt preot după rânduiala lui Melchisedec, fără să se fi numit după rânduiala lui Aaron? 12 Căci, o dată schimbată preoția, în mod necesar are loc și schimbarea Legii, 13 pentru că acela despre care se spun acestea face parte dintr-un alt trib din care nimeni n-a slujit altarului. 14 De fapt, este cunoscut că Domnul nostru se trage din Iuda, trib în privința căruia Moise n-a spus nimic despre preoți.
       15 Acest lucru este și mai evident dacă, după rânduiala lui Melchisedec, se ridică un alt preot, 16 care a devenit astfel nu după prescrierea unei legi trupești c, ci după puterea unei vieți nepieritoare. 17 Căci avem mărturie despre el:
  Tu ești preot în veci,
  după rânduiala lui Melchisedec
  .
  18 Astfel, abrogarea poruncii precedente are loc din cauza slăbiciunii și a imperfecțiunii ei. 19 Pentru că Legea nu a desăvârșit nimic, dar este o introducere la o speranță mai mare prin care ne apropiem de Dumnezeu.
       20 Cu atât mai mult cu cât aceasta nu s-a făcut fără jurământ; pentru că ei au devenit preoți fără jurământ, 21 pe când el cu jurământul aceluia care spune despre el:
      Domnul s-a jurat
      și nu-i va părea rău:
      Tu ești preot în veci
  .
  22 Pentru aceasta, Isus a devenit garantul unei alianțe mai bune. 23 Erau mai mulți cei care deveneau preoți, pentru că moartea îi împiedica să dureze, 24 dar el, pentru că rămâne în veci, are o preoție netrecătoare d. 25 De aceea el poate să mântuiască definitiv pe cei care se apropie prin el de Dumnezeu, căci este totdeauna viu pentru a interveni în favoarea lor.
       26 Într-adevăr, de un astfel de mare preot avem nevoie: sfânt, nevinovat, fără pată, separat de păcătoși, mai presus de ceruri; 27 el nu are nevoie, ca marii preoți, să aducă jertfă în fiecare zi, mai ales pentru păcatele proprii și apoi pentru cele ale poporului: aceasta a făcut-o o dată pentru totdeauna, jertfindu-se pe sine însuși. 28 De fapt, Legea pune ca mari preoți oameni care au slăbiciuni, dar cuvântul jurământului, venit în urma Legii, îl constituie pe Fiul care este desăvârșit pentru totdeauna.

   

  Note de subsol


  a Lit.: coapsele lui. Este un eufemism ebraic, preluat ca atare de LXX şi NT pentru a descrie paternitatea.
  b Cf. n. anterioară.
  c Legea (Ex 28,1-5) prescrie dobândirea preoţiei levitice prin descendenţa din tată în fiu. Condiţiile erau: absenţa defectelor fizice, căsătoria legitimă a părinţilor, mama evreică, tatăl preot.
  d Termenul grec aparabatos nu se mai întâlneşte în Biblie. Sensul în greaca clasică este: permanent, neschimbător, inviolabil. Unii traducători aleg sensul: care nu trece la altcineva, netransmisibil.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro