1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cartea întâi a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 10

  1. Atunci, luând Samuel vasul cel cu untdelemn, a turnat pe capul lui Saul și l-a sărutat, zicând: "Iată Domnul te unge pe tine cârmuitor al moștenirii Sale; vei domni peste poporul Domnului și-l vei izbăvi din mâna vrăjmașilor celor dimprejurul lor. Iată care-ți va fi semnul că Domnul te-a uns rege peste moștenirea Sa:
  2. Când vei pleca acum de la mine, vei întâlni doi oameni aproape de mormântul Rahilei, în hotarele lui Veniamin, la Țelțah și aceia îți vor spune: S-au găsit asinele după care ai umblat și le-ai căutat și iată tatăl tău, uitând de asine, este neliniștit pentru voi, zicând: "Ce este cu fiul meu?"
  3. Mergând apoi de acolo mai departe și ajungând la dumbrava Tabor, te vor întâmpina acolo trei oameni, care merg la Dumnezeu în Betel: unul duce trei iezi, altul duce trei pâini, iar al treilea duce un burduf cu vin.
  4. Aceia, după ce te vor saluta, îți vor da două pâini și tu le vei lua din mâinile lor.
  5. După aceea vei ajunge la Ghibeea Elohim, unde se află garda de pază a Filistenilor; acolo sunt căpeteniile filistene. și când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de prooroci coborându-se de pe înălțime, iar înaintea lor se cântă din psaltire și din timpan și din fluier și din harpă, iar ei proorocesc.
  6. Atunci va veni peste tine Duhul Domnului și vei prooroci și tu cu ei și te vei face alt om.
  7. După ce se vor adeveri cu tine aceste semne, atunci să faci ce vei putea, căci Dumnezeu este cu tine.
  8. Dar să te duci înainte de mine în Ghilgal, unde am să vin și eu la tine, ca să aducem arderi de tot și jertfe de împăcare. Să aștepți șapte zile, până voi veni la tine și atunci am să-ți spun ce ai să faci".
  9. Îndată ce și-a întors spatele Saul, ca să plece de la Samuel, îi dădu Dumnezeu altă inimă și s-au împlinit cu el toate acele semne în aceeași zi.
  10. Iar dacă au ajuns ei la Ghibeea, iată i-a întâmpinat o ceată de prooroci și a venit peste el Duhul lui Dumnezeu și a proorocit și el în mijlocul lor.
  11. Toți cei ce-l cunoșteau de mai înainte, văzând că proorocește cu proorocii, vorbeau prin popor unul către altul: "Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chiș? Au doară și Saul este printre prooroci?"
  12. Iar unul din cei ce erau acolo a răspuns și a zis: "Dar tatăl acelora cine este oare?" De atunci a rămas zicătoarea: "Au doară și Saul este printre prooroci?"
  13. Apoi a încetat el să proorocească și s-a suit pe un deal.
  14. Atunci a zis unchiul lui Saul către acesta și către sluga lui: "Unde ați fost voi?" și el a zis: "Am căutat asinele, dar, văzând că nu le găsim, ne-am abătut pe la Samuel".
  15. Și a zis unchiul lui Saul: "Spune-mi ce v-a spus Samuel?"
  16. Iar Saul a zis către unchiul său: "Ne-a spus că asinele s-au găsit". Iar ceea ce îi spusese Samuel de domnie, nu i-a descoperit.
  17. Atunci a adunat Samuel poporul la Domnul, în Mițpa,
  18. Și a zis către fiii lui Israel: "Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: "Eu am scos pe Israel din Egipt și v-am izbăvit din mâna Egiptenilor și din mâna tuturor împărățiilor care vă apăsau.
  19. Dar voi acum ați lepădat pe Domnul Dumnezeul vostru, Care vă scapă din toate necazurile și nevoile voastre și ați zis către El: "Pune rege peste noi!" Înfățișați-vă dar înaintea Domnului, după semințiile voastre și după familiile voastre!"
  20. Și a poruncit Samuel tuturor semințiilor lui Israel să se apropie și a fost arătată seminția lui Veniamin.
  21. Apoi a poruncit să se apropie familiile din seminția lui Veniamin și a ieșit la sorți familia lui Matri; după aceea au fost aduși bărbații din familia lui Matri și a ieșit la sorți Saul, fiul lui Chiș și l-au căutat, dar nu l-au găsit.
  22. Și au întrebat iarăși pe Domnul: "Va veni el oare aici?" Iar Domnul a zis: "Iată-l, se ascunde printre lucruri".
  23. Atunci au alergat și l-au luat de acolo și el a stat în mijlocul poporului și poporul îi venea numai până la umeri.
  24. Și a zis Samuel către tot poporul: "Vedeți pe cine a ales Domnul? Asemenea lui nu este în tot poporul". Atunci tot poporul a strigat și a zis: "Să trăiască regele!"
  25. Și a înșirat Samuel poporului drepturile regelui, le-a scris în carte și le-a pus înaintea Domnului. După aceea a dat drumul la tot poporul să meargă fiecare la casa sa.
  26. De asemenea s-a dus și Saul la casa sa, în Ghibeea, și s-au dus cu el și vitejii a căror inimă o atinsese Dumnezeu.
  27. Iar oamenii netrebnici ziceau: "Acesta oare ne va izbăvi pe noi?" Și-l disprețuiau și nu i-au adus daruri. Dar el s-a făcut că nu-i aude.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro