1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cartea întâi a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 7

  1. Atunci au venit locuitorii din Chiriat-Iearim și au luat chivotul Domnului și l-au adus în casa lui Aminadab, pe deal, iar pe Eleazar, fiul lui, l-au sfințit ca să păzească chivotul Domnului.
  2. Din ziua aceea, de când a rămas chivotul în Chiriat-Iearim, a trecut multă vreme, ca la douăzeci de ani. Și s-a întors toată casa lui Israel la Domnul.
  3. Iar Samuel a zis către toată casa lui Israel: "De vă întoarceți cu toată inima voastră la Domnul, atunci depărtați din mijlocul vostru dumnezeii străini și astartele și vă lipiți inimile voastre de Domnul și-I slujiți numai Lui, și El vă va izbăvi din mâinile Filistenilor!"
  4. Și au depărtat fiii lui Israel baalii și astartele și au început să slujească numai Domnului.
  5. Apoi a zis iarăși Samuel: "Adunați pe toți Israeliții la Mițpa și eu mă voi ruga pentru voi Domnului".
  6. Și s-au adunat la Mițpa și au scos apă, și au turnat înaintea Domnului și au postit în ziua aceea, zicând: "Greșit-am înaintea Domnului!" Și a judecat Samuel pe fiii lui Israel în Mițpa.
  7. Când însă au auzit Filistenii că s-au adunat fiii lui Israel în Mițpa, s-au dus căpeteniile Filistenilor asupra lui Israel. Auzind Israeliții de aceasta, s-au temut de Filisteni.
  8. Atunci au zis fiii lui Israel către Samuel: "Nu înceta a striga pentru noi către Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne izbăvească din mâinile Filistenilor". Iar Samuel a zis: "Să nu fie cu mine una ca aceasta, ca să mă depărtez de Domnul Dumnezeul meu și să nu strig pentru voi întru rugăciune!
  9. Apoi a luat Samuel un miel de lapte și l-a adus împreună cu tot poporul ardere de tot Domnului și a strigat Samuel către Domnul pentru Israel și l-a auzit pe el Domnul.
  10. Când înălța Samuel ardere de tot, au venit Filistenii să se bată cu Israel. Dar Domnul a tunat în ziua aceea cu tunet mare asupra Filistenilor și a adus groază asupra lor, așa că au fost înfrânți în fața lui Israel.
  11. Iar Israeliții au ieșit din Mițpa și au urmărit pe Filisteni și i-au bătut până sub Bet-Car.
  12. Atunci a luat Samuel o piatră și a pus-o între Mițpa și Șen și a numit-o Eben-Ezer, zicând: "Până la locul acesta ne-a ajutat nouă Domnul!"
  13. Așa au fost înfrânți Filistenii și nu s-au mai apucat să mai umble peste hotarele lui Israel. Mâna Domnului a fost asupra Filistenilor în toate zilele lui Samuel.
  14. Și au fost întoarse lui Israel toate cetățile pe care le luaseră Filistenii de la Israel, de la Ecron până la Gat, și ținuturile acestora le-a liberat Israel din mâinile Filistenilor și a fost pace între Israel și Amorei.
  15. Astfel a fost Samuel judecător în Israel în toate zilele vieții sale.
  16. El mergea din an în an și cerceta Betelul și Ghilgalul și Mițpa și judeca pe Israel în toate locurile acestea.
  17. Apoi se întorcea la Rama, căci acolo era casa lui și acolo judeca el pe Israel. Și a ridicat acolo jertfelnic Domnului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro