1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cartea întâi a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 8

  1. Iar dacă a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel.
  2. Numele fiului său celui mai mare era Ioil, iar numele fiului său al doilea era Abia. Aceștia erau judecători în Beer-Șeba.
  3. Dar fiii lui nu umblau pe căile sale, ci se abăteau la lăcomie, luau daruri și judecau strâmb.
  4. Atunci s-au adunat toți bătrânii lui Israel, au venit la Samuel, în Rama,
  5. Și au zis către el: "Tu ai îmbătrânit, iar fiii tăi nu-ți urmează căile. De aceea pune peste noi un rege, ca să ne judece acela, ca și la celelalte popoare!"
  6. Cuvântul acesta însă n-a plăcut lui Samuel când i-au zis: "Dă-ne rege, ca să ne judece!" și s-a rugat Samuel Domnului.
  7. Și a zis Domnul către Samuel: "Ascultă glasul poporului în toate câte îți grăiește; căci nu pe tine te-au lepădat, ci M-au lepădat pe Mine, ca să nu mai domnesc Eu peste ei.
  8. Cum s-au purtat ei cu Mine din ziua aceea, când i-am scos din Egipt, până astăzi, părăsindu-Mă și slujind la dumnezei străini, așa se poartă și cu tine.
  9. Ascultă deci glasul lor, dar să le spui și să le arăți drepturile regelui, care va domni peste ei".
  10. Și a spus Samuel toate cuvintele Domnului poporului care îi cerea rege
  11. Și a zis: "Iată care vor fi drepturile regelui care va domni peste voi: pe fiii voștri îi va lua și-i va pune la carele sale și va face din ei călăreții săi și vor fugi pe lângă carele lui.
  12. Va pune din ei căpetenii peste mii, căpetenii peste sute, căpetenii peste cincizeci; să lucreze țarinile sale, să-i secere pâinea sa, să-i facă arme de război și unelte la carele lui.
  13. Fetele voastre le va lua, ca să facă miresme, să gătească mâncare și să coacă pâine.
  14. țarinile, viile și grădinile de măslini cele mai bune ale voastre le va lua și le va da slugilor sale.
  15. Din semănăturile voastre și din viile voastre va lua zeciuială și va da oamenilor săi și slugilor sale.
  16. Din robii voștri, din roabele voastre, din cei mai buni feciori ai voștri și din asinii voștri va lua și-i va întrebuința la treburile sale.
  17. Din oile voastre va lua a zecea parte și chiar voi veți fi robii lui.
  18. Veți suspina atunci sub regele vostru, pe care vi l-ați ales, și atunci nu vă va răspunde Domnul".
  19. Poporul însă nu s-a învoit să asculte pe Samuel, ci a zis: "Nu, lasă să fie rege peste noi,
  20. Și vom fi și noi ca celelalte popoare, ne va judeca regele nostru, va merge înainte și va purta războaiele noastre".
  21. A ascultat deci Samuel toate cuvintele poporului și le-a spus Domnului;
  22. Iar Domnul a zis către Samuel: "Ascultă glasul lor și pune-le rege!" Atunci a zis Samuel către Israeliți: "Duceți-vă fiecare în cetatea sa!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro