1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cartea întâi a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 6

  1. Și a stat chivotul Domnului în țara Filistenilor șapte luni și s-a umplut țara aceea de șoareci.
  2. Atunci au adunat Filistenii pe preoți, pe ghicitori și pe descântători și au zis: "Ce să facem oare cu chivotul Domnului? Învățați-ne cum să-l trimitem la locul lui?"
  3. Iar aceia au zis: "Dacă voiți să trimiteți chivotul legii Domnului Dumnezeului lui Israel, să nu-l trimiteți fără nimic, ci aduceți-I jertfă pentru păcat, și atunci vă veți vindeca și veți afla pentru ce nu s-a îndepărtat de la voi mâna Lui".
  4. Apoi au mai zis: "Ce fel de jertfă pentru păcat trebuie să-I aducem?" Iar aceia au zis: "După numărul căpeteniilor Filistenilor, cinci buboaie de aur și cinci șoareci de aur, căci pedeapsa este una și asupra voastră și asupra căpeteniilor voastre.
  5. Așadar, faceți niște chipuri cioplite de buboaie de ale voastre și niște chipuri de șoareci de ai voștri care pustiesc pământul și dați slavă Dumnezeului lui Israel; poate că Își va ridica mâna de deasupra voastră, de deasupra dumnezeilor voștri și de deasupra pământului vostru.
  6. De ce să vă învârtoșați inimile voastre, cum și-au învârtoșat inimile Egiptenii și Faraon? Iată când Domnul Și-a arătat puterea Sa asupra lor, atunci ei i-au lăsat și aceia au plecat.
  7. Luați dar și faceți un car nou și luați două vaci care au fătat întâia oară, care n-au mai purtat jug, și înjugați vacile la car, iar vițeii lor duceți-i acasă.
  8. Apoi luați chivotul Domnului și-l puneți în car, iar lucrurile cele de aur care I se aduc jertfă pentru păcat, să le puneți într-o lădiță alături, și dați-i drumul să se ducă.
  9. Să vă uitați însă: Dacă el va pleca spre hotarele sale, spre Betșemeș, atunci acest mare rău ni l-a făcut El; dacă nu va porni într-acolo, atunci vom ști că nu ne-a lovit mâna Lui, ci aceasta ne-a venit din întâmplare".
  10. Și au făcut ei așa: au luat două vaci care au fătat întâia oară și le-au înjugat la car, iar vițeii i-au oprit acasă;
  11. Apoi au pus chivotul Domnului în car, iar lădița cu șoarecii cei de aur și cu chipurile cioplite în chip de buboaie au pus-o alături de chivot.
  12. Și au pornit vacile de-a dreptul pe drumul spre Betșemeș; și au ținut calea mereu înainte, mugind, dar neoprindu-se și neabătându-se nici la dreapta nici la stânga; iar căpeteniile Filistenilor au mers în urma lor până la hotarele Betșemeșului.
  13. Tocmai atunci locuitorii Betșemeșului secerau grâul în vale; și ridicându-și ochii, au văzut chivotul Domnului și s-au bucurat când l-au văzut.
  14. Carul însă a venit în țarina lui Iosua din Betșemeș și s-a oprit acolo. și se afla acolo o piatră mare; au despicat lemnele carului, iar vacile au fost aduse ardere de tot Domnului.
  15. Apoi leviții au ridicat chivotul Domnului și lădița cea de lângă el în care se aflau lucrurile cele de aur și le-au pus pe piatra cea mare; iar locuitorii din Betșemeș au adus în ziua aceea arderi de tot și au junghiat jertfe Domnului.
  16. Și cele cinci căpetenii ale Filistenilor, după ce au văzut aceasta, s-au întors în aceeași zi la Ecron.
  17. Iar buboaiele cele de aur pe care le-au adus Filistenii jertfă Domnului pentru păcat erau: unul pentru Așdod, unul pentru Gaza, unul pentru Ascalon, unul pentru Gat, unul pentru Ecron.
  18. Iar șoarecii de aur erau după numărul tuturor cetăților filistene ale celor cinci căpetenii, de la cetățile întărite până la satele deschise, până la piatra cea mare pe care s-a pus chivotul Domnului și care se află până în ziua de astăzi în țarina lui Iosua din Betșemeș.
  19. Dar dintre oamenii din Betșemeș nu s-au bucurat fiii lui Iehonia că au văzut chivotul Domnului. și a lovit Domnul pe locuitorii din Betșemeș, pentru că ei s-au uitat la chivotul Domnului, și a ucis din popor cincizeci de mii șaptezeci de oameni. Atunci a plâns poporul, pentru că lovise Domnul poporul cu pedeapsă mare.
  20. Au zis locuitorii din Betșemeș: "Cine poate să stea înaintea Domnului, a Acestui Dumnezeu sfânt? Și la cine se va duce El de la noi?" Deci au trimis soli la locuitorii din Chiriat-Iearim să le spună: "Filistenii au întors chivotul Domnului; veniți și-l luați la voi!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro