1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cartea întâi a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 19

  1. Atunci a zis Saul către Ionatan, fiul său și către toate slugile sale, să ucidă pe David. Ionatan fiul lui Saul însă iubea foarte mult pe David.
  2. Și a vestit Ionatan pe David, zicând: "Tatăl meu Saul caută să te omoare. Deci să te păzești mine; ascunde-te și stai la loc tainic;
  3. Iar eu voi ieși și voi fi lângă tatăl meu în câmp unde vei fi tu și voi vorbi tatălui meu de tine și ce voi vedea iți voi spune".
  4. Ionatan a vorbit de bine lui Saul, tatăl său, pentru David și i-a zis: "Să nu greșească regele împotriva robului tău David, căci el cu nimic n-a greșit împotriva ta și faptele lui sunt foarte folositoare pentru tine.
  5. El și-a pus viața în primejdie, ca să lovească pe Filisteni și Domnul a făcut izbăvire mare la tot Israelul. Tu ai văzut aceasta și te-ai bucurat. De ce dar vrei tu să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat și să ucizi pe David fără nici o pricină?"
  6. Și a ascultat Saul glasul lui Ionatan și s-a jurat Saul: "Viu este Domnul! David nu va muri!"
  7. Atunci a chemat Ionatan pe David și i-a spus Ionatan toate cuvintele acestea; și a adus Ionatan pe David la Saul și a slujit el ca și mai înainte.
  8. Dar a început iarăși războiul și a ieșit David și s-a luptat cu Filistenii și le-a pricinuit înfrângere mare și au fugit ei de el.
  9. Iar duhul cel rău de la Dumnezeu a căzut asupra lui Saul și acesta ședea în casa sa și sulița lui era în mâna lui; David însă cânta din harfă.
  10. Atunci Saul a vrut să pironească cu sulița pe David de perete, însă David s-a ferit de Saul și sulița s-a înfipt în perete; apoi David a fugit în noaptea aceea și a scăpat.
  11. Și a trimis Saul slujitorii acasă la David, ca să-l pândească și să-l omoare până dimineața. Micol însă soția lui David, i-a zis: "Dacă tu nu-ți scapi sufletul în această noapte, dimineață vei fi ucis".
  12. Și a dat Micol drumul lui David pe fereastră; iar David, ieșind, a fugit și a scăpat.
  13. După aceea Micol a luat un idol și l-a pus în pat, a pus o piele de capră pe capul lui și l-a învelit cu o haină.
  14. Când Saul a trimis slujitorii ca să aducă pe David, Micol a zis: "E bolnav!"
  15. Saul însă a trimis din nou slujitorii, ca să vadă bine pe David, zicând: "Aduceți-l la mine cu patul, ca să-l omor!"
  16. Și au mers slujitorii la casa lui David, dar iată în pat era un idol și pe capul lui o piele de capră.
  17. Atunci Saul a zis către Micol: "De ce m-ai amăgit tu așa și ai lăsat pe vrăjmașul meu să fugă?" Iar Micol a răspuns lui Saul: "Pentru că el mi-a zis: Dă-mi drumul, căci de nu, te ucid!"
  18. Așa a scăpat David și a fugit și s-a dus la Samuel în Rama și i-a povestit toate cele ce-i făcuse Saul. Apoi a mers el cu Samuel și s-a oprit la Naiotul cel din Rama.
  19. Și s-a spus lui Saul: "Iată David este la Naiotul Ramei!"
  20. Și a trimis Saul slujitori să prindă pe David; dar când au văzut aceștia ceata proorocilor proorocind și pe Samuel povățuindu-i, S-a pogorât Duhul lui Dumnezeu peste slujitorii lui Saul și au început și ei a prooroci.
  21. Spunându-se acestea lui Saul, el a trimis alți slujitori, dar și aceștia au început a prooroci. Apoi Saul a trimis al treilea rând de slujitori și începură și aceștia să proorocească.
  22. Mâniindu-se, în sfârșit, Saul a plecat însuși la Rama și a mers până la izvorul cel mare din Soco. Acolo a întrebat și a zis: "Unde sunt Samuel și David?" Și i s-a spus: "Iată aici în Naiotul Ramei".
  23. Și a plecat el acolo, la Naiotul Ramei. Dar pe cale S-a pogorât peste el Duhul lui Dumnezeu, iar el a mers proorocind până a ajuns la Naiotul Ramei.
  24. Acolo s-a dezbrăcat de haine și a proorocit înaintea lui Samuel și toată ziua aceea și toată noaptea a șezut dezbrăcat. De aceea se zice: "Au doară și Saul este printre prooroci?"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro