1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cartea întâi a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 3

  1. Și pruncul Samuel slujea Domnului sub povața preotului Eli. În zilele acelea cuvântul Domnului era rar și nici vedeniile nu erau dese.
  2. Și iată în vremea aceea, când Eli stătea culcat la locul său și ochii lui începuseră a se închide și nu mai putea să vadă;
  3. Când sfeșnicul Domnului nu se stinsese încă și Samuel era culcat în cortul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu,
  4. A strigat Domnul către Samuel: "Samuele, Samuele!" Iar el a răspuns: " Iată-mă! "
  5. Și a alergat la Eli și a zis: "Iată-mă! La ce m-ai chemat?" Acela însă a răspuns: "Nu te-am chemat. Du-te și te culcă!" Și s-a dus Samuel și s-a culcat.
  6. Iar Domnul a strigat a doua oară pe Samuel: "Samuele, Samuele!" și acesta s-a sculat și a venit iar la Eli și a zis: "Iată-mă! De ce m-ai chemat?" și acela i-a zis: "Nu te-am chemat, fiul meu! Du-te înapoi și te culcă!"
  7. Samuel nu cunoștea atunci glasul Domnului și cuvântul Domnului nu i se descoperise încă.
  8. Dar Domnul a strigat pe Samuel și a treia oară. Și s-a sculat acesta și a venit la Eli și a zis: "Iată-mă! La ce m-ai chemat?" Atunci a înțeles Eli că Domnul cheamă pe copil.
  9. Și a zis Eli către Samuel: "Du-te înapoi și te culcă și când Cel ce te cheamă te va mai chema, tu să zici: "Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă!" Și s-a dus Samuel și s-a culcat la locul său.
  10. Și a venit Domnul și a stat și a strigat ca întâia și ca a doua oară: "Samuele, Samuele!" Iar Samuel a zis: "Vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă!"
  11. A zis Domnul către Samuel: "Iată, am să fac în Israel un lucru, încât cine va auzi de el, aceluia îi vor țiui amândouă urechile.
  12. În ziua aceea voi face cu Eli toate câte am spus despre casa lui; toate le voi începe și le voi sfârși.
  13. Eu i-am spus că am să pedepsesc casa lui pe veci pentru vina pe care el a știut-o, și anume că fiii fac nelegiuiri, dar nu i-a înfrânat.
  14. După aceea a adormit Samuel până dimineața, s-a sculat de noapte și a deschis ușile casei Domnului. Dar Samuel s-a temut să spună lui Eli vedenia aceasta.
  15. De aceea mă jur casei lui Eli că vina casei lui Eli nu se va șterge, nici prin jertfe, nici prin prinoase de pâine în veci".
  16. Eli însă a chemat pe Samuel și a zis: "Fiul meu Samuel! " Iar acesta a răspuns: "Iată-mă!"
  17. A zis Eli: "Ce ți s-a spus? Să nu ascunzi de mine! Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea, dacă tu vei ascunde ceva de mine din toate câte ți s-au spus!"
  18. Și i-a spus Samuel tot și n-a ascuns nimic de el. Atunci Eli a zis: "El este Domnul; facă dar ce va binevoi!"
  19. Și a crescut Samuel și Domnul a fost cu el și n-a rămas neîmplinit nici unul din cuvintele Lui.
  20. Atunci a aflat tot Israelul, de la Dan până la Beer-Șeba, că Samuel s-a învrednicit să fie prooroc al Domnului.
  21. Și a urmat Domnul a Se arăta în Șilo după ce Se arătase lui Samuel acolo prin cuvântul Său. Și s-au încredințat toți în tot Israelul, de la o margine până la cealaltă margine a țării, că Samuel este proorocul Domnului. Iar Eli a ajuns foarte bătrân, și feciorii lui stăruiau pe calea lor înaintea Domnului.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro