1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cartea întâi a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 11

  1. S-a întâmplat însă, după vreo lună, să vină Nahaș Amoniteanul și să împresoare cetatea Iabeș din Galaad. Atunci toți locuitorii din Iabeș au zis către Nahaș: "Încheie legământ cu noi și noi îți vom sluji ție".
  2. Dar Nahaș Amoniteanul a zis către ei: "Eu voi încheia cu voi legământ ca să se scoată fiecăruia din voi ochiul drept și prin aceasta să se arunce necinste asupra întregului Israel".
  3. Atunci bătrânii din Iabeș au zis către el: "Dă-ne vreme de șapte zile, ca să trimitem împuterniciți în toate hotarele lui Israel și de nu ne va ajuta nimeni, vom ieși la tine".
  4. Au mers deci tinerii la Ghibeea lui Saul și au spus vorbele acestea în auzul poporului și tot poporul a ridicat glas și a plâns.
  5. Dar iată că a venit Saul de la câmp, în urma boilor și a zis: "Ce are poporul de plânge?" Și i s-au spus vorbele locuitorilor din Iabeș.
  6. Atunci s-a coborât Duhul lui Dumnezeu asupra lui Saul, când a auzit el cuvintele acestea și s-a aprins strașnic mânia lui.
  7. Și a luat el o pereche de boi, i-a junghiat, i-a tăiat bucăți și a trimis în toate hotarele lui Israel prin împuterniciții aceia, spunând că așa se va face cu boii aceluia care nu va merge după Saul și Samuel. Atunci a căzut frica Domnului peste popor și au ieșit toți ca un singur om.
  8. și i-a cercetat Saul în Bezec și s-au găsit din fiii lui Israel trei sute de mii, iar din Iuda treizeci de mii de oameni.
  9. Atunci s-a spus solilor veniți din Iabeș: "Așa să spuneți locuitorilor din Iabeșul Galaadului: ;Mâine, când va începe soarele să încălzească, ajutorul va fi la voi". Au venit deci trimișii și au spus locuitorilor Iabeșului și aceștia s-au bucurat.
  10. Apoi au zis locuitorii Iabeșului către Nahaș: "Mâine vom ieși la voi și veți face cu noi cum vă va place".
  11. A doua zi Saul împărți poporul în trei tabere. Și acestea au pătruns dis-de-dimineață în tabăra Amoniților și i-a măcelărit până la sosirea arșiței zilei; iar câți au rămas s-au risipit de n-au rămas doi la un loc.
  12. Atunci poporul a zis către Samuel: "Cine a zis: Saul oare are să domnească peste noi? Dați-ne pe acești nelegiuiți și-i vom omorî!"
  13. Saul însă a zis: "Astăzi nu trebuie să fie ucis nimeni, căci astăzi Domnul a săvârșit izbăvirea în Israel".
  14. Iar Samuel a zis către popor: "Să mergem la Ghilgal și să începem acolo noua domnie!"
  15. Și s-a dus tot poporul la Ghilgal și au pus acolo pe Saul rege înaintea Domnului în Ghilgal și au adus acolo jertfe de împăcare înaintea Domnului. Și s-a veselit foarte Saul acolo și toți Israeliții.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro