1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cartea întâi a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 13

  1. Se împlinise un an de când fusese făcut Saul rege și acum domnea în al doilea an peste Israel, când și-a ales el trei mii de Israeliți:
  2. Două mii erau cu Saul la Micmaș și pe Muntele Betelului și o mie era cu Ionatan în Ghibeea lui Veniamin; iar celălalt popor era lăsat de el pe la casele lor.
  3. Și a sfărâmat Ionatan tabăra de pază a Filistenilor, care era în Gheba. Și au auzit de aceasta Filistenii, iar Saul a sunat din trâmbiță în toată țara, strigând: "Să audă Evreii!"
  4. Și după ce a auzit tot Israelul că Saul a sfărâmat tabăra de pază a Filistenilor și că Filistenii au urât pe Israeliți, s-a adunat poporul la Saul în Ghilgal.
  5. Filistenii s-au adunat și ei, ca să se războiască împotriva Israeliților: treizeci de mii de care, șase mii de călăreți și popor mult ca nisipul de pe malul mării; și au venit și și-au pus tabăra în Micmaș, în partea de răsărit a Bet-Avenului.
  6. Iar Israeliții, văzându-se în primejdie, pentru că poporul era strâmtorat, s-au ascuns prin peșteri, prin stufișuri, printre stânci, prin turnuri și prin șanțuri;
  7. Ba unii din Israeliți au trecut peste Iordan în pământul lui Gad și al Galaadului. Saul însă se afla încă tot în Galaad și tot poporul care era cu el era cuprins de frică.
  8. Acolo a așteptat el opt zile, până la vremea hotărâtă de Samuel; dar Samuel nu mai venea la Ghilgal. Acum poporul începuse să fugă de la el.
  9. De aceea a zis Saul: "Aduceți-mi cele pentru jertfa de curățire". Și a adus ardere de tot.
  10. Dar nu apucase el bine să aducă ardere de tot, și iată veni și Samuel. Saul ieși înaintea lui ca să-l întâmpine și să-i ureze de bine.
  11. Samuel însă i-a zis: "Ce ai făcut?" Și i-a răspuns Saul: "Am văzut că poporul se împrăștie și fuge de la mine și tu nu ai venit la vremea hotărâtă, iar Filistenii s-au adunat la Micmas.
  12. Atunci am socotit că au să năvălească Filistenii asupra mea în Ghilgal și eu n-am întrebat încă pe Domnul; de aceea m-am hotărât să aduc ardere de tot".
  13. Iar Samuel i-a zis: "Rău ai făcut, că nu ai împlinit porunca Domnului Dumnezeului tău care ți s-a dat, căci acum ar fi întărit Domnul domnia ta peste Israel de-a pururi.
  14. Acum însă nu va dura domnia ta; Domnul Își va găsi un bărbat după inima Sa și-i va porunci Domnul să fie conducătorul poporului Său, deoarece tu nu ai împlinit ceea ce ți s-a poruncit de la Domnul".
  15. Apoi s-a sculat Samuel și s-a dus din Ghilgal în Ghibeea lui Veniamin; iar oamenii care au rămas s-au dus cu Saul în întâmpinarea taberei vrăjmașului, care a năvălit asupra lor când mergeau ei de la Ghilgal la Ghibeea lui Veniamin. Și a numărat Saul oamenii care erau cu el și s-au găsit până la șase sute de bărbați.
  16. Apoi Saul cu fiul său Ionatan și cu oamenii care erau cu dânșii au șezut în Ghibeea și au plâns; iar Filistenii stăteau în tabără la Micmaș.
  17. Și au ieșit din tabăra Filistenilor trei cete să pustiiască țara: una a plecat pe drumul spre Ofra din ținutul Șual;
  18. A doua ceată a plecat pe drumul Bethoronului, iar a treia s-a îndreptat pe calea ce duce spre hotar, în fala văii Țeboim, spre pustie.
  19. Fierar nu era în toată Iara lui Israel, căci Filistenii se temeau ca nu cumva Israeliții să-și facă săbii și sulițe.
  20. Trebuia deci să se ducă toți Israeliții la Filisteni ca să-și ascută fiarele plugurilor și sapelor lor, topoarele și securile lor,
  21. Când se făcea vreo știrbitură la ascuțișul fiarelor de plug, al sapelor, al topoarelor și securilor lor, sau când trebuia să îndrepte vreun corn de furcă.
  22. De aceea în timpul războiului de la Micmaș, tot poporul care era cu Saul și Ionatan nu avea nici săbii, nici sulițe; numai Saul și Ionatan, fiul său, aveau.
  23. Și a venit ceata întâi de Filisteni și s-a așezat la trecătoarea Micmaș.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro