1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cartea întâi a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 12

  1. A zis Samuel către tot poporul: "Iată eu am ascultat glasul vostru în toate câte mi-ați grăit și am pus rege peste voi.
  2. Iată regele umblă înaintea voastră, iar eu am îmbătrânit și am încărunțit; fiii mei sunt cu voi și eu am umblat înaintea voastră din tinerețile mele până acum.
  3. Iată-mă, mărturisiți asupra mea înaintea Domnului și a unsului Lui, de am luat cuiva boul, de am luat cuiva asinul, de am asuprit pe cineva și de am apăsat pe cineva; de am luat de la cineva mită și am închis ochii la judecata lui, vă voi despăgubi".
  4. Și au răspuns toți: "Tu nu ne-ai nedreptățit, nici nu ne-ai asuprit, nici nu ai luat nimic de la nimeni".
  5. Atunci el a zis: "Martor ne este Domnul și martor este unsul Lui în ziua aceasta, că voi n-ați găsit nimic asupra mea!" Iar ei au zis: "Martor!"
  6. Apoi a zis Samuel către popor: "Martor este Domnul, Cel ce a pus pe Moise și pe Aaron și Care a scos pe părinții voștri din țara Egiptului.
  7. Acum însă veniți, că eu am să mă judec cu voi înaintea Domnului pentru toate binefacerile pe care le-a făcut El vouă și părinților voștri.
  8. Când a venit Iacov în Egipt și părinții voștri au strigat către Domnul, atunci Domnul a trimis pe Moise și pe Aaron și au scos ei pe părinții voștri din Egipt și i-au strămutat în locul acesta.
  9. Dar ei au uitat pe Domnul Dumnezeul lor și El i-a dat în mâinile lui Sisera, căpetenia oștirilor Hațorului, în mâinile Filistenilor și în mâinile regelui Moabului, care s-au războit împotriva lor.
  10. Însă când au strigat ei către Domnul și au zis: "Am păcătuit, părăsind pe Domnul și apucându-ne să slujim baalilor și astartelor; acum însă izbăvește-ne din mâinile vrăjmașilor, și-ți vom sluji ție",
  11. Atunci a trimis Domnul pe Ierubaal, pe Barac, pe Ieftae și pe Samuel și v-a izbăvit din mâinile vrăjmașilor voștri celor din jurul vostru și ați trăit în pace.
  12. Iar când ați văzut că Nahaș, regele Amoniților, vine împotriva voastră, ați zis către mine: "Nu, ci să domnească peste noi un rege!", deși peste voi împărățea Domnul Dumnezeul vostru.
  13. Așadar iată regele pe care l-ați cerut; iată Domnul a pus peste voi rege.
  14. De vă veți teme de Domnul, de-I veți sluji Lui și de veți asculta glasul Lui, de nu vă veți împotrivi poruncilor Domnului și de veți umbla și voi și regele care domnește peste voi în urma Domnului Dumnezeului vostru, atunci mâna Domnului nu va fi împotriva voastră.
  15. Iar de nu veți asculta glasul Domnului, ci vă veți împotrivi poruncilor Lui, atunci mina Domnului va fi împotriva voastră, cum a fost împotriva părinților voștri.
  16. Acum sculați-vă și priviți la lucrul cel mare pe care-l va face Domnul înaintea ochilor voștri:
  17. Nu e acum oare secerișul grâului? Dar eu voi striga către Domnul și El va trimite trăsnet și ploaie și veți afla și veți vedea cât de mare este păcatul pe care l-ați făcut voi înaintea ochilor Domnului, când ați cerut rege".
  18. Și a strigat Samuel către Domnul și a trimis Domnul tunete și ploaie în ziua aceea; și teama de Domnul și de Samuel cuprins tot poporul.
  19. Și a zis tot poporul către Samuel: "Roagă-te pentru robii tăi înaintea Domnului Dumnezeului tău, ca să nu murim; căci la toate celelalte păcate ale noastre am mai adăugat un păcat, când am cerut rege".
  20. Iar Samuel a răspuns poporului: "Nu vă temeți. Păcatul acesta este făcut de voi, dar voi să nu vă depărtați de Domnul, ci să-I slujiți Lui cu toată inima.
  21. Să nu apucați după dumnezeii cei de nimic, care nu aduc folos, nici nu izbăvesc, pentru că sunt nimic.
  22. Domnul însă nu va lăsa pe poporul Său pentru numele Său cel mare, căci Domnul a binevoit să vă aleagă pe voi ca popor al Său.
  23. Și eu de asemenea nu-mi voi îngădui să fac înaintea Domnului păcatul de a înceta să mă rog pentru voi și vă voi povățui pe căi bune și drepte. Decât numai să vă temeți de Domnul și să-I slujiți Lui cu adevărat, din toată inima voastră,
  24. Căci vedeți ce lucruri minunate a făcut El cu voi.
  25. Iar de veți face rău, atunci veți pieri și voi și regele vostru".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro