1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cartea întâi a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 15

  1. În vremea aceea a zis Samuel către Saul: "Domnul m-a trimis să te ung rege peste poporul Lui, peste Israel; acum ascultă glasul Domnului.
  2. Așa zice Domnul Savaot: Adusu-Mi-am aminte de cele ce a făcut Amalec lui Israel, cum i s-a împotrivit în cale, când venea din Egipt.
  3. Mergi acum și bate pe Amalec și pe Ierim și nimicește toate ale lui. Să nu iei pentru tine nimic de la ei, ci nimicește și dă blestemului toate câte are. Să nu-i cruți, ci să dai morții de la bărbat până la femeie, de la tânăr până la pruncul de sân, de la bou până la oaie, de la cămilă până la asin".
  4. Atunci a adunat Saul poporul și l-a numărat în Telaim și s-au aflat două sute de mii Israeliți pedeștri și zece mii din seminția lui Iuda.
  5. Și a mers Saul până la cetatea lui Amalec și a pus oameni la pândă în vale.
  6. Apoi Saul a zis către Chenei: "Mergeți de vă despărțiți și ieșiți din mijlocul lui Amalec, ca să nu vă pierd împreună cu el, căci ați arătat bunăvoință către toți Israeliții, când veneau ei din Egipt". Și Cheneii s-au despărțit de Amalec.
  7. Atunci a lovit Saul pe Amalec și l-a bătut de la Havila până la Șur, care este în fața Egiptului; iar pe Agag, regele lui Amalec, l-a prins " iu și pe popor l-a ucis tot cu sabia și a ucis și pe Ierim.
  8. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag, pe cele mai bune din oi și din vitele cornute, mieii îngrășați și tot ce era bun și n-a vrut să le piardă;
  9. Iar toate lucrurile neînsemnate și rele le-au pierdut.
  10. Atunci a fost cuvântul Domnului către Samuel astfel: "Îmi pare rău că am pus pe Saul rege, căci el s-a abătut de la Mine și cuvântul Meu nu l-a împlinit".
  11. Și s-a întristat Samuel și a strigat către Domnul toată noaptea.
  12. Iar a doua zi dis-de-dimineață, sculându-se, a ieșit în întâmpinarea lui Saul. și i s-a spus lui Samuel că Saul a fost pe Carmel și și-a ridicat acolo semn de aducere aminte, iar de acolo s-a întors și s-a coborât la Ghilgal.
  13. Iar după ce a ajuns Samuel la Saul, Saul i-a spus: "Iată am împlinit cuvântul tău!"
  14. Samuel a zis: "Dar ce este acest behăit de oi ce-mi ajunge la urechi și acel muget de boi pe care-l aud?"
  15. Iar Saul a răspuns: "Le-am adus de la Amalec, de vreme ce poporul a cruțat pe cele mai bune din oi și din vitele mari, ca să fie aduse jertfă Domnului Dumnezeului tău. Iar pe celelalte le-a nimicit".
  16. Samuel a zis către Saul: "Îngăduie-mi să-ți spun ce mi-a spus Domnul astă-noapte". Iar Saul a zis: "Spune!"
  17. Și a zis Samuel: "Când erai tu mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu oare căpetenia semințiilor lui Israel și Domnul te-a uns rege peste Israel?
  18. Apoi te-a trimis Domnul la drum, zicând: Mergi și dă junghierii pe Amaleciții cei necredincioși și luptă împotriva lor până îi vei stârpi.
  19. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului, și te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut rău în ochii Domnului?"
  20. Iar Saul a zis către Samuel: "Eu am ascultat glasul Domnului și am plecat la drum încotro m-a trimis Domnul și am adus pe Agag, regele amalecit, iar pe Amalec l-am pierdut;
  21. Poporul însă a luat din prăzi, din oi și din vite, a luat cele mai bune din cele afierosite ca să le aducă jertfă Domnului Dumnezeului tău în Ghilgal".
  22. A răspuns Samuel: "Au doară arderile de tot și jertfele sunt tot așa de plăcute Domnului, ca și ascultarea glasului Domnului? Ascultarea este mai bună decât jertfa și supunerea mai bună decât grăsimea berbecilor.
  23. Căci nesupunerea este un păcat la fel cu vrăjitoria și împotrivirea este la fel cu închinarea la idoli. Pentru că ai lepădat cuvântul Domnului, și El te-a lepădat, ca să nu mai fii rege peste Israel".
  24. Atunci Saul a zis către Samuel: "Am păcătuit, călcând porunca Domnului și cuvântul tău; dar m-am temut de popor și am ascultat glasul lui.
  25. Ridică dar păcatul de pe mine și întoarce-te cu mine, ca să mă închin Domnului Dumnezeului tău".
  26. Iar Samuel a răspuns lui Saul: "Nu mă voi întoarce cu tine, pentru că ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te-a lepădat pe tine, ca să nu mai fii rege peste Israel".
  27. Apoi Samuel s-a întors să plece. Dar Saul s-a apropiat de poala hainei lui și a rupt-o.
  28. Atunci Samuel a zis: "Astăzi a rupt Domnul regatul lui Israel de la tine și l-a dat altuia care este mai bun decât tine,
  29. Și nu va spune neadevăr Cel ce este tăria lui Israel și nu Se va căi, căci El nu este om ca să Se căiască".
  30. Zis-a Saul: "Am greșit; dar dă-mi acum cinste înaintea bătrânilor poporului meu și înaintea lui Israel și te întoarce cu mine și eu mă voi închina Domnului Dumnezeului tău".
  31. Și s-a întors Samuel după Saul și s-a închinat Saul Domnului.
  32. Apoi Samuel a zis: "Adu la mine pe Agag, regele amalecit"; și s-a apropiat de el Agag, tremurând, și a zis: "De bună seamă amărăciunea morții a trecut".
  33. Samuel însă i-a răspuns: "Precum sabia ta a lipsit pe mame de copiii lor, așa și mama ta să fie între femei lipsită de fiu". Și a tăiat Samuel pe Agag înaintea Domnului în Ghilgal.
  34. Apoi s-a dus Samuel la Rama, iar Saul s-a dus la casa sa în Ghibeea lui Saul. și nu s-a mai văzut Samuel cu Saul până în ziua morții sale. Dar s-a întristat Samuel pentru Saul, că se căise Domnul pentru că-l făcuse rege peste Israel.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro