1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cartea întâi a Regilor

traducerea ortodoxă
Instit. Biblic şi de Misiune

  Capitolul 9

  1. În vremea aceea era unul din fiii lui Veniamin, cu numele Chiș, fiul lui Abiel, fiul lui Țeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afia, fiul unui veniaminean, om de ispravă.
  2. Acesta avea un fiu, cu numele Saul, tânăr și frumos, încât nu mai era nimeni în Israel mai frumos ca el; acesta era de la umeri în sus mai înalt decât tot poporul.
  3. O dată s-au rătăcit asinele lui Chiș, tatăl lui Saul, și a zis Chiș către Saul, fiul său: "Ia cu tine pe unul din argați și, sculându-te, du-te de caută asinele!"
  4. Și a suit acesta muntele lui Efraim și a străbătut ținutul Șalișa, dar nu le-a găsit. Apoi a străbătut ținutul Șaalim, și nici acolo nu le-a găsit. Apoi a străbătut și pământul lui Veniamin și tot nu le-a găsit.
  5. Iar când au ajuns în ținutul Țuf, a zis Saul către sluga sa care era cu el: "Haidem înapoi, ca nu cumva tatăl meu, lăsând asinele, să înceapă a fi neliniștit de noi".
  6. Sluga însă i-a zis: "Iată în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, om cinstit de toți și tot ce spune el se plinește. Să mergem dar acolo; poate ne va arăta și nouă calea pe care să apucăm".
  7. A zis Saul către sluga sa: "Haidem să mergem, dar ce să ducem noi omului aceluia? Căci pâinea s-a isprăvit din traistele noastre și daruri nu avem ca să ducem omului lui Dumnezeu. Ce avem noi?"
  8. Sluga a răspuns iarăși și a zis: "Iată am în mână un sfert de siclu de argint; îl voi da omului lui Dumnezeu și el ne va arăta calea".
  9. Înainte vreme în Israel, când mergea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea așa: "Hai la văzătorul!" Căci acela care astăzi se numește prooroc, înainte se numea văzător.
  10. Și a zis Saul către sluga sa: "Bine zici tu; hai să mergem!" Și s-au dus în cetate, unde era omul lui Dumnezeu.
  11. Dar când se suiau ei la deal spre cetate, i-au întâmpinat niște fete care ieșiseră să aducă apă și le-au zis acestora: "Aici este văzătorul?"
  12. Iar acelea au răspuns și au zis: "Aici; iată-l înaintea ta; dar grăbește că el astăzi a venit în cetate, pentru că astăzi poporul axe jertfe pe deal.
  13. Când veți ajunge în cetate, îl veți găsi până nu se duce pe acel deal la prânz; căci poporul nu începe să mănânce până nu vine el; pentru că el le binecuvântează jertfa și după aceea începe să mănânce. Duceți-vă dar, că-l veți apuca încă acasă".
  14. Și s-au dus ei în cetate. Dar când au sosit în mijlocul cetății, atunci iată și Samuel le ieși înainte, ca să se ducă pe deal.
  15. Domnul însă cu o zi înainte de sosirea lui Saul, îi descoperise lui Samuel și-i zisese:
  16. "Mâine pe vremea asta voi trimite la tine pe un om din ținutul lui Veniamin și tu îl vei unge cârmuitor al poporului Meu Israel; acela va izbăvi pe poporul Meu din mâna Filistenilor, căci am căutat spre poporul Meu, deoarece strigătul lui a ajuns până la Mine".
  17. Deci, când a văzut Samuel pe Saul, atunci Domnul i-a zis: "Iată omul despre care ți-am vorbit Eu. Acesta va cârmui pe poporul Meu!"
  18. Și s-a apropiat Saul de Samuel la poartă și l-a întrebat: "Spune-mi unde este casa văzătorului?
  19. Iar Samuel a răspuns lui Saul și a zis: "Eu sunt văzătorul; mergi înaintea mea pe deal, că aveți să prânziți cu mine astăzi, iar dimineață te voi lăsa să pleci; și tot ce ai pe inimă, îți voi spune.
  20. Iar de asinele care ți s-au rătăcit acum trei zile nu purta grijă, căci s-au găsit. Și cui sunt oare păstrate cele mai scumpe lucruri în Israel, dacă nu ție și la toată casa tatălui tău?"
  21. Atunci a răspuns Saul și a zis: "Nu sunt eu oare fiul lui Veniamin, una din cele mai mici din semințiile lui Israel? Și familia mea oare nu este cea mai mică din toate familiile seminției lui Veniamin? De ce dar îmi vorbești tu mie acestea?"
  22. Și a luat Samuel pe Saul și pe sluga lui și i-a dus în casă și le-a dat locul cel dintâi între oaspeți, care erau ca la treizeci de oameni.
  23. După aceea a zis Samuel către bucătar: "Dă-mi partea pe care ți-am dat-o și de care li-am zis: Păstreaz-o la tine!"
  24. Și a luat bucătarul spata și cele ce erau cu ea și le-a pus înaintea lui Saul. Apoi a zis Samuel: "Iată aceasta este păstrată pentru tine; pune-ți-o dinainte și mănâncă, fiindcă pentru vremea aceasta s-au păstrat acestea pentru tine, când am adunat poporul!" Și a prânzit Saul cu Samuel în ziua aceea.
  25. Apoi s-au coborât de pe deal în cetate și a stat de vorbă Samuel cu Saul în foișorul de sus al casei, unde i s-a așternut lui Saul și a dormit.
  26. Iar dimineața s-au sculat ei așa: la ivirea zorilor a strigat Samuel pe Saul din foișor și a zis: "Scoală și te voi petrece! Și s-a sculat Saul și au ieșit amândoi din casă, el și Samuel.
  27. Iar dacă au ajuns ei la marginea cetății, a zis Samuel către Saul: "Spune-i slugii să treacă înaintea noastră"; și a plecat acela înainte. Apoi a zis: "Tu însă oprește-te acum, că am să-ți descopăr ceea ce a zis Dumnezeu".
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro